ทัวร์สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย เที่ยวสุราษฎร์ธานี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE114 : ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์กุ้ยหลินเมืองไทย อุทยานธรรมเขานาในหลวง ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด 3 วัน 1 คืน (VAN)

DE114 : ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์กุ้ยหลินเมืองไทย อุทยานธรรมเขานาในหลวง ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด 3 วัน 1 คืน (VAN)


โปรแกรมทัวร์สุราษฎร์ธานี กุ้ยหลินเมืองไทย อุทยานธรรมเขานาในหลวง  ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด... จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา | อุทยานธรรมเขานาในหลวง | ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด  | จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา  | แพนางไพร |เขาสามเกลอ (กุ้ยหลินเมืองไทย) | ถ้ำปะการัง | สะพานแขวนเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ | Bridge Hill Café  | น้ำพุร้อนรมณีย์  | ภูผาและลำธารรีสอร์ท

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE114-03321-23 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-03428-30 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-03505-07 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-03612-14 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-00620-22 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-00727-29 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-03702-04 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-00810-12 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-03816-18 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-03923-25 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-04030 ส.ค.-01 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-04106-08 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-04213-15 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-04320-22 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-04427-29 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
DE114-00904-06 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-02512-14 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE114-01018-20 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-01125-27 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-01201-03 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-01308-10 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-01415-17 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-01522-24 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-01629 พ.ย.-01 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-02605-07 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE114-02708-10 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE114-01713-15 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-01820-22 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE114-01928-30 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE114-02029-31 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE114-02130 ธ.ค. 67-01 ม.ค. 68รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี
18.30 น.จุดนัดพบ : ปั๊ม ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า นำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
19.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2สุราษฎร์ธานี - อุทยานธรรมเขานาในหลวง - ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด –จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา - แพนางไพร - เขาสามเกลอ (กุ้ยหลินเมืองไทย) - เล่นน้ำ - ถ้ำปะการัง  - พายแคนนู
05.00 น.

เดินทางถึง จ.สุราษฎร์ธานี แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง ชมซุ้มประตูทางเข้าสำนักสงฆ์ ซึ่งเป็นซุ้มเจดีย์แบบโบราณ 9 ยอด มีชื่อว่าซุ้มพุทธาวดี ซึ่งในยามที่แสงแดดสาดส่องลงมายังซุ้มประตูนั้นจะเกิดเป็นภาพอัศจรรย์ที่ชวนหลงใหลในความงาม

08.00 น.

อิสระรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารบริเวณทางเข้า ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

นำท่านเดินทางไปยัง “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี การเดินทางจากถนนหลัก กิโลเมตรที่ 44 เข้ามาระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรกว่า ทุกคนก็จะได้พบกับต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก น้ำใสมากๆ!! ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชประภา

ถึงจุดชมวิวของ เขื่อนรัชชประภา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของสันเขื่อน แสงแดดอ่อนๆ กับหมอกจางๆ สวยงามจับใจ ให้เวลาท่านทำธุระส่วนตัวและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านลงเรือ มุ่งหน้าไปยัง แพนางไพร ระหว่างที่นั่งเรือจะได้เห็นทิวทัศน์ เทือกเขาหินปูน อันสวยงาม ให้เวลาท่าน ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายักษ์ ซึ่งมีเองตามธรรมชาติ

จากนั้นเดินทางไปชม เขาสามเกลอ ที่ได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย

จากนั้นนำท่าน Check in เข้าแพที่พัก เป็นบ้านแพ หลังเล็กหลังน้อยที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหารของแพที่พัก

นำท่านไป ถ้ำปะการัง โดยต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 1.5 กม. (รวมทั้งไปและกลับประมาณ 3 กม.) เพื่อไปลงแพไม้ไผ่ที่ ทะเลใน 500 ไร่

พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ พายแคนนู

เย็น

บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของแพที่พัก จะเป็นอาหารปักษ์ใต้

คืนนี้นอนพักผ่อนบนแพฟังเสียงน้ำเบาๆ โรแมนติค ….. ZZZZZ

ที่พักแพสายชล (ห้องน้ำในตัว+พัดลม+น้ำอุ่น) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน **แพพักหลังละ 2-3 ท่าน**
วันที่ 3ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น - สะพานแขวนเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ - Bridge Hill Café - น้ำพุร้อนรมณีย์ - ภูผาและลำธารรีสอร์ท
เช้า

นั่งเรือไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น กลางสายน้ำ เป็นภาพอันน่าจดจำอย่างที่พลาดไม่ได้ และหากโชคดี อาจจะได้เจอฝูงนกเงือก ออกหากินยามเช้าอีกด้วย

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของแพที่พัก หลังอาหารเช้า อิสระท่านตามอัธยาศัย

เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ นำท่านลงเรือ เพื่อกลับขึ้นฝั่ง

นำท่านแวะเที่ยวชม สะพานแขวนเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ ชมความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ ภูเขาสูงตระหง่านที่ตั้งอยู่ด้านหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้รูปหัวใจแบบมุมสวยสุด ๆ

เที่ยงรับประทานอาอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านเดินทางไปนมัสการพระธาตุไชยา

แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้น และ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

23.00 น.เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเรือล่องในเขื่อนเชี่ยวหลาน
 • ค่าที่พัก 1 คืน (แพหลังละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว แอร์ น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด 
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ผ้าขนหนู
 • ชุดลำลองสำหรับล่องเรือ
 • เสื้อกันหนาว
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy