ทัวร์ยุโรปใต้ สเปน ฝรั่งเศส อันดอร์รา เฟร้นช์ ริเวียร่า 2567/2024 เที่ยวยุโรปใต้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE579 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปใต้ สเปน อันดอร์รา เฟร้นช์ ริเวียร่า 10 วัน 7 คืน (TK)

DE579 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปใต้ สเปน อันดอร์รา เฟร้นช์ ริเวียร่า 10 วัน 7 คืน (TK)
Turkish Airlines (TK)

C Suite Hotel Nims
Crowne Plaza Montpellier Corum Hotel
Mercure Hotel Perpignan
Mercure Marseille Hotel
Mercure Nice Center Gimaldi

ทัวร์สเปน  อันดอร์รา  เฟร้นช์ ริเวียร่า
สัมผัสความสวยงามของประเทศเล็ก ๆ อันดอร์รา และเส้นริเวียร่าในฝรั่งเศสใต้

นีซ | โมนาโค | แอนธีปส์ | ตูลง | มาร์กเซย์ | เรอมูแล็ง | นีมส์ | มองต์เปอลิเยร์ | นาร์บอนน์ | การ์กาสซอนน์ | แปร์ปิยอง | อันดอร์รา | วิก | บาร์เซโลนากำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE579-00122-31 ต.ค. 67Turkish Airlines (TK)129,900จองด่วน
DE579-00218-27 พ.ย. 67Turkish Airlines (TK)129,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร
20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.05 น.ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 2อิสตันบูล - นีซ
05.15 น เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1813 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล
07.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินนีซ (NCE)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.05 ชม.)
09.50 น. เดินทางถึงสนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย

นำท่านเที่ยวชมเมืองนีซ (Nice) เขตเมืองเก่าของนีซ หรือเรียกกันในภาษาฝรั่งเศสว่า “Vieille Ville” ย่านนี้จะกินบริเวณระหว่างจตุรัส Place Masséna และท่าเรือของเมือง บริเวณนี้มีความสวยงามเนื่องจากมีหมู่อาคารโบราณของเมืองนีซ และ จตุรัส Place Masséna เป็นจัตุรัสสไตล์นีโอคลาสสิค ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี 1820 และ 1830 อาคารสวยงามล้อมรอบจัตุรัสเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนเป็นอย่างมาก

นำท่านชม Avenue Jean Médecin ยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิหาร Notre-Dame de l’Assomption สไตล์โกธิคที่มีการประดับตกแต่งด้วยไฟอย่างสวยงามอีกด้วย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Musee d Art Moderne พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่มักจะมีผลงานประติมากรรมแปลกๆมาจัดแสดงด้านหน้า ให้คนได้แวะเวียนชมและถ่ายรูป 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักMercure Nice Center Gimaldi  **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 3นีซ - โมนาโค - อองตีบส์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่โมนาโค (Monaco) เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณเฟรนช์ริเวียราทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

นำท่านเที่ยวชม Monte-carlo ย่านใจกลางเมือง คาสิโนชื่อดังระดับโลก และโรงละครโอเปร่า Casino de Monte-Carlo เป็นคาสิโนที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศโมนาโก (Monaco) ตั้งอยู่ใน Place du Casino รายล้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาแพง รวมถึงรถยนต์สุดหรูหลายคันที่จอดอยู่ด้านหน้าคาสิโน

จากนั้นนำท่านเข้าชม Saint Nicholas Cathedral เป็นเหมือนอัญมณีล้ำค่าและความมั่งคั่งทางศิลปะมีอายุย้อนกลับไปกว่า 500 ปีที่ซ่อนอยู่ในภายอาสน์วิหาร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2418-2454 จากหินสีขาว La turbie ด้านในมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของโบสถ์แบบโรมันไบแซนไทน์ มีแท่นบูชาสูงอันงดงามและบัลลังก์ของสังฆราชที่ทำด้วยหินอ่อนสีขาว Carrara มีอายุตั้งแต่ปี 1500 และยังเป็นที่ฝังศพของเจ้าหญิงเกรซและเจ้าชายไรเนียร์ 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองอองตีบส์ (Antibes) เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองนีซ มีเสน่ห์เย้ายวนของเฟรนช์ริเวียร่า ผสมผสานกับวัฒนธรรมศิลปะที่รุ่งเรืองและประวัติศาสตร์ของกรีกและโรมันที่น่าตื่นตาตื่นใจ  เมืองนี้เริ่มด้วยการเป็นอาณานิคมกรีกที่ชื่อว่าอันติโปลิส ซึ่งในที่สุดได้กลายมาเป็นอาณาจักรโรมัน และการค้ามีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของอองตีบส์ แต่ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ยุคสมัยใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น โดยกลายเป็นจุดหมายการพักผ่อนตามแฟชั่นของเหล่าคนดังอย่างเช่น ชาร์ลี แชปปลิน, มาร์ลีน ดีทริช และเอฟ สก็อตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ นำท่านเที่ยวชมเมืองอองตีบส์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยพื้นที่ชายหาดชูอานเลแปงส์ อยู่ทางฟากชูอานเลแปงส์ โรงแรมและต้นปาล์มเรียงรายไปตามผืนทรายขาวและผืนน้ำที่อบอุ่น เมื่ออยู่ในพื้นที่นี้ นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารชูอานเลแปงส์ ปาเลส์เดส์กงเกรส์ ที่มหัศจรรย์เหนือคำบรรยาย ชื่นชมกับการออกแบบที่ทันสมัย โครงสร้างที่เป็นวงรี ระแนงคลุมรูปตาข่าย

จากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารอองตีบส์ (Antibes Cathedral) ซึ่งอยู่ทางฟากตะวันออกของตัวเมือง ชื่นชนด้านหน้าอาคารสีแดงสลับขาวสไตล์อิตาเลียน ซึ่งมีอายุย้อนกลับได้ถึงตอนบูรณะปฏิสังขรณ์ในศตวรรษที่ 18 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Mercure Nice Center Gimaldi  **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 4นีซ - ตูลง - มาร์กเซย์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูลง (Toulon) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่าทางทะเลและฐานทัพเรือที่สำคัญของฝรั่งเศสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีอู่เรือและคลังแสงของกองทัพเรือ นอกจากอุตสาหกรรมหลักของเมืองซึ่งทำการต่อเรือแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การประมง การผลิตเหล้าองุ่น โรงงานกระดาษ โรงงานยาสูบ ฯลฯ

ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองเก่า และ ถ่ายรูปกับจัตุรัสใจกลางเมือง (Place de la liberte) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์นักเดินเรือคนสำคัญ Genie De Navigation และโอเปร่าเฮาส์แห่งเมืองตูลง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองที่สวยงามติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ตามอัธยาศัย

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์กเซย์ (Marseille) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าชม โบสถ์นอทเทอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ตั้งอยู่บนยอดเขา โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพื่อให้การเดินเรือปลอดภัย และเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับมาแล้วก็มักจะนำเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุงให้สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมาร์กเซย์

ได้เวลานำท่านเที่ยวชม บริเวณเมืองเก่า (Old town) และท่าเรือที่มีเรือยอร์ชนับร้อยลำจอดเรียงรายนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงาม

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักMercure Marseille Hotel **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5มาร์กเซย์ - เรอมูแลงส์ - ปงดูว์การ์ - นีมส์
เช้า      

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเรอมูแลงส์ (Remoulins) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ในจังหวัดการ์ แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันปงดูว์การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งน้ำโรมันโบราณสร้างโดยจักรวรรดิโรมัน สร้างพาดผ่านแม่น้ำการ์ดง เป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งน้ำของเมืองนีมส์ มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร เพื่อส่งน้ำจากจากเมืองอูว์แซ็ส นักประวัติศาสตร์คาดการณ์ว่าสะพานถูกสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 โดยสะพานแห่งนี้จัดเป็นสะพานส่งน้ำที่สร้างในสมัยจักรวรรดิโรมันที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง รองจากสะพานส่งน้ำแห่งเซโกเบีย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 โดยองค์การยูเนสโก 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเที่ยวชมเมืองนีมส์ (Nims) ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งมีความเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคโรมัน นอกจากนี้เมืองนีมส์ยังเป็นที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์สำหรับสิ่งทอ

นำท่านชม 3 โบราณสถานที่สำคัญแห่งเมืองนีมส์ คือ อัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ (Arena), วิหารโรมัน (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) ซึ่งสถานที่ทั้งสามยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จนเมืองนีมส์ได้ถูกเรียกเป็น"กรุงโรมแห่งฝรั่งเศส" เลยทีเดียว 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักC Suite Hotel Nims / Novotel Centre Atria Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 6นีมส์ - ถ้ำกรอตเดสเดมัวเซย์ - มองต์เปอลิเยร์
เช้า      

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำกรอต เดสเดมัวเซย์ (Grotte des Desmoiselles) (ระยะทาง 64 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถ้ำลึกลับขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ตำนานการค้นพบถ้ำแห่งนี้  ถูกเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่า ถูกค้นพบโดยบังเอิญโดยชายเลี้ยงแกะ ซึ่งได้ตามหาแกะซึ่งพลัดหลงจากฝูงไป จนกระทั่งพลัดตกลงไปในถ้ำอันมืดมิดความสูงกว่า 60 เมตร และหมดสติไป และได้มีนิมิตรเห็นหญิงสาวกลุ่มหนึ่งเต้นระบำรอบตัวเขา ชายผู้นั้นรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเขากลับออกมาอยู่นอกถ้ำแล้วพร้อมกับแกะที่หายไป จึงได้ตั้งชื่อถ้ำแห่งนี้ตามภาษาท้องถิ่นว่า ถ้ำแห่งเทพธิดากรอตโต้ หรือถ้ำแห่งนางฟ้ากรอตโต้ และนับจากปี ค.ศ.1931 ถ้ำนี้ได้ถูกติดตั้งระบบรถรางแล้วระบบไฟส่องสว่าง และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจนกระทั่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของภูมิภาคนี้ นำท่านเข้าชมถ้ำหินงอกหินย้อยอันน่าพิศวง ภายในตัวถ้ำจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีราว 14 องศาเซลเซียส ชมหินงอกหินย้อยที่ถูกสรรค์สร้างจากธรรมชาติได้อย่างลงตัวและงดงาม

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองมองต์เปอลิเยร์ (Montpelier) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นเมืองที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในรอบ 25 ปีที่ผ่านมาของฝรั่งเศส  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมองต์เปอลิเยร์ (Montpellier University) อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

นำท่านชมพลาซา เดอลา คอมเมดี (Place de la Comedie) จตุรัสหลักที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง บริเวณโดยรอบจตุรัสประกอบด้วยเหล่าอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ส่วนใจกลางจตุรัสนั้นเป็นที่ตั้งของลานน้ำพุขนาดใหญ่ หรือที่มักเรียกกันว่า Three Graces นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Porte du Peyrou) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ Jardin des plantes โดยซุ้มประตูออกแบบโดย Francois Dorbay การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1693 สถาปัตยกรรมการตกแต่งตามซุ้มประตูได้จารึกเหตุการณ์สำคัญจากรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

ได้เวลานำท่านแวะชม มหาวิหารมองต์เปอลีเยร์  (The Cathedral of St.Pierre) มหาวิหารตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ในแบบสถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่โตที่สุดในเมืองมองต์เปอลีเยร์ และเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียงอีกด้วย มหาวิหารมองต์เปอลีเยร์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1906 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักCrowne Plaza Montpellier Corum Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 7นาร์บอนน์ - การ์กาสซอนน์ - แปร์ปิยอง
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองนาร์บอนน์ (Narbonne) (ระยะทาง 94 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองที่มีเสน่ห์ติดทางทะเลทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคโรมัน ริมฝั่ง มหาสมุทรแอตแลนติก (Atlanctic Ocean) และเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 118 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วงเวลาการวางรากฐานอาณานิคม บริเวณเชื่อมต่อของประเทศสเปนและอิตาลี ภูมิศาสตร์ของเมืองนาร์บอนน์จึงนับได้ว่าอยู่ในที่ตั้งสำคัญมาก

นำท่านเข้าชมอารามฟ็องฟรอยด์ (Fonfroide abbey) ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1093 เดิมเป็นโบสถ์เก่าในอดีตที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดงานและนิทรรศการต่างๆ และภายในสวนก็มีการจัดไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามตามฤดูกาลอีกด้วย นำท่านเข้าชมความสวยงามยิ่งใหญ่ของอารามที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองการ์กาสซอนน์ (Carcassonne) อีกเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแคว้นล็องก์ดอค-รูซียง และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส สำหรับเมืองการ์กาสซอนน์นั้นถูกแยกออกเป็นสองส่วน “Cité de Carcassonne” ซึ่งเป็นส่วนเมืองเก่าที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง และ “Ville basse” ส่วนที่เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่า 

นำท่านเข้าชมป้อมปราการการ์กาสซอนน์ (Fortress of Carcassonne) ป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่น ซึ่งภายในป้อมปราการนั้นประกอบไปด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิค ซึ่งอยู่เขตของกำแพงขนาดใหญ่จำนวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกำแพง

จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทการ์กาสซอนน์ (Carcassonne Castle) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ภายในรั้วกำแพงเมือง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการ์กาสซอนน์ยุคกลาง ซึ่งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำและเก็บภาพปราสาทยุคกลางที่ยังคงสภาพได้อย่างสมบูรณ์มาก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแปร์ปิยอง (Perpignan) (ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของแคว้นมาร์ยอก้าแห่งดินแดนคาร์ตาลันในช่วงศตวรรษที่ 13-14 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส และปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเช่นกัน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Mercure Hotel Perpignan **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 8แปร์ปิยอง - อันดอร์รา ลาเวยา
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเข้าชม พระราชวังแห่งกษัตริย์นครมาจอร์ก้า (Palace of the Kings of Majorca) เป็นพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นแบบโกธิคสไตล์ช่วงต้นศตวรรษที่ 13 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์เจมส์ที่สองแห่งมาจอร์ก้า โดยจุดประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึก ในพระราชวังยังมีโบสถ์อยู่ภายในป้อมปราการอีกสองโบสถ์ด้วยกัน คือโบสถ์ของราชินีและโบสถ์แห่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแปร์ปิยอง หรือวิหารแห่งเซนต์จอห์นเดอะแบ๊ปติส (Cathedral of St.Jean Baptiste) สถาปัตยกรรมโกธิคแบบเมริเดียนัลตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15  เครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งภายในมหาวิหารมีความวิจิตรอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระแท่นบูชาเอก (เป็นงานสมัยศตวรรษที่ 16 - 19 พร้อมประวัติศาสตร์อันยาวนาน) ออแกน (สร้างราวปี ค.ศ. 1504 พร้อมงานลงสีและตกแต่งด้วย) งานกระจกสีแบบนีโอโกธิค (งานสมัยกลางศตวรรษที่ 19) และที่สำคัญคือ พระเยซูตรึงไม้กางเขน (งานไม้แกะสลักสมัยศตวรรษที่ 14) ซึ่งตั้งอยู่ในชาเปลที่ใช้ชื่อเดียวกัน

นำท่านเดินทางสู่เมืองอันดอร์รา ลาเวยา (Andorra La Vella) (ระยะทาง 164 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง)  เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาพิเรนีส (Pyrenees) ระหว่างประเทศฝรั่งเศส (ทางทิศเหนือ) และสเปน (ทางทิศใต้) ที่ระดับความสูงระหว่าง 838 - 2,946 เมตร โดยมีเมืองหลวงที่ชื่อว่า อันดอร์รา ลา เวยา เมืองนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขาพิเรนีส โดยมีแม่น้ำ Gran Valira ไหลผ่านตัวเมือง นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงแห่งนี้ยังเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุดของยุโรปอีกด้วย ตัวเมืองหลวงนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะอยู่ทางตอนเหนือ ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยพื้นที่เชิงพาณิชย์ ส่วนทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ในย่านที่ใกล้กับแม่น้ำ Gran Valira จะเป็นเมืองเก่า สถานที่ราชการ และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านชมโบสถ์ Sant Esteve (Sant Esteve's church) โบสถ์เก่าแก่ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กันกับอาคารรัฐสภาของอันดอร์รา

จากนั้นนำท่านชมสะพาน la Margineda (Bridge of la Margineda) เป็นสะพานหินที่สร้างขึ้นในยุคกลาง มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และยังถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานมาแล้ว โดยสะพานแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเหนือ แม่น้ำ Gran Valira ซึ่งเบื้องล่างเป็นสายน้ำที่ค่อนข้างเชี่ยวกราก

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสกลางกรุงอันดอร์รา ลา เวยา (The town square) ตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพของหุบเขา ที่ห้อมล้อมเมืองหลวงแห่งนี้เอาไว้อย่างสวยงาม

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับหุบเขามาดริอู-เปราฟิตา-คลารอร์ (Madriu-Perafita-Claror Valley) หุบเขาที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี 2004

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Roc Blanc Hotel Andorra **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 9อันดอร์รา ลาเวยา - บาร์เซโลนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่กรุงบาร์เซโลนา (Barcelona) (ระยะทาง 191 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ช.ม.) นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังคงรายละเอียดไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายในแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สมเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตนให้กับศาสนจักร ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังคงดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ายนำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนาถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีกมากมาย
15.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา เพื่อเชคอินและทำ Tax Refund 
18.10 น.ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) สายการบิน บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่องบิน
23.40 น.เดินทางมาถึงนครอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ 10กรุงเทพมหานคร
01.55 น.ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) สายการบินมี บริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน
15.20 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ129,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ125,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ25,000 บาท
กรณีมีวีซ่าแล้ว หักคืนท่านละ3,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ20,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ129,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ125,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ25,000 บาท
กรณีมีวีซ่าแล้ว หักคืนท่านละ3,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ20,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. 
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 30 กก.)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศฝรั่งเศส และสเปน
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)   (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)   (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์   (สงกรานต์-ปีใหม่ 0-19วัน)

***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

*ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 •  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิ้วและใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น***
3. สำเนาบัตรประชาชน 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) 
8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  
9. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา 
10. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้เป็น Statement เท่านั้น!!! และมีตราประทับรับรองจากธนาคารทุกหน้า)
- Bank Statement (รายการเดินบัญชี) ย้อนหลัง 6 เดือน ใช้เป็นบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามตัวสะกดในพาสปอร์ต มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า และ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน (ต้องมีตราประทับรับรองจากธนาคารทุกหน้า) 

************* ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น **************

- บัญชีฝากประจำ (Fixed) **สามารถแนบประกอบได้ (ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีหลักในการยื่นได้) 
     ท่านต้องใช้บัญชีออมทรัพย์ (Saving) เป็นหลักในการยื่น
หากใช้บัญชีฝากประจำในการแนบประกอบ ต้องเตรียมดังนี้
- สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

**กรณีรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) จะต้องสะกดชื่อให้ถูกตามพาสปอร์ต 
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2 
 
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy