ทัวร์ระยอง บุฟเฟ่ต์ผลไม้ สวนสุภัทราแลนด์ 1 วัน 2567/2024 เที่ยวระยอง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE093 : ทัวร์ระยอง บุฟเฟ่ต์ผลไม้ สวนสุภัทราแลนด์ 1 วัน (ไป-กลับ)

DE093 : ทัวร์ระยอง บุฟเฟ่ต์ผลไม้ สวนสุภัทราแลนด์ 1 วัน (ไป-กลับ)


โปรแกรมทัวร์ระยอง บุฟเฟ่ต์ผลไม้ สวนสุภัทราแลนด์

เที่ยวระยอง  | ท้าวเวสสุวรรณ | บุฟเฟต์ผลไม้สวนสุภัทราแลนด์ | สวนทิวลิป ปตท. | ซื้อของฝาก

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE093-00725 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-00826 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-00901 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-01002 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-03003 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,999จองด่วน
DE093-01108 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-01209 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-01315 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-01416 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-01522 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-01623 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-01729 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-01830 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-01906 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-02007 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-02113 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-02214 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-03120 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,999จองด่วน
DE093-03221 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,999จองด่วน
DE093-03322 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,999จองด่วน
DE093-03428 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,999จองด่วน
DE093-03529 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,999จองด่วน
DE093-02303 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-02404 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-03610 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,999จองด่วน
DE093-03711 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,999จองด่วน
DE093-03812 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,999จองด่วน
DE093-02517 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-02618 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-02724 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-02825 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน
DE093-02931 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP2,599จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ระยอง - ท้าวเวสสุวรรณ - บุฟเฟต์ผลไม้สวนสุภัทราแลนด์ - สวนทิวลิป ปตท. - ซื้อของฝาก
05.30 น.จุดนัดพบ : ปั๊ม ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง
06.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) บนรถ ระหว่างการเดินทาง (ข้าวเหนียวหมูทอด / Snack Box)

09.00 น.เดินทางถึง จ.ระยอง

นำคณะสักการะองค์ ท้าวเวสสุวรรณ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ระยอง

นำท่านเดินทางไปยัง สวนสุภัทราแลนด์

***ไฮไลท์โปรแกรม ทานผลไม้บุฟเฟต์ไม่อั้น ตามฤดูกาล
 
>>>เที่ยวชมสวน & บุฟเฟ่ต์ผลไม้<<<
🚘 นั่งรถรางชมสวนผลไม้ บนพื้นที่ 800 ไร่ สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน พร้อมไกด์นำเที่ยว
✅ รับ Welcome drink: น้ำผลไม้ปั่น จากสวน
🍎จุดที่ 1: เก็บผลไม้ สดๆ จากต้น ชิมผลไม้แสนอร่อย
🍎จุดที่ 2: ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้นานาชนิด ตามฤดูกาล
🚩อิ่มอร่อยกับรายการต่างๆ ดังนี้
✅ บุฟเฟ่ต์ผลไม้นานาชนิด: อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ มะม่วง ลองกอง แตงโม และสับปะรด ฯลฯ
✅ ส้มตำไทย
✅ ยำผลไม้ น้ำยำ สูตรลับของสวน
✅ ผัดไท รสเด็ด
✅ สลัดผักไฮโดรโปนิกส์
✅ ข้าวเหนียว ไก่ย่าง หมูย่าง
✅ ลูกชิ้นยืนกิน ราดน้ำซอสจัดจ้าน
✅ โดนัททุเรียนหอมหวาน
🌳จุดที่ 3: สัมผัสธรรมชาติน้ำตกกลางสวน จุดนี้เป็นคาเฟ่ มีเครื่องดื่มอาหารและขนมจำหน่าย
🐝 จุดที่ 4: ชมสาธิตการเลี้ยงผึ้ง ศึกษาการดูน้ำผึ้งแท้
🍀 จุดที่ 5: ชมศูนย์การแพทย์แผนไทย เรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทย ชิม เครื่องดื่มสมุนไพร
เที่ยงอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  ***โดยท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีจำหน่ายภายในสวนสุภัทราได้เลยได้เลย
บ่ายนำคณะท่านเดินทางไปเที่ยวชม สวนดอกทิวลิป ของ ปตท.
 
จากนั้น แวะซื้อของฝาก
15.00 น.ได้เวลาอันสมควรนำคณะท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันคนขับรถ
 • ค่าบริการอาหาร 1 มื้อตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม อุทยาน สถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy