ทัวร์ชุมพร ดำน้ำดูประการัง นอนแพ ชมเขาสามเกลอ สุราษฎร์ธานี เที่ยวสุราษฎร์ธานี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE116 : ทัวร์ชุมพร ดำน้ำดูประการัง นอนแพ ชมเขาสามเกลอ สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน (Van)

DE116 : ทัวร์ชุมพร ดำน้ำดูประการัง นอนแพ ชมเขาสามเกลอ สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ชุมพร
21.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดชุมพร
22.00 น.ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2จุดชมวิวเขามัทรี - ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะชุมพร - ศาลกรมหลวงชุมพร
05.00 น.

เดินทางถึง จังหวัดชุมพร 
นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวเขามัทรี ซึ่งเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของชุมพร สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา สามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพรโดยเฉพาะในยามเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์งดงามมาก ซึ่งบริเวณจุดชมวิวมีร้านกาแฟพร้อมระเบียงชมวิวให้ได้ชมทัศนียภาพอีกด้วยข้างบนจุดชมวิวมีห้องน้ำให้บริการและลานจอดรถซึ่งจอดได้ไม่มากนัก ด้านบนจุดชมวิวเขามัทรีมี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางมหาราชลีลา ลักษณะคล้ายกับท่านั่งของ องค์จตุคามรามเทพ มองออกไปที่ชายทะเลชุมพรด้านขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจากบนเขาเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดปากน้ำ ชุมพรเป็นชุมชนขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมง

07.00 น.บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อชมความสวยงามของ ทะเลชุมพร ตื่นตาตื่นใจกับทริปดำน้ำ 4 เกาะ
- เกาะมาตรา เกาะหลักแรด เกาะละวะ เกาะลังกาจิว (ทุกวันคู่)
- เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะกะโหลก เกาะทะลุ (ทุกวันคี่)
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (2) (อาหารบุฟเฟต์บนเรือ)

หลังอาหารสนุกสนานกับการดำน้ำชมโลกใต้น้ำกันต่อ

16.00 น.ได้เวลากลับขึ้นฝั่ง โดยมีรถมารอรับที่ท่าเรือ
16.30 น. 

นำท่านเดินทางไปยัง ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทย ทรงเป็น เสด็จเตี่ย ของชาวเรือทั้งปวงและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและหลังใหม่ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์ ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลจึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าว

ที่พักนำท่าน Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่พักระดับมาตรฐาน
18.00 น.

บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3ชุมพร - สุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา - แพนางไพร - เขาสามเกลอ 
06.30 น.

บริการอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10.00 น.

ถึงจุดชมวิวของ เขื่อนรัชชประภา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของสันเขื่อน แสงแดดอ่อนๆ กับหมอกจางๆ สวยงามจับใจ ให้เวลาท่านทำธุระส่วนตัวและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

นำท่านลงเรือ มุ่งหน้าไปยัง แพนางไพร ระหว่างที่นั่งเรือจะได้เห็นทิวทัศน์ เทือกเขาหินปูน อันสวยงาม ให้เวลาท่านได้ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายักษ์ ซึ่งมีเองตามธรรมชาติ

จากนั้นเดินทางไปชม เขาสามเกลอ ที่ได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย

และให้ท่านได้ Check in เข้าแพที่พัก เป็นบ้านแพ หลังเล็กหลังน้อยที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารของแพที่พัก
บ่ายให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ พายแคนนู
เย็น

บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของแพที่พัก จะเป็นอาหารปักษ์ใต้

คืนนี้นอนพักผ่อนบนแพฟังเสียงน้ำเบาๆ โรแมนติค ….. ZZZZZ

วันที่ 4ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น - สะพานแขวนเขาพัง - ภูเขาเขารูปหัวใจ - พระธาตุไชยา - ร้านขายของฝาก - กรุงเทพฯ
06.00 น.นั่งเรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น กลางสายน้ำ เป็นภาพอันน่าจดจำอย่างที่พลาดไม่ได้และหากโชคดี อาจจะได้เจอฝูงนกเงือก ออกหากินยามเช้าอีกด้วย
07.30 น.

บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของแพที่พัก

หลังอาหารเช้า อิสระท่านตามอัธยาศัย

10.30 น.นำท่านลงเรือ เพื่อกลับขึ้นฝั่ง
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปชม สะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ ชมความสวยแปลกตาของ เขาเทพพิทักษ์

14.00 น.

นำท่านนมัสการ พระธาตุไชยา

และแวะให้ท่านซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้น และรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

23.00 น.เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  (โรงแรม 1 คืน+แพพัก 1 คืน ห้องน้ำในตัว+พัดลม+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy