DE569 : ทัวร์ดูบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ศึกแดงเดือด (ลิเวอร์พูล - แมนยู) 6 วัน 3 คืน (EY)

DE569 : ทัวร์ดูบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ศึกแดงเดือด (ลิเวอร์พูล - แมนยู) 6 วัน 3 คืน (EY)

Holiday Inn Express Liverpool
Holiday inn Express Manchester

"ทัวร์ดูบอลสำหรับคนมีฝัน @ศึกแดงเดือด" 

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/2020 

ทีมหงส์แดง - ลิเวอร์พูล VS ทีมปีศาจแดง - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ในราคาที่เอื้อมถึง เพียง 98,888 บาท เท่านั้น !!

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
17.00 น.

พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Q  สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์  เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

20.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ โดย สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401
วันที่ 2กรุงเทพฯ - อาบูดาบี - แมนเชสเตอร์ - สนามกีฬาอัลติฮัด - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด
00.05 น.แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินอาบูดาบี (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
02.35 น. เดินทางสู่ แมนเชสเตอร์ โดย เที่ยวบินที่ EY15
06.40 น. 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีสโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปีศาจแดง” และมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโ  รงละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก เชิญเยี่ยมชมเมืองแมนเชสเตอร์ที่กำลังกลายเป็นแหล่งช็อปปิ้งชั้นนำด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าชม สนามกีฬาซิตีออฟแมนเชสเตอร์ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ สนามกีฬาอัลติฮัด ด้วยเหตุผลตามชื่อผู้สนับสนุน หรือในบางครั้งอาจเรียกว่า คอมส์ (CoMS) หรือ อีสต์แลนส์ (Eastlands) เป็นสนามกีฬาในเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นสนามกีฬาเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี เป็นสนามกีฬาใหญ่เป็นอันดับ 5 ของทีมพรีเมียร์ลีก และใหญ่เป็นอันดับ 12 ในสหราชอาณาจักร มีจำนวนที่นั่ง 47,805 ที่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเยี่ยมชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium)  และพิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรแมนยูฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบใน ร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล

จากนั้นนำท่านชม เมืองแมนเชสเตอร์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่

นำท่านผ่านชม Manchester Cathedral & Manchester Town Hall

ค่ำรับประทานทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday inn Express Manchester หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองลิเวอร์พูล -  Liverpool Cathedral - ท่าอัลเบิร์ต - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่แดงเดือด Liverpool vs Man U
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญ มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์  และแผ่นดินใหญ่ยุโรป

นำท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ตยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ สนามแอนฟิลด์ ของ หงส์แดง - ลิเวอร์พูล  เร็วกว่าเวลาแข่งขันเริ่มประมาณ 2 ชม. เพื่อนำท่านต้อนรับนักเตะ ชมการฝึกซ้อม ขอลายเซ็น และ เก็บภายบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก

ชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2018/2019 "ศึกแดงเดือด"  ระหว่าง ทีมหงส์แดง - ลิเวอร์พูล VS ทีมปีศาจแดง - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ค่ำ * อิสระอาหารค่ำ ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศบริเวณสนามฟุตบอลได้เต็มที่ ก่อนเข้าชมการแข่งขัน** 
ที่พัก Holiday Inn Express Liverpool หรือเทียบเท่า
วันที่ 4สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ + พิพิธภัณฑ์ - อิสระช้อปปิ้ง Liverpool One
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าเยี่ยมชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ +พิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล  

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านสู่ ย่านช๊อปปิ้ง Liverpool One เป็น walking Street ที่มีที่ร้านรวงมากมาย ให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Express Liverpool หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองเชสเตอร์ - Cheshire Oaks Designer Outlet - ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายของเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ทิวดอร์ (Tudor) ตัวเมืองเชสเตอร์จะค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของโครงสร้างตึกและบ้านเรือนที่จะทำจากไม้และทาสีขาวดำซึ่งจะเห็นได้ทั่วๆ ไปแทบจะทุกถนน ในโซนของ shopping street ค่อนข้างจะคึกคัก เพราะเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมของคนเมืองนี้ และจะมีคาเฟ่น่ารักๆ ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ ให้ท่านได้เลือกแวะ เลือกชมแบบละลานตา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นำท่านช๊อปปิ้ง Cheshire Oaks Designer Outlet ตั้งอยู่ใกล้กับ Ellesmere Port ทางตอนเหนือของเมืองเชสเตอร์ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 145 ร้านและถือเป็นหนึ่งใน outlet ที่ได้รับความนิยมมากในอังกฤษ โดยมีแบรนด์ชื่อดังอย่าง Nike, Adidas, Next, Michael Kors หรือ Burberry และร้านกาแฟ Starbucks ร้านโดนัท Krispy Kreme หรือร้านอาหารญี่ปุ่นสุดชิคอย่าง Wagamama

15.30 น.ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund
19.10 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY22
วันที่ 6อาบูดาบี - กรุงเทพฯ
06.15 น.เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที)
08.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์  เที่ยวบิน EY408
18.05  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
 • บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน) 
 • กรณีทำการจองก่อนการเดินทาง 45 วัน
  งวดที่ 1 : ชำระมัดจำ 30,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง
  งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ หลังทำการยื่นวีซ่า 2 วัน 


 • กรณีทำการจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน  : ชำระเต็มจำนวน 

  หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอทำการคืนเงินที่ชำระมาแล้ว หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า , ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าตั๋วฟุตบอล เป็นต้น
 •  เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน  หักค่าบริการ 1,000 บาท สำหรับการประสานงานของเจ้าหน้าที่
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
   
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 15 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
  สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 
  3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง  
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 089-204-9121 (อ้วน)
         092-269-6868 (มน)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 Copyright © 2021 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.


Add line DoubleEnjoy