ทัวร์สิงคโปร์ Universal Studios มารีน่า เบย์ แซนด์ 2567/2024 เที่ยวสิงคโปร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE902 : โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ Universal Studios(รวมค่าบัตรแล้ว) มารีน่า เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน (SQ)

DE902 : โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ Universal Studios(รวมค่าบัตรแล้ว) มารีน่า เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน (SQ)
Singapore Airline (SQ)

GRAND PACIFIC HOTEL

ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตรแล้ว)
เข้าชม GARDEN BY THE BAY (รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว)
ชม ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู + คาสิโนระดับ 6 ดาว
ชม โชว์น้ำพุริมอ่าว Marina, Wonderful Light สุดอลังการ
พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) - Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Hotel
07.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ประตู 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.45 น.เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
13.15 น.

เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง

บ่าย

นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of wealth) แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและร่ำรวยตลอดปี

จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์

นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree (รวมค่าบัตรแล้ว) คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี

จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 29 SGD ประมาณ 725 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังๆได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier

20.00 น.ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sands เป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
ที่พัก Grand Pacific / Grand Central หรือเทียบเท่า (บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 
วันที่ 2ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) - Dinner at Boon Tong Kee - ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) - Hotel
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง

ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House) ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก

ผ่านชม Elephant Statue รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก

ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

เที่ยง**อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**
บ่าย

จากนั้นรถโค้ชนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการ ไปยังดินแดนมหาสนุกของเกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO(รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)
หมายเหตุ : ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่

 •  โซน Hollywood ศูนย์กลางของความบันเทิง สนุกสนานไปกับเหล่าตัวละคร เอลโม่ และผองเพื่อนจาก เซซามี สตรีท ที่จะมาโชว์การแสดง ร้องเพลง เต้นรำ ช่วงกลางคืนก็จะมีการจุดพลุไฟ พบปะกับตัวละครชื่อดังของยูนิเวอร์แซล ที่พลาดไม่ได้คือการถ่ายรูปกับ เจ้าตัวป่วนสีเหลือง มินเนี่ยน ขวัญใจเด็กๆ สำหรับร้านอาหารในโซนนี้จะมีร้านอาหารจีน ร้านไดรฟ์-อิน ที่บริการอาหารสไตล์อเมริกัน และสตาร์บัคส์ ส่วนใครอยากซื้อของที่ระลึก จะมีช็อปของยูนิเวอร์แซลที่ขายของเล่น ของสะสม และเสื้อผ้า เยอะแยะมากมาย
 • โซน New York สัมผัสกับบรรยากาศแสงสี อาคาร ความคลาสสิก และฉากที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ในโซนนี้จะมีการแสดงโชว์เอฟเฟกต์ เทคนิคพิเศษ ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์, ร่วมผจญภัยสุดมันส์ไปกับเอลโม่กับภารกิจขโมยสปาเก็ตตี้ที่ยิ่งใหญ่ระดับอวกาศ การแสดงจากเหล่าตัวละครจากเซซามี สตรีท
 • โซน Sci-Fi City สัมผัสประสบการณ์ การสู้รบในอวกาศ และเยี่ยมชมเมืองที่มีชีวิตชีวาที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุด ในโซนนี้จะมีเครื่องเล่น โรลเลอร์โคสเตอร์ ท้าความสูง! และ ทดสอบความแข็งแกร่งด้วยเครื่องเล่นที่จะเหวี่ยงๆๆคุณเหมือนอยู่ในอวกาศ ส่วนไฮไลท์เด็ด คือ เครื่องเล่นสุดมันส์ที่มีฉากจากเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์ ที่ให้ผู้เล่นขึ้นไปอยู่บนยานและฉายภาพ 3 มิติ บนจอโปรเจคเตอร์, พบเจอกับเหล่าเอเลี่ยน และมนุษย์ต่างดาวจากนอกโลก
 • โซน Ancient Egypt ย้อนเวลาไปสู่ช่วงยุคทองของการสำรวจอียิปต์ พิรามิดโบราณ สุสานฟาโรห์ และคำสาปชั่วร้ายที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อย ตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่จะพาคุณดำดิ่งไปเผชิญหน้ากับเหล่ามัมมี่! และท่านจะได้สนุกสนานไปกับการนั่งรถจี๊พตะลุยทะเลทรายและสวมบทเป็นนักสำรวจดินแดนอียิปต์โบราณ พบกับเหล่าราชวงศ์ในยุคทองอียิปต์โบราณ
 • โซน The Lost World โซนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ จูราสสิกปาร์ค และ วอเตอร์เวิลด์ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ในป่าเขตร้อนที่อยู่อาศัยของเหล่าไดโนเสาร์! ปีนป่ายไปบนกำแพงและสำรวจหาอัญมณีและฟอซซิลของแมลงดึกดำบรรพ์ สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่จะทำให้คุณเห็นบรรยากาศในมุมสูงทั้งจูราสสิกปาร์ค สนุกสุดเหวี่ยงกับเรื่องราวจากภาพยนตร์ วอเตอร์เวิลด์ การแสดง เอฟเฟกต์ ระเบิด น้ำ ไฟ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ 
 • โซน Far Far Away ผจญภัยไปกับตัวละครจากเรื่อง เชร็คแบบ 4 มิติ และตื่นเต้นในโลกของเจ้าเหมียว พุสอินบูทส์ กับเครื่องเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ ร่วมเดินทางค้นหาไข่สีทองในตำนาน ค้นหาเรื่องราวของเจ้าหญิงฟิโอน่าและเชร็คกับการผจญภัยในดินแดนเทพนิยาย 
 • โซน Madagascar แฟนการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องมาดากัสการ์ต้องห้ามพลาด สนุกสนานไปกับการนั่งม้าหมุนกับเหล่าสัตว์ป่าและตัวการ์ตูนจากเรื่องมาดากัสการ์ และล่องเรือไปในแม่น้ำกับ 4 ฮีโร่  Alex, Marty, Melman และ Gloria และพบปะกับตัวการ์ตูนจากเรื่องนี้อีกมากมาย

**สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park**
(สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 29 SGD)  

จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆทั่วโลก

18.00 น.ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารBOON TONG KEE ชิมไก่ตอนไหหลำแสนอร่อย 

นำท่าน ล่องเรือ Bum Boat (รวมค่าบัตรแล้ว) ชมแสงสีเมืองสิงคโปร์ยามค่ำคืนย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน

ที่พักGrand Pacific / Grand Central หรือเทียบเท่า (บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 
วันที่ 3Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้ง ORCHARD - THE JEWEL CHANGI - สนามบิน - สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ชั่วโมง

เที่ยง*อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**
บ่าย

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านถนนออร์ชาร์ด

พิเศษ!! นำท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

.... น.เจอกันที่จุดนัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินชางกี
17.35 น. / 18.45 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ982 / SQ978 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
19.30 น. / 20.10 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ) 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท 
 • พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****

 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 • ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy