ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE505 : โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ เกาะเซ็นโตซ่า 3 วัน 2 คืน (SQ)

DE505 : โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ เกาะเซ็นโตซ่า 3 วัน 2 คืน (SQ)
Singapore Airline (SQ)

GENTING HOTEL JURONG

เที่ยวสุดคุ้ม! ช้อปปิ้งสุดมันส์!

บินหรู สายการบิน 5 ดาว

ชิมอาหารขึ้นชื่อ!! ข้าวมันไก่ "BOON TONG KEE"

พิเศษ!! ชมโชว์ม่านน้ำ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Merlion Park - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Spectra Light & Water Show 
06.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความ สะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
09.45 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินชางฮี สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ973 (บริการอาหารบนเครื่อง)
13.15 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์

​บ่าย

นำท่านชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุ้ย" ประหนึ่ง อุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย

พร้อมทั้งเยี่ยมชม "น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งนี้ต้องแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวยเสมอไป ซึ่งน้ำพุ ณ ที่แห่งนี้ยังได้รับการบันทึกว่าในกินเนสบุ๊คเมื่อปี 1998 เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสฮวงจุ้ยทั้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าตัววงแหวนที่มีน้ำพุ่งออกมาเข้าสู่ใจกลางน้ำพุ มีความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่น้ำพุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน้ำประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อันเป็นที่มาของชื่อ “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง”กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน SUNTEC CITY แล้วได้มาเดินรอบน้ำพุแห่งนี้สามรอบโดยเอามือแตะที่น้ำพุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลังน้ำแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือร่ำรวยตลอดปี อีกทั้งน้ำพุที่นี่นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากน้ำพุที่อื่นนั่นคือน้ำพุที่นี่จะไหลลงซึ่งโดยปกติแล้วน้ำพุที่อื่นๆ มักจะมีทิศทางพุ่งขึ้น

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออร์, มาริน่า เบย์แซนด์

นำทุกท่านชม การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super Tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest)

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านชม  มารีน่า เบย์แซนด์  รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  มารีน่า เบย์แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,500 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น   มีร้านอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน”  ที่ตั้งอยู่   ในตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย 

(หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีเข้า การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ  และห้ามสวมรองเท้าแตะ) 

สำหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังๆ ได้มากมายอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว์ Spectra light & Water Show ซึ่งเป็นโชว์สุดอลังการที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว์ Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND  (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางห้าง)  

พักที่FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า*
วันที่ 2อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารเช้าหัวหน้าทัวร์พาท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ด้วยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แล้วแต่ความต้องการของท่าน หากท่านไม่ต้องการท่องเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่านเช่นเดียวกัน

(ไม่รวมค่าเข้า เครื่องเล่น หรือโชว์ต่างๆ และค่าเดินทางไป-กลับ และไม่มีไกด์บริการ) 
(คำแนะนำ : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปด้วยเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม)

เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ปืนใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้ก็เป็นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort Siloso) ในต่อมาทางรัฐบาลได้สร้างขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถานที่สำหรับท่องเที่ยวหลายที่ ที่สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆอีกมากมาย

ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ 1,850 บาท **หรือราคา ณ ปัจจุบัน**) มีทั้งหมด 7 โซน   เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท ห้องพักกว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี  คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower 

1) Transformers The Ride 3D : The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก  
2) Far Far Away Castelปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า 
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม 
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี  
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง  
หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูก ออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำเพลิดเพลินเต็มที่กับบรรยากาศ ใต้ทะเลที่สวยงาม 

กลางวัน/เย็นอิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่FRAGRANT IMPERIAL HOTEL/FRAGRANT SELEGIE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชั้น 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจ้า ให้ได้สักการบูชา บริเวณของวัดขอเชิญ ทุกท่านเดินเที่ยวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อหากัน

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูข้าวมันไก่ ที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์ ณ ภัตตาคารบุนถ่องกี่

จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อปปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง  TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย  
(หัวหน้าทัวร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย  หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการ เดินทางนำคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)

18.45 น.นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978 (บริการอาหารบนเครื่อง)
20.10 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์  
ท่านละ 40 SGD /ทริป/ต่อท่าน*** 

โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด  การเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 40 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน  
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  - ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  - ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  - ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 • การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ หมากฝรั่ง บุหรี่ ทุกชนิดเข้าประเทศ ผู้ที่ฝ่าฝืนหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก สำหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้อที่ร้านค้าสะดวกซื้อบนเกาะสิงคโปร์ได้  

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 085-149-9980 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy