ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย เที่ยวออสเตรีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE927 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)

DE927 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)
Thai Airways (TG)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
​22.00น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2มิวนิค - อัลลิอันซ์อารีนา - จตุรัสมารีนเพทส - เมืองชวังเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
00.50 น. ออกเดินทางสู่ มิวนิค (บินตรง) ประเทศเยอรมันเที่ยวบินที่ TG 924 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง)
06.45 น.

ถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค (FlughafenMunchenintl’ Airport)เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมันผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. ทุกประเทศ) 
 **หมายเหตุพีเรียดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะถึงสนามบินนานาชาติมิวนิคเวลา 06.45 น.**

จากนั้น แวะถ่ายรูปที่ สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์อารีนา (Allianz Arena)รังเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่างบาเยิร์นมิวนิคทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาสนามฟุตบอลแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้มากว่า 75,000 คนซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเยอรมันด้วยทุกสร้างกว่า 340ล้านยูโรด้วยรูปทรงเฉพาะชาวมิวนิคจึงมีชื่อเรียกเล่นๆว่า Schlauchbootซึ่งแปวว่าเรือยาง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ตัวเมืองมิวนิค ให้ท่านได้อิสระที่บริเวณจัตุรัสมารีนเพทส (Marienplatz)ซึ่งมีอาคารสำคัญของเมืองมากมายอาทิอนุสาวรีย์ St. Marry ศาลาว่าการเมืองหลังเก่าและศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ซึ่งจะมีหอระฆังตุ๊กตากลซึ่งประกอบไปด้วยระฆัง 43 ใบและตุ๊กตา 32 ตัวซึ่งจะมีโชว์ในช่วงเวลา 11.00 และ 12.00 ในทุกๆวันนอกจากนั้นภายในจัตุรัสยังมีร้านค้าต่างๆทั้งแบรนด์เนมและแบรนด์ท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร เมนูพิเศษขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้
บ่าย

ต่อด้วยเดินทางต่อไปยัง เมืองชวังเกา (Schwangau) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองอันเป็นที่ตั้งของปราสาทที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างปราสาทนอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle)

จากนั้น นำท่านขึ้น มินิบัส ชม วิวปราสาท และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่สะพานMarienbrucke(มินิบัสจะวิ่งเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศดีหากมีฝนหรือหิมะตกขอสงวนสิทธิ์ในการพาท่านเดินชมวิว) จุดชมวิวไฮไลท์ของปราแห่งนี้ซึ่งจะเห็นตัวปราสาทตั้งเด่นตระหง่านท่ามกลางขุนเขาอย่างสง่างาม

จากนั้นพาชม ด้านในปราสาทนอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) มหาปราสาทแห่งยุคกลางถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของแคว้นบาวาเรียเลยทีเดียวโดยถูกสร้างขึ้นจากพระราชดำรัสของพระเจ้าลูทวิชที่ 2 ในปี 1864 ซึ่งปราสาทแห่งนี้นั้นโด่ดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบนิโอโกธิคผสมโรมาเนสส์จนทำให้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายของดิสนีย์ที่เราเห็นกันโดยคำว่านอยชวานชไตน์แปลว่าปราสาทหงส์ศิลาแห่งใหม่ซึ่งมี Christian Jank นักออกแบบฉากละครเป็นผู้ออกแบบ

จากนั้น จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ

ค่ำ​บริการอาหารเย็นณภัตตาคารจีน
ที่พัก Best Western Plus Hotel Fussen หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองฟุสเซ่น - เมืองการ์มิชพาร์เทินเคียร์เซิน - นั่งรถไฟCogwheel Train - ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ - เมืองซาลบวร์กพระราชวังและสวนมิราเบล - จัตุรัสเรสซิเดนท์ - บ้านเกิดโมซาร์ท - เซ็นท์วูฟกัง
เช้า

บริการอาหารเช้าแบบ Box Set (เนื่องจากต้องออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไปยังสถานีรถไฟ)

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองการ์มิช-พาร์เทินเคียร์เชิน (Garmisch-Partenkirchen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) แต่เดิมเมืองนี้แบ่งเป็น 2 เมืองคือเมืองการ์มิชและเมืองพาร์เทินเคียร์เชินต่อมาได้รวมกันเมืองเดียวเนื่องจากเยอรมันได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1936 ระหว่างวันที่ 6 -16 กุมภาพันธ์โดยเมืองแห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพิชิตยอดเขาซุกชพิตเซ่อ (Zugspitze) ภูเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นTop Of Germany พาท่านนั่งรถไฟ Cogwheel Train (รอบ 08.45 Eibsee -Zugspitzplatt) รถไฟรางแบบฟันเฟืองหนึ่งในสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมซึ่งในปัจจุบันมีเพียงแค่ 4 แห่งเท่านั้นที่ยังเปิดดำเนินการในเยอรมันอยู่และถือเป็นวิธีการขึ้นเขาซุกชพิตเซ่อที่คลาสสิคที่สุด
(กรณีที่รถไฟไม่สามารถทำการได้หรือไม่สามารถไปทันรอบเวลาขอสงวนสิทธิ์ในการพาท่านขึ้นยอดเขาด้วย Cable car) โดยปลายทางของรถไฟอยู่ที่ระดับความสูง 2,650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนับเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของยุโรปรองจากJungfrau และGornergratของสวิสเซอร์แลนด์เท่านั้นจากนั้นนำท่านไปยังระดับความสูง 2,962 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจุดที่สูงที่สุดของยอดเขาZugspitzeและของเยอรมันให้ท่านได้เก็บความประทับใจและประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ได้พิชิตจุดสูงสุดของแดนอินทรีเหล็ก

กลางวันบริการอาหารกลางวันณภัตตาคารจีน
บ่าย

จากนั้น นำท่านสู่ เมืองหลวง ของสาธารณรัฐเช็กที่ เมืองปราก (Prague)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ที่หลายคนยกย่องว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดของยุโรปตะวันออกให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่ที่เมืองแห่งนี้

นำท่านชม สะพานชาร์ล (Charle Bridge)สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น้ำวอลตาว่าเข้าด้วยกันสะพานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี 1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จเดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridge และมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตรและมีความกว้างเกือบ 10 เมตรเป็น 1 ในมุมถ่ายรูปที่ท่านต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง

ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์สำคัญของย่านนี้นั่นคือการชม นาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซึ่งถือเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังทำงานได้อยู่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1410 เท่ากับว่าตอนนี้มีอายุมากกว่า 600 ปีแล้วส่วนประกอบของนาฬิกามีอยู่สามส่วนหลักๆได้แก่หน้าปัดที่แจ้งเกี่ยวกับดาราศาสตร์การอธิบายตำแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนท้องฟ้าและแสดงรายละเอียดอื่นอีกเกี่ยวกับดาราศาสตร์ในทุกๆต้นชั่วโมงนั้นจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 12 ท่านปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงระฆังตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวันบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของ Church of Our Lady before Týn ถือเป็นโบสถ์หลักของย่านเขตเมืองเก่าสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต้นก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมาภายในโบสถ์มีไปป์ออร์แกนที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปรากสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1673

ค่ำบริการอาหารเย็นณภัตตาคารท้องถิ่น เสิร์ฟเมนู Schnitzel หมูทอดสไตล์ออสเตรียแท้
ที่พัก SCALARAIA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เซ็นท์วูฟกัง - ฮัลล์สตัท - เช้สกี้ครุมลอฟ - ปราก - สะพานชาร์ล - ย่านเมืองเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น พาท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก

ฮัลล์สตัท (Hallstatt)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชม.) เมืองมรดกโลกที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรียมีประชากรไม่ถึง 1,000 คนแต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปีด้วยทัศนียภาพตระการตาที่ธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกันประกอบขึ้นทำให้เป็นสถานที่ที่เป็นThe Must ของยุโรปตะวันออกเลยทีเดียวให้ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก

จากนั้น มุ่งหน้าสู่ สาธารณรัฐเช็กสู่ เมืองเช้สกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 
ชม.)เป็นอีกเมืองสวยที่พลาดไม่ได้ด้วยเอกลักษณ์ที่บ้านเรือนมีหลังคาสีส้มมีแม่น้ำวอลตาว่าพาดผ่านเป็นรูปคล้ายๆหยดน้ำทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่งดงามพาท่านชมปราสาทเช้สกี้ครุมลอฟด้านนอกปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศซึ่งถือว่าใหญ่มากหากเทียบกับขนาดเมืองนอกจากนั้นเมืองนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1992 อีกด้วย

กลางวัน บริการอาหารกลางวันณภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992   

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4 , พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย

นำท่านเดินทางสู่ ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก จำหน่ายอยู่มากมาย ผ่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่ตลอดแนวสะพาน 

นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านประตูเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ แบรนด์เนม อาทิ เช่น Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ 

ค่ำบริการอาหารเย็นณภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Astoria Hotel Prague  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ปราก - ปราสาทปราก - โบสถ์เซ็นท์วีตัส - ถนนGolden Lane - บราทิสลาว่า
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านชม ปราสาทลำดับที่ 1 ของประเทศที่ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที่สร้างมากว่า 1,200 ปีGuinness World Records ได้บันทึกไว้ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตารางเมตรเคยเป็นที่ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาวโบฮิเมียนปัจจุบันใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีสูงเด่นตระหง่านอยู่บนเขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวอลตาว่าภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสร้างมากมายประหนึ่งเมือง ๆ หนึ่งอาทิอาสน์วิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus Cathedrals) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปรากสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 870 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวีตัสผู้สละชีวิตในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนที่พระเจ้าคอนสแตนตินจะประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชนโบสถ์ให้นี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปีภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose Window  หน้าต่างที่ออกแบบให้เป็นรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ

จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพ้กันนั่นคือ ถนนทองคำ (Golden Lane)โดยสาเหตที่ได้ชื่อว่าถนนทองคำนั้นเนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นที่พำนักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่แปรธาตุกันแต่ลักษณะของบ้านเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่ท่านจะเห็นในปัจจุบันนั้นมาจากพระราชดำรัสของพระนางมาเรียเทเรซ่ามหาจักพรรดินีออสเตรียที่โปรดบูรณะให้มีความสวยงาม

กลางวันบริการอาหารกลางวันณภัตตาคารไทย
บ่าย

จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าไปสู่ สาธารณะรัฐสโลวัก (Slovak Republic) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ที่เมืองหลวงบราทิสลาว่า (Bratislava) เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่แม่น้ำดานูบแม่น้ำสายสำคัญของยุโรปไหลผ่านและเป็นเมืองโปรดของพระนางมาเรียเทเรซ่าอีกด้วยให้ท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทบราทิสลาว่า (Bratislava Castle) ด้านนอกปราสาทสำคัญของเมืองในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี และ เป็นป้อมปราการด่านสำคัญที่ไว้สำหรับป้องกันข้าศึกที่จะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการีด้วยความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์จากการที่ตัวปราสาทตั้งอยู่บนสูงจึงส่งผลให้ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่แม่น้ำดานูบทอดยาวและหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยจะสามารถเห็นพื้นที่ราบของประเทศฮังการีได้อีกด้วยปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล

​ค่ำ บริการอาหารเย็นณภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 6บราทิสลาว่า - ปูดาเปสต์ - สะพานเชน - คาสเทิลฮัลล์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - โรงอุปรากรณ์ฮังการี - มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น - ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้ำดานูบ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest)ประเทศฮังการีอีก 1เมืองงามที่ถูกขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปตะวันออก(ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชม.)ด้วยประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานหล่อหลอมศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและผสมผสานกันอย่างลงตัวแต่เดิมนั้นบูดาเปสต์แบ่งออกเป็น 2 เมืองคือเมืองบูดา (Buda) และเมืองเปสต์ (Pest) โดยมีบูดาเป็นเขตเมืองหลวงต่อมาได้มีการขยายเมืองแต่บูดานั้นมีพื้นที่เขาเป็นส่วนมากทำให้ขยายเขตเมืองได้ยากผิดกับฝั่งเปสต์ที่เป็นพื้นที่ราบกว้างขวางทำให้เกิดการรวมเมืองกันเกิดขึ้นโดยถ้าท่านสังเกตจะพบว่าฝั่งบูดานั้นจะมีสิ่งปลุกสร้างเก่าและเป็นที่พักอาศัยส่วนฝั่งเปสต์จะเป็นย่านอาคารสำนักงานที่ทำการรัฐบาลจะกล่าวคือเป็นเขตเมืองใหม่ก็ไม่ผิดแวะถ่ายรูปกับสะพานเชน (Chain Bridge)1 ใน 4 สะพานใหญ่
ข้ามแม่น้ำดานูบที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นคือรูปปั้นสิงโต

จากนั้นพาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิลฮิลล์ (Castle Hill) เนินเขาริมแม่น้ำดานูบอันเป็นที่ตั้งของพระราชวังบูดาโบสถ์แมนทิอัสและป้อมชาวประมงเรียงกันไปตามแนวเขาปราสาทบูดา (Buda Castle) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี 1265 ในสมัยของพระเจ้าเบล่าที่ 4 ของราชวงศ์อาปาร์ดแต่ถูกสร้างเพิ่มเติมและบูรณะมาเรื่อยๆสำหรับตัวปราสาทที่ท่านจะเห็นนั้นจะเป็นการสร้างแบบบาโรกระหว่างปี 1749 และ 1769 ถือเป็นพระราชวังหลวงของพระราชวงศ์ทั้งหมดของฮังการีปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหอศิลป์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บูดาเปสต์ถัดไปทางตอนเหนือของเนินเขา

พาท่านชมบริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastian)และโบสถ์แมนทิอัสMantiusChurch)ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างแห่งแรกๆของคาลเทิลฮิลล์แห่งนี้เริ่มจากตัวโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร้างตั้งแต่ในปี 1015 และได้รับการบูรณะด้วยศิลปะโกธิคในช่วงศตวรรษที่ 14 ถือเป็น 1 ใน 7 มหาศาสนสถานในยุคกลางของฮังการีสร้างโดยพระเจ้าสตีเฟ่นกษัตริย์พระองค์แรกของฮังการีเดิมชื่อว่าThe Church of Our Ladyก่อนเปลี่ยนตามชื่อของพระเจ้าแมนทิอัสหลังจากได้ทรงสร้างหอคอยของโบสถ์และได้ใช้สถานแห่งนี้ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระองค์ถึง 2 ครั้งนอกจากนั้นยังเป็นที่ฝังพระบรมศพของพระเจ้าเบล่าที่ 3 อีกด้วยโดยโบสถ์จะตั้งอยู่ในบริเวณป้อมชาวประมงที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองการครบรอบ 1,000 ปีของการก่อตั้งประเทศฮังการีในปี 1896 ลักษณะของป้อมนั้นเป็นทรงสูงแหลมมาจากลักษณะกระโจมซึ่งเป็นที่พักของชาวประมงแม็กย่าร์ในอดีตและยังเป็นที่ตั้งของอนุเสาวรีย์ของเซ้นท์สตีเฟ่นอีกด้วยนอกเหนือจากรูปแบบสถาปัตยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนแล้วท่านจะได้ดื่มด่ำกับวิวของแม่น้ำดานูบและอาคารของฝั่งเปสต์ที่มีไฮไลท์สำคัญเด่นตระหง่านกว่าอาคารอื่นๆนั่นคืออาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament)ซึ่งถือว่าเป็น 1 ใน 3 อาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกคู่กับที่ลอนดอนและวอชิงตันดี.ซี.

กลางวันบริการอาหารกลางวันณภัตตาคารท้องถิ่นเมนูกูลาร์ชอาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุปเนื้อหรือหมูกับมันฝรั่งเติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพริกปราปิก้า
13.30 น.

นำท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square)อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของเหล่าบรรพชนหัวหน้าเผ่าแม็กยาร์ทั้ง 7 ที่ได้รวมกับสร้างอาณาจักรฮังการีภายใต้การนำของเจ้าชายอาปาร์ดในปี 896 รวมไปถึงบุคคสำคัญและกษัตริย์ในอดีตตรงกลางยังมีรูปปั้นเทพแกเบรียล(Gabriel)เทพของกรีกโบราณซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอัครทูตสวรรค์ผู้นำสารจากพระเจ้าซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บน Millennium Monument ที่มีความสูงถึง 36 เมตร

นำท่านเข้าชมอีก 1 สถานที่ที่น้อยท่านจะทราบว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดนั่นคือ โรงอุปรากรณ์ฮังการี (Hungarian State Opera)ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงโอเปร่าที่สวยงามที่สุดในยุโรปแม้แต่พระเจ้าฟรันโจเซฟที่ 1 ถึงขนาดเสด็จมาเพียงครั้งเดียวในครั้งการแสดงรอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 27 กันยายน1884 และไม่โปรดที่จะเสด็จกลับมาอีกเลยเนื่องจากมีความสวยงามมากกว่าโรงโอเปร่าที่เวียนนาซึ่งถือว่าเป็นหลวงของดนตรีคลาสสิคตัวโรงอุปรากรณ์แห่งนี้ถูกสร้างสไตล์นิโอโรเนสซองส์และบาโรกบริเวณอัฒจันทร์จะมีสีทองอร่ามจากทองคำเปลวที่เคลือบไว้ทุกอนูโดยสามารถจุผู้ชมได้ถึง 1,261 คน

จากนั้นพาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. Stephen's Basilica )มหาวิหารที่ตั้งตามชื่อของกษัตริย์นักบุญผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งฮังการีเริ่มสร้างในปี 1851 โดยต้องใช้สถาปนิกถึง 2 ท่านคือ JozsefHild และ MiklósYbl ตามลำดับจนแล้วเสร็จในปี 1905 จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือหลังคาโดมที่อาคารหลักที่มีความสูงถึง 96 เมตรเท่ากับอาคารรัฐสภาซึ่งถึงว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดของบูดาเปสต์เนื่องจากได้มีกฎหมายว่าห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สุงเกิน 96 เมตรนั่นเอง

19.00 น.

นำท่านสู่บรรยากาศแสนพิเศษบนเรือ ล่องแม่น้ำดานูบสุดหรู พร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือโดยตลอดทางท่านจะได้เห็นอาคารต่างๆที่ประดับไฟยามค่ำคืนเคล้ากับเสียงดนตรีเพราะๆซึ่งแม่น้ำดานูบที่บูดาเปสต์นั้นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า“เป็นวิวริมแม่น้ำดานูบที่สวยที่สุดในยุโรป”

ที่พักDanubius Hotel Flamenco หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 7ปูดาเปสต์ - Fashion Outlet Prandoft - เวียนนา - พระราชวังและสวนเซินน์บรุน - ถนนคาร์ทเนอร์
เช้า

บริการอาหารณห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament)อาคารทรงโกธิกผสมโดมแบบโรเนสซองส์ใช้แรงงานกว่าหนึ่งแสนคนอิฐกว่าสี่สิบล้านก้อนหินล้ำค่ากว่าห้าแสนชิ้นและทองคำกว่า 40 กิโลกรัมรังสรรค์ออกมาจนแล้วเสร็จในปี 1904 มีประตู 27 บานบันได 29 จุดและมีห้องมากถึง 691 ห้อง

จากนั้น เดินทางกลับสู่ เขตประเทศออสเตรียไปยัง Fashion Outlet Parndorf (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)พรีเมี่ยมเอ้าท์เลทที่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาก็มีให้ได้เลือกสรร (เอ้าท์เลทปิดวันอาทิตย์หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน)

เที่ยงอิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เลทเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
​บ่าย

นำท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงของออสเตรียและดนตรีคลาสสิคเป็นเมืองที่โมสาร์ทมาพำนักในยุคที่รุ่งเรืองของชีวิตพาท่านเข้าชมพระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and Gardens of Schonbrunn)พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์คสร้างแบบบาโรกคำว่าเชินน์บรุนนั้นมีความหมายว่าน้ำพุร้อนอันแสนสวยงามโดยมีการริเริ่มสร้างในช่วงปีค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจ้าแม็กซีเมเลี่ยนที่ 2 ได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้แต่ตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร้างและต่อเติมในสมัยของพระนางมาเรียเทเรซ่าโดยมีพระราชประสงค์ให้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บงและด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษตกแต่งด้านนอกของพระราชวังและต่อมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า

จากนั้น พาท่านสู่ ถนนคนเดิน แห่งแรกๆของยุโรปที่ ถนนคาร์ทเนอร์ (KartnerStreet)ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโรมันเป็น 1 ในถนนที่มุ่งสู่กรงโรมในสมัยนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อของStrata Carinthianorumก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นถนนสายช้อปปิ้งในช่วงศตวรรษที่ 19 แม้อาคารบ้านเรือนส่วนมากจะถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ทางการก็ได้สร้างตึกรามบ้านช่องที่รูปแบบเดิมเพื่อคงเสน่ห์แห่งถนนสายนี้ไว้อย่างสมบูรณ์นอก

จากนั้นยังมีศาสนสถานที่สำคัญบนถนนแห่งนี้อีกแห่งหนึ่งคือ อาสนวิหารสเตฟาน (St. Stephen's Cathedral )โบสถ์เก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ปี 1160ตัวอาสนวิหารสร้างด้วยหินปูนมีความยาว 107 เมตรกว้าง 70 เมตรและสูง 136.7 เมตรมีระฆังทั้งหมด 23 ใบใบใหญ่ที่สุดชื่อว่าระฆังพุมเมรินที่มีน้ำหนักถึง 20,130 กิโลกรัมถือเป็นระฆังแบบแกว่งที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรียและเป็นอันดับ 2 ของยุโรปรองจากระฆังปีเตอร์ของเยรมันเท่านั้นกล่าวกันว่าบิโทเฟ่นรู้ตัวว่าตนสูญเสียการได้ยินเพราะว่าเมื่อหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งนี้แล้วเห็นนกบินออกจากหอระฆังแต่กลับไม่ได้ยินเสียงระฆังเหมือนเคย

ค่ำ บริการอาหารเย็นณภัตตาคาร เมนูพิเศษ Apple strudel ของหวานสุดคลาสสิคของเวียนา
ที่พักIntercityHotel Wien หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 8เวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา
เช้า

บริการอาหารณห้องอาหารของโรงแรม

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ถนนที่ตัดผ่านอาคารสำคัญของเวียนนาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงละครโอเปร่าเวียนนาพิพิธภัณฑ์ต่างๆอาคารรัฐสภาตลอดจนถึงมหาวิทยาลัยเวียนนาอาคารเหล่านี้นั้นได้รับการบูรณะภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่แม้จะสร้างใหม่ขึ้นมาทางการก็ยังคงสถาปัตยกรรมในแบบดั้งเดิมอยู่

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Flughafen Wien) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)

​14.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

**พีเรียดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะออกจากสนามบินนานาชาติเวียนนาเวลา13.30น.**

วันที่ 9สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
​05.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดEconomy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป(BKK-MUC/VIE-BKK)สายการบินไทยThai Airway(TG) 
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
  ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่องHand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทางระดับมาตรฐาน(พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน3,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลวงเงิน2,000,000 บาท
  เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหักณที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาทรวมทั้งทริป 9 วัน 900บ าท/ท่าน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปกรณีไม่ถึง 20 ท่านทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่มเพื่อทำการออกเดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง

  กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ30,000 บาท
  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

  กรณียกเลิก
  • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วันบริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมดยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

 • กรณีเจ็บป่วย
  4.1 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการ
  เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
  ได้ตามความเป็นจริง

 • กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายในเช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วันก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่าในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • หลังการจองทัวร์  20 วันกรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมาเพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
 • กรณีท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง(Triple)มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้นกรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง(1 Twin+1 Sgl)เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริมหรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
 • การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นTraditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติTrade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำจะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 • บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาวหากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้นตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยนทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นCharter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตามอาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้เช่นศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปดังนั้นท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์”ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจนสิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตามทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


  ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
   
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
 
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน6 เดือนและมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้าถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่เคยได้รับวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นหรือวีซ่าประเทศอื่นๆให้ท่านแนบมาด้วย
2. รูปถ่ายสี2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน6 เดือนห้ามถ่ายด้วยตัวเอง
รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรงกรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจนและมองเห็นหูทั้งสองข้างห้ามสวมแว่นหรือเครื่องประดับไม่ใส่คอนแทคเลนส์ห้ามสวมแว่นและห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่าที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป6เดือนหากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน6เดือนแล้วท่านต้องถ่ายรูปใหม่และโปรดเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำกับชุดเดิมทางสถานทูตฯเข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมากหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน(กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล
6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี )
7. หลักฐานการทำงาน
กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ  (คัดลอกไว้ไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)แปลเป็นภาษาอังกฤษ
กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค. 0403)
กรณีผู้เดินทางเป็นพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุชื่อนามสกุลเลขที่พาสปอร์ตตามพาสปอร์ตตำแหน่งเงินเดือนระยะเวลาว่าจ้างวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา(ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY CONCERN”ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูตในการยื่น )
กรณีที่เป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด(มีอายุไม่เกิน1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
กรณีราชการที่เกษียณอายุ ต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่และระบุชั้นปีที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ(มีอายุไม่เกิน1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
อาชีพอิสระโปรดเขียนจดหมายแนะนำตัวชี้แจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
** ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20  ปี **
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาและมารดาบิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่ายินยอมให้เด็กเดินทางกับใครมีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
เดินทางกับบิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่ามารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
เดินทางกับมารดาบิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่ามารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
ในกรณีที่บิดามารดาได้แยกทางกันนั้นจำเป็นที่บิดาหรือมารดาจะต้องแสดงหนังสือปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าในกรณีทะเบียนหย่าระบุชัดเจนว่าผู้เยาว์อยู่อำนาจการปกครองของบิดาหรือมารดาก็ใช้แทนกันได้พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมใบสูติบัตรของผู้เยาว์เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์

8. หลักฐานทางการเงิน
สำเนาBOOK BANKส่วนตัวย้อนหลัง6 เดือนและจดหมายรับรองทางการเงิน(Bank Guarantee)  ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้นดังนี้
●จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคารระบุTo whom it may concern (ไม่ต้องระบุสถานทูต) โดยต้องเป็นฉบับจริงและระบุจำนวนเงินมีซึ่งจะต้องออกจดหมายมาไม่เกิน  30วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่าพร้อมทั้งสำเนาBOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือนโดยที่ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักขึ้นไปต่อ 1 ท่านและอัพเดทยอดเงินณเดือนปัจจุบันที่ยื่นวีซ่า (ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ
ห้าม!!! ทำการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!)
●กรณีเงินฝากประจำที่ไม่สามารถปรับยอดได้ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให้ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่าและให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลังมาด้วย
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่ายต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
●จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
●หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่ายเช่นทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส
- พ่อ, แม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
-สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสรับรองให้กันและกันได้
- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้
- ปู่, ย่า, ตา, ยายไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้
●กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนของผู้รับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอัพเดทยอดเงินณเดือนปัจจุบัน (ไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร(BankGuarantee)โดยต้องระบุชื่อผู้เดินทางที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย
**  หมายเหตุ**
เอกสารตัวจริงที่ต้องนำติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี )
สมุดเงินฝากธนาคารให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า
เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วันทำการไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กำหนด
ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดำเนินการของทัวร์
การพิจารณาผล VISAขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นบริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้นข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ VISAไม่ผ่านทุกกรณี ***

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy