ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ 2567/2024 เที่ยวสิงคโปร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE749 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ทัวร์ 2 สวนสนุก มาเลเซีย – สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (FD)

DE749 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ทัวร์ 2 สวนสนุก มาเลเซีย – สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (FD)
Air Asia (FD)

JB Amansari Nusajaya

เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ 2 สวนสนุก !!
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกที่ LEGO LAND (ซื้อบัตรเพิ่ม) สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งแรกในเอเชีย
 พระราชวังและที่ประทับอย่างเป็นทางการของสุลต่านแห่งยะโฮร์ Istana Bukit Serene 
 มัสยิดประจำรัฐของรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย มัสยิดประจำรัฐสุลต่านอาบูบาการ์
 ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ซื้อบัตรเพิ่ม)
เดินทางโดยสายการบิน AIRASIA 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE749-00713-15 ก.ย. 67Air Asia (FD)9,999จองด่วน
DE749-00804-06 ต.ค. 67Air Asia (FD)10,999จองด่วน
DE749-00918-20 ต.ค. 67Air Asia (FD)10,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – ยะโฮว์บารู - LEGO LAND
03.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

ไม่รวมค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

06.35 น.

เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเซไน เมืองยะโฮว์บารู ประเทศมาเลเซีย โดย เที่ยวบินที่ FD512 (ไม่รวมอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09.55 น.

เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติเซไน เมืองยะโฮว์บารู ประเทศมาเลเซีย (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย 

***สามารถเลือกซื้อบัตรสวนสนุก LEGOLAND 1-Day Theme Park (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง ในราคา ผู้ใหญ่ 2,000 บาท / เด็กอายุ 3-11 ปีราคา 1,600 บาท)

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกที่ LEGO LAND (ไม่รวมบัตร) สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่ 6 ของโลก และแห่งแรกในเอเชีย ตั้งอยู่ที่อิส กันดาร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ทางตอนใต้สุดของแหลมมลายู ติดกับ ประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนสนุกสําหรับ ครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้

โซน The Begining คือ บริเวณทางเข้าสวนสนุก ประกอบด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก

โซน Miniland ที่ใช้ตัวเลโก้ประกอบขึ้นมาจำลอง สถานที่สําคัญของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยโซนนี้ถือว่าเป็นโซนไฮไลท์ ของสวนสนุกเลยก็ว่าได้

โซน Lego Technic เครื่องเล่นน่าตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยรถไฟเหาะ

โซน Lego Kingdom ชมปราสาทแห่งเวทมนตร์ และนั่งรถไฟเหาะบนหลังมังกร

โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร์ และปิรามิดแห่งอียิปต์

โซน Imagination ที่สร้างเสริมจินตนาการให้คุณหนูน้อยทั้งหลายด้วยตัวต่อเลโก้หลากหลายแบบ

โซน Lego City ที่ให้เด็ก ๆ ได้ลองบังคับรถและเรือ เพื่อ ให้เรียนรูู้ด้วยตนเอง ถึงเวลานัดหมาย

***(อิสระ อาหารเที่ยง เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุกและช้อปปิ้ง)***

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก JB Amansari Nusajaya หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2ยะโฮว์บารู – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – เกาะเซ็นโตซ่า – ยะโฮว์บารู
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

ตลอดทั้งวัน

นำท่านข้ามด่านยะโฮว์บารู เพื่อเดินทางสู่ สิงคโปร์(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!

***สามารถเลือกซื้อบัตรสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทางในราคา ผู้ใหญ่ 2,120 บาท / เด็กอายุ 4-11 ปีราคา 1,790 บาท)(USS Peak Season ผู้ใหญ่ 2,300 บาท / เด็กอายุ 4-11 ปี ราคา 2,000 บาท)

นำท่านสนุกสนานกับ UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมบัตร) ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบ ในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 
โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการร้องเล่นเต้นรำมีการแสดงแบบต้นฉบับของบอร์ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดังต่างๆ  
โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จำลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุกท่านได้สัมผัส ให้อารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนี้ได้นำตัวการ์ตูนที่เด็ก ชื่นชอบมาไว้ด้วย 
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนที่ดูล้ำสมัยมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสุดมันส์ที่เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา หวาดเสียวไปสุดๆ 
โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่เครื่องเล่นหวาดเสียวเช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป เครื่องเล่นชนิดนี้มีชื่อว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจี้บตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters 
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี้นั้น เป็นอารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบฉบับหนัง  Jurassic Park 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี้จะได้พบกับตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นจากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี้พาไปผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็นทองคำอันล้ำและยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย 
โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จากตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 4 ตัวหลัก เครื่องเล่นในโซนนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านที่ได้ล่องเรือเข้าไปชม 

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,350 บาท  / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี ราคา 1,190 บาท) 

S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

***(อิสระ อาหารเที่ยง และเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุกและช้อปปิ้ง)***

ค่ำจากนั้นนำท่านข้ามด่านยะโฮว์บารู เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก  JB Amansari Nusajaya หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 Istana Bukit Serene - Taman Istana Garden – มัสยิดประจำรัฐสุลต่านอาบูบาการ์
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Istana Bukit Serene เป็นพระราชวังและที่ประทับอย่างเป็นทางการของสุลต่านแห่งยะโฮร์ ตั้งอยู่ในเมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย พระราชวังหันหน้าไปทางช่องแคบยะโฮร์และมีทิวทัศน์มุมสูงของสิงคโปร์ ซึ่งเคยเป็นที่ครอบครองของสุลต่าน จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ พระราชวังสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2476 Istana Bukit Serene (พระราชวัง Serene Hill) มีสวนขนาดใหญ่ที่เป็นสถานที่พบปะและเฉลิมฉลองของราชวงศ์หลายแห่ง พระราชวังได้รับการปกป้องอย่างดีจากกองกำลังทหารรอยัลยะโฮร์ (JMF) ซึ่งเป็นกองทัพส่วนตัวของสุลต่าน มีหอคอยสูง 35 เมตร และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในยะโฮร์บาห์รู อาคารเก่าแก่แห่งนี้มีงานแกะสลักอันเป็นเอกลักษณ์ และได้รับอิทธิพลจากสุนทรียศาสตร์แบบอาร์ตเดโค เป็นของขวัญจากรัฐบาลยะโฮร์ถึงสุลต่านอิบราฮิม สุลต่าน อาบู บาการ์ เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปีของผู้ปกครองในฐานะสุลต่านแห่งยะโฮร์ และนำท่านผ่านชม Taman Istana Garden สวนขนาดใหญ่แห่งนี้มีขนาดประมาณสนามฟุตบอลห้าสนาม สำรวจบริเวณที่ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมทิวทัศน์อันน่าทึ่งของช่องแคบยะโฮร์ ไม่ว่าคุณกำลังมองหาที่จะออกกำลังกายหรือใช้เวลาทั้งวันผ่อนคลายภายใต้แสงแดด นี่คือสถานที่ที่คุณควรไป ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ดังนั้นจึงมีอะไรให้ดูมากมายในบริเวณใกล้เคียงเช่นกัน
นำท่านเดินทางสู่ มัสยิดประจำรัฐสุลต่านอาบูบาการ์ (Sultan Abu Bakar State Mosque) เป็นมัสยิดประจำรัฐของรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย มัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนน Jalan Skudai ยะโฮร์บาห์รู สร้างขึ้นระหว่างปี 1892 ถึง 1900 ภายใต้การดูแลของสุลต่าน Abu Bakar ในฐานะสถาปนิกของมัสยิด Tuan Haji Mohamed Arif bin Punak มุ่งมั่นที่จะสร้างสถาปัตยกรรมอังกฤษสไตล์วิกตอเรียนในยุคอาณานิคมขึ้นมาใหม่ ตามที่สังเกตได้จากหออะซานซึ่งมีรูปแบบเป็นหอนาฬิกาของอังกฤษในศตวรรษที่ 19 มัสยิดแห่งนี้ยังมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบมัวร์บางส่วน รวมถึงได้รับอิทธิพลมาเลย์เล็กน้อยด้วย Tuan Haji Mohamed Arif bin Punak ได้รับการดูแลโดย Dato' Yahya bin Awalluddin วิศวกรของรัฐบาลยะโฮร์ ซึ่งเป็นผู้สื่อสารความรู้สึกของคนแองโกลฟิลของสุลต่าน อิบราฮิม อิบนี สุลต่าน อาบู บาการ์ สุลต่านแห่งยะโฮร์ในขณะนั้น อิทธิพลของชาวแองโกลฟิลนี้สามารถเห็นได้เพิ่มเติมในอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของอังกฤษ ไม่เพียงแต่ในมัสยิดประจำรัฐสุลต่านอาบูบาการ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอาคารรัฐบาลและพระราชวังอื่นๆ อีกหลายแห่งในรัฐยะโฮร์ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน มัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาที่โดดเด่น มองเห็นช่องแคบยะโฮร์ และตั้งชื่อตามสุลต่านอาบู บาการ์ บิดาของสุลต่านอิบราฮิมที่สั่งการก่อสร้าง สามารถรองรับผู้สักการะได้ 2,000 คนในแต่ละครั้ง
(หากมีเวลาเหลือ) นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ Johor Premium Outlet ห้างสรรพสินค้าในยะโฮร์มุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ที่อยู่ใกล้เคียงด้วยแบรนด์หรู เช่น Bally, Salvatore Ferragamo, Furla, Ermenegildo Zegna และ Coach

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเซไน

15.40 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD511(ไม่รวมอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.05 น.เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ9,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ5,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ3,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ5,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ3,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ5,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ3,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์

 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ   
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบิน (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

***หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย***
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

  
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท *** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทำกรุ๊ปเหมา กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY
*พีเรียดราคาโปรโมชั่น 9,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้*

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน
 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป // 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วยจากเมืองไทย
 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น
  Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
  Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy