Camping ตะรุเตา หลีเป๊ะ ล่องแก่งวังสายทอง พายเรือคายัค จ.สตูล เที่ยวภาคใต้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE083 : Camping ตะรุเตา หลีเป๊ะ ล่องแก่งวังสายทอง พายเรือคายัค จ.สตูล [พักเต็นท์] 4 วัน 2 คืน (Van)

DE083 : Camping ตะรุเตา หลีเป๊ะ ล่องแก่งวังสายทอง พายเรือคายัค จ.สตูล [พักเต็นท์] 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.สตูล
20.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.สตูล
20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 ตรัง - ท่าเรือปากบารา - หมู่เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ – เกาะอาดัง
07.00 น. 

เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว

จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) เป็น อาหารเช้าเมืองตรัง (ติ่มซำเลิศรส หมูย่างเมืองตรังที่ขึ้นชื่อ) 

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อ.ละงู

10.30 น. 

นำท่านลง เรือ Speed Boat เดินทางไป เกาะตะรุเตา

ให้ท่านได้กราบสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และอิสระในการถ่ายรูป 
พร้อมบริการอาหารกลางวัน (2) (อาหารกล่อง) 

จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล 
ให้เวลาท่านได้พาคู่รักจูงมือลอดซุ้มประตูหิน อธิฐานเพื่อให้รักกันชั่วนิรันดร์

เดินทางไป เกาะอาดัง ลงทะเบียน แล้วเก็บของเข้าเต็นท์ จากนั้นก็ตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารของ อช.
20.30 น. นั่งล้อมวงสนทนา สไตล์แคมป์ปิ้ง สร้างมิตรภาพก่อนนอน
วันที่ 3 ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง – เกาะรอกลอย - หาดทรายขาว (เกาะราวี) - เกาะยาง – เกาะหลีเป๊ะ
06.00 น. ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้นทำธุระส่วนตัว
07.30 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหารของ อช.
08.30 น. 

ออกเดินทางด้วย เรือหางยาว  

สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง ตามจุดต่างๆ ที่จะเลือกเฉพาะที่เด่นๆ และไม่ไกลนัก เช่น ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เป็นต้น อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) (อาหารกล่อง) บน เกาะรอกลอ
14.30 น. เดินทางไป หาดทรายขาว - เกาะราวี เล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมดำน้ำดูปะการัง  จะปล่อยให้อยู่ที่นี่นานหน่อย เพราะสวยงามจริงๆ รับรองความประทับใจ
15.30 น. 

ออกเดินทางดำน้ำกันต่อที่ เกาะยาง หน้า-หลัง

เดินทางไป เกาะหลีเป๊ะ

โดยจะปล่อยให้ลงฝั่งพัทยา แล้วเดินเที่ยวชมชายหาด แล้วเดินลัดเข้าชมวิถีชาวบ้านด้านในของเกาะ มาทะลุอีกฝั่งหนึ่งของหลีเป๊ะ

18.00 น. กลับที่พักที่เกาะอาดัง
19.00 น. บริการอาหารเย็น (6) ที่ร้านอาหารของ อช.
20.00 น. นั่งล้อมวงสนทนา พูดคุยเรื่องราวที่ไปตะลุยมาทั้งวัน สไตล์แคมป์ปิ้ง
วันที่ 4 เกาะอาดัง - ล่องแก่งวังสายทอง - พายเรือคายัค - ซื้อของฝาก - กทม.
06.00 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้ง ในบรรยากาศแบบเกาะอาดัง
07.30 น. บริการอาหารเช้า (7) ที่ร้านของ อช.
09.00 น. เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา ด้วย เรือ Speed Boat
11.30 น. 

เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ บริการผ้าเย็น เช็ดหน้าเช็ดตาให้สดชื่น แล้วขึ้นรถโค้ชหรือรถตู้คันเดิม

เดินทางไป อ.มะนัง

บริการอาหารกลางวัน (8)

หลังอาหารเตรียมตัว ล่องแก่งวังสายทอง  สนุกสนานกับการ พายเรือคายัค และเล่นน้ำจืด หลังจากเจอแต่น้ำเค็มมาตลอดทริป

16.00 น. 

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

แวะให้ทานอาหารเย็นและซื้อของฝากระหว่างทางกันตามอัธยาศัย

เดินทางถึง กรุงเทพฯ 05.00 น.
**หมายเหตุโปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ / รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าเรือ Speed Boat ไปกลับท่าเรือปากบารา-หลีเป๊ะ และเรือหางยาวพาไปดำน้ำ
 • ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและผลไม้ ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • Camping แบบลุยๆ เน้นดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่าน ที่รักทะเลและหาดทราย
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy