โปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์ CLUB MED KANI 2566/2023 เที่ยวมัลดีฟส์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE250 : โปรแกรม CLUB MED KANI 3 วัน 2 คืน (PG)

DE250 : โปรแกรม CLUB MED KANI 3 วัน 2 คืน (PG)
Bangkok Airways Airline (PG)


สัมผัสความสบาย ผ่อนคลาย กับการบริการของ Club Med Kani รีสอร์ทหรู กลางทะเลใสสีคราม
สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมด จัดเตรียมไว้บริการทุกท่าน
ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ทั้งมื้อ เช้า กลางวัน เย็น ให้เลือกทานได้อย่างจุใจ
รีสอร์ทแบบ All-Inclusive ระดับ 4 ดาว ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น
มีการแสดง และปาร์ตี้สนุกสุดเหวี่ยงทุกค่ำคืน โดย G.O ณ Iru Bar

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินมาเล่ (มัลดีฟส์)
​07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู3เค้าเตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน พร้อมโหลดสัมภาระเดินทาง เชิญท่านพักผ่อนจิบชา กาแฟ ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ทางสายการบินมีเลาจน์ให้บริการ

​09.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ประเทศมัลดีฟส์ ด้วยเที่ยวบินที่ PG711
​11.55 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเล่ ซึ่งเป็นสนามบินกลางทะเลที่มีบรรยากาศที่สวยงาม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และผ่านพิธีการทางศุลกรแล้ว ท่านจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ G.O. คอยให้การต้อนรับท่านที่สนามบิน 

(หากไม่เจอเจ้าหน้าที่รบกวนเดินไปไปที่เคาร์เตอร์ 61 จะมีเจ้าหน้าที่เช็คชื่อลูกค้าอยู่) 

จากนั้นนำท่านลงเรือเร็ว (Speed Boat) นำท่านเดินทางสู่ รีสอร์ท ระหว่างทางท่านจะได้ชมน้ำทะเลใสบริสุทธิ์ พร้อมทั้งบ้านเรือนต่าง ๆ บริเวณเกาะบนคาบสมุทรอินเดียใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25-30 นาที 

​13.30 น.

เดินทางถึง CLUB MED FINOLHU VILLAS , MALDIVES รีสอร์ทหรูระดับ5 ดาวพร้อมเช็คอิน 

​......... น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร KANDU ซึ่งเปิดให้บริการ 13.30-15.30 น. ท่านสามารถใช้บริการบาร์ของโรงแรม SUNSET BAR หรือ BEACH BAR ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. และให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

​19.30-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhi ซึ่งมีอาหารไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
​21.30 น.

ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน บริเวณ Iru Bar พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืน พร้อมชมโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมด แล้วให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย (การแสดงและธีมงานแต่ละคืนจะไม่ซ้ำกัน ดังนั้นถ้าท่านต้องการแต่งตัวให้เข้ากับธีมงานของแต่ละคืน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 1 อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัว) 
หมายเหตุ : สำหรับท่านที่พักห้อง Overwater Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนำไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2) ของวันนั้น ๆ โดยทาง Room Service จะนำอาหารเช้ามาเสิร์ฟท่านในเวลา 07.00 - 11.00 น.

ที่พัก CLUB MED KANI 
วันที่ 2สนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ซึ่งอาหารเช้าจะเปิดบริการท่านที่ห้องอาหารหลัก (VELHI) เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00 - 11.00 น. แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าวสามารถรับประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้ที่ห้องอาหารพิเศษ (KAN-DU)เปิดบริการตั้งแต่ 10.00 - 11.00 น. หรือ ห้อง KAANA เปิดให้บริการตั้งแต่ 16.00 - 18.30 น. และ 21.30 - 23.00 น. ท่านสามารถเลือกได้อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการพักผ่อน

จากนั้นให้ท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมด จัดเตรียมไว้บริการทุกท่าน ทั้งกิจกรรมที่ให้บริการฟรี และกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรือทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทั้งตารางการให้บริการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บางกิจกรรม) ได้จากคู่มือฉบับนี้ หรือ ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน หน้าห้องอาหาร ซึ่งในทุกๆ กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คลับเมดคอยดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

​กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลัก (Velhi) ตั้งแต่ช่วง 12.15 - 14.00 น. แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อีกช่วงที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึ่งให้บริการอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.

​บ่าย

ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาหารว่างที่จะคอยให้บริการท่านที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ตั้งแต่เวลา 15.30 - 18.00 น.ทางคลับเมด มีห้องอาหารใหม่สไตล์ Noodle barที่ให้ บริการตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.00  และ 21.30 - 23.00 ซึ่งให้บริการ Noodle ชื่อห้อง KAANA RESTAURANT

​ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก Velhi ช่วงเวลา 19.30 - 21.30 น.ซึ่งจะมีอาหารเตรียมไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ 
​21.30 น.

ให้ท่านได้ สนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน บริเวณ Iru Bar พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืน พร้อมชมโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมด แล้วให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย (การแสดงและธีมงานแต่ละคืนจะไม่ซ้ำกัน)

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่พักห้อง Overwater Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนำไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2) ของวันนั้นๆ โดยทาง Room Service จะนำอาหารเช้ามาเสิร์ฟท่านในเวลา 07.00 - 11.00 น.

วันที่ 3มาเล่ (มัลดีฟส์) - กรุงเทพฯ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTER BUFFET) เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00-11.00 น. หลังอาหารเช้า ให้ท่านวางกระเป๋าสัมภาระบริเวณหน้าห้องพัก

จากนั้นนำท่าน CHECK-OUT ออกจากที่พัก จากนั้นพร้อมกันที่จุดนัดพบ(บริเวณท่าเทียบเรือหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งอีกครั้ง)เพื่อเช็คกระเป๋าสัมภาระของท่านก่อนเดินทางออกจากรีสอร์ทไปยังสนามบินมาเล่ย์

​09.30 น. ถึง สนามบินมาเลย์ นำท่านเช็คอิน 
​12.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เที่ยวบิน PG712
​19.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ตามประเภทห้องพักที่ท่านเลือก(ห้องพักคู่ Twin Room) 
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ
 • ค่าภาษีภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าเรือเร็ว Speed Boat บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินมาเล่ - รีสอร์ทClub Med - สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์,ไวน์,ค็อกเทล,น้ำผลไม้เสิร์ฟตลอดทั้งวันพร้อมอาหารว่าง(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม,ไวน์,แชมเปญ)
 • กิจกรรมกีฬาทางบกและทางน้ำที่กว้างขวางพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
 • การแสดงและความบันเทิงยามราตรีของ Club Med โดยทีมงานที่มีวัฒนธรรมหลากหลายของ G.O. หรือเจ้าหน้าที่ของ Club Med
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (20กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาชำระเงินเต็มจำนวนพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว
 • ราคาเสนอและราคาแพ็คเกจสามารถใช้ได้กับผู้ใหญ่ 2 ท่านที่เดินทางด้วยกัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักใน Overwater Suite ที่ Club Med Kani (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018)
 • ห้องลากูนสวีทพาโนราม่าวิว ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างจะคิดค่าบริการเพิ่ม 10%
 • ราคานี้เป็นราคาสกุลเงินไทยและมีผลบังคับใช้กับชาวไทยเท่านั้น
 • ห้องเชื่อมถึงกันมีราคา 1,800 บาท / ห้อง / คืน (สำหรับ Kani)
 • เมื่อท่านตกลงทำการชำระเงินทั้งหมด หรือบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด และจะไม่สามารถคืนเงิน หรือ เปลี่ยนผู้เดินทางได้
 • แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์
 • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • ราคาดังกล่าวนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันจะรวมอยู่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาและเงื่อนไขทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กระเป๋าเดินทางสำหรับฝากใต้ท้องเครื่องน้ำหนัก : ไม่เกิน 20  กิโลกรัม
 • สิ่งที่บรรจุภายใน : นอกเหนือจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และของใช้อื่นๆ  ข้อควรปฎิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับสิ่งของที่บรรจุไว้ภายในกระเป๋าเดินทางฝากใต้ท้องเครื่องมีดังนี้ 
 • ห้าม!!นำผลิตภัณฑ์อัดอากาศใส่กระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เช่น กระป๋องสเปรย์ต่างๆ 
 • ห้าม!!นำหนังสือเดินทางใส่กระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ห้าม!!นำที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิดใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 
 • ห้าม!!นำอาวุธทุกชนิดใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
 • สิ่งที่บรรจุภายใน  : ควรเป็นของใช้ที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจำตัว ทั้งนี้สายการบินมีข้อกำหนดเคร่งครัด สำหรับสิ่งของที่บรรจุภายในกระเป๋าถือติดตัวตัวขึ้นเครื่อง ดังนี้ 
  ของเหลว หรือ ของกึ่งเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ที่ไม่ใช่วัสดุอันตราย และน้ำ เครื่องดื่ม โลชั่น ออยล์ น้ำหอม โฟม ยาสีฟัน น้ำยากำจัดกลิ่นตัว (ยกเว้น นม อาหารสำหรับเด็ก และยาน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ) ต้องมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลิตร ต้องเก็บไว้ในกระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องเท่านั้น
  สำหรับของเหลว หรือ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซึ่งซื้อจากร้านปลอดภาษีอากรที่สนามบิน หรือบนเครื่องบินต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัยว่ามีการเปิดปากถุงหลังจากการซื้อ และมีหลักฐานแสดงว่าซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีสนามบินหรือบนเครื่องบินในวันเดินทางเท่านั้น โดยตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อของเหลว เจล หรือสเปรย์ที่สนามบินซึ่งเป็นจุดปลายทางของการเดินทาง
 • กรณีที่นำของเหลวและกึ่งเหลวบรรจุไว้ในกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องต้องแสดงถุงพลาสติกใสซึ่งใส่ภาชนะบรรจุของเหลว เจล หรือสเปรย์ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสื้อคลุม เมื่อถึงจุดตรวจค้น
 • สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว วัสดุอุปกรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เช่น มีดพับ มีดปอกผลไม้ ตะไบขัดเล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทุกชนิดที่สามารถทำเป็นอาวุธได้ ไม่อนุญาตให้บรรจุไว้ในกระเป๋าถือ ดังนั้นกรุณาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่จะฝากลงใต้ท้องเครื่องบิน มิฉะนั้นอาจถูกยึดไว้โดยไม่ได้รับคืน
  หมายเหตุ: หากขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องเกินกว่าที่กำหนด สายการบินจะไม่ยินยอมให้นำกระเป๋าดังกล่าวขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด
 • สิ่งที่ห้ามนำเข้าประเทศมัลดีฟส์
  • วัตถุที่สื่อถึงการต่อต้านศาสนาอิสลาม
  • วัตถุบูชา
  • หนังสือ สิ่งพิมพ์ลามก
  • แอลกอฮอล์และเหล้า
  • สัตว์อันตราย อาวุธสงคราม และระเบิด
  • เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหมู
 • อุณหภูมิช่วงปลายเดือนสิงหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซียส
  หมายเหตุ : ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมิอีกครั้ง
 • เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
 • ภาษา ภาษาท้องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
 • เงินตรา อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ประมาณ 12 รูเฟีย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 1 รูเฟีย เท่ากับ 3-4 บาท แต่ท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องแลกเงินรูเฟีย ไว้มากนักเพราะที่คลับเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือท่านสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกบันทึกเอาไว้ คิดบัญชีรวมกันเมื่อท่านเช็คเอาท์ (บัตร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card)
 • เสื้อผ้า การแต่งกาย และของใช้ต่างๆ 
  • ควรเตรียมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย ผ้าลินิน เสื้อยืดเนื้อบางสวมใส่สบายเนื่องจากมัลดีฟส์อากาศร้อนทั้งปี
  • รองเท้าแตะ หรือ รองเท้าที่สวมใส่สบาย
  • กางเกงว่ายน้ำ  ชุดว่ายน้ำ 
  • ครีมกันแดด
  • แว่นตากันแดด หรืออุปกรณ์กันแดดในแบบของท่านเอง
  • รองเท้าผ้าใบสำหรับท่านที่ชอบออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือออกกำลังกายแอโรบิค/โยคะ
  • กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ
 • กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ230-240 Volts -AC ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขาควรพกadapter ติดตัวไปด้วย
 • การเข้าประเทศ ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่มัลดีฟส์โดยไม่ต้องใช้วีซ่า โดยสามารถพักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน และ  พาสปอร์ตต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • การใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์กลับเมืองไทย ให้กด 001 หรือ 002 หรือ 008  + 66 + 2 หรือ 8  หมายเลข โทรศัพท์ 7 ตัว
 • ของมีค่าไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมากเกินไป เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสบายใจ
 • Club Med resort จะมีการแต่งกายเพื่อร่วม ธีมปารตี้ ในแต่ละวัน ท่านสามารถโทรเช็ค ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 5 วัน กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
 • เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow 
 • ห้องพัก 1 ห้อง สามารถพักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง  
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy