ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE642 : โปรแกรมทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก 10 วัน 7 คืน (CX)

DE642 : โปรแกรมทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก 10 วัน 7 คืน (CX)

Crown Plaza Anaheim Hotel
Crown Plaza Union City Hotel
Excalibur Casino Hotel
Harrah’s Lake Tahoe Resort Hotel
RADISSON FRESNO HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE642-00329 เม.ย.-08 พ.ค. 61Cathay Pacific (CX)99,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ - ฮ่องกง - ลอสแองเจลิส (พักค้าง 2 คืน)
06.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน M (แถว M 6 -16) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)สนามบินสุวรรณภูมิ 
08.20 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX700 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายผ่าน จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯมีบริการอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ฮ่องกง
12.10 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน CX882 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ภายในสนามบินนานาชาติฮ่องกง ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
16.35 น. ออกเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX882 (ใช้เวลาบินประมาณ 13.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับสันทนาการบนเครื่องบิน และสายการบินมีบริการอาหารมื้อเช้า และอาหารมื้อกลางวัน ระหว่างเที่ยวบินสู่ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
******บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล******
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ใน รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มี ชื่อเสียงอย่างมากของนักท่องเที่ยวเพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอรี่ฮิลล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็นที่พักของเหล่าดาราดังในวงการมายา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Crown Plaza Anaheim Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
วันที่สอง ลอสแองเจลิส - ฮอลลิวูด - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสำคัญของคนดังฮอลลีวูด ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย

ได้เวลานำท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์ กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งฮอลลีวูด ด้านหน้ามีรอยจารึกฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดพร้อมลายมือชื่อมากมาย อิสระให้ท่านได้ค้นหาและเก็บภาพดาราที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทาง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Hollywood & Universal Studio)

เที่ยง***** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****
บ่าย อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาเดินเล่นและ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios) สถานที่จำลองฉากหนัง และบางเรื่องที่ใช้ถ่ายทำจริงต่าง ๆ มากมาย ที่เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วคุณจะรู้สึกว่า ได้ร่วมอยู่ในฉากเดียวกับเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์ดังจากฮอลลีวูดเลยทีเดียว
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Crown Plaza Anaheim Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
วันที่สาม ช้อปปิ้งแทงเกอร์เอาท์เลท - ลาสเวกัส (พักค้าง 2 คืน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แทงเกอร์ เอาท์เลท (Tanger Outlet) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชม.) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งจุใจกับร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 60 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น COACH, GUESS, POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP, POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุด

***** เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ นครลาสเวกัส (Las Vegas) (ระยะทาง 252 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

นครลาสเวกัส นครแห่งแสงสีซึ่งไม่เคยหลับไหลตามเดือนและตะวัน ลาสเวกัสเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ซึ่งเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวและนักพนันมากมายหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก ปัจจุบันนี้คนที่ไปเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้เป็นเพราะต้องการที่จะไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกินให้สนุกเป็นหลักอีกต่อไป หากแต่เพื่อใช้เงินที่หามาได้พักผ่อนในวันหยุดกับรีสอร์ทสุดหรูและอาหารเลิศรส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินถ่ายรูปแสงสีตระการตาบริเวณใกล้โรงแรม
ที่พัก Excalibur Casino Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
วันที่สี่ ลาสเวกัส - แกรนด์แคนย่อน - แกรนด์แคนย่อนสกายวอล์ค - เขื่อนฮูเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ของแกรนด์แคนย่อน

แกรนด์แคนย่อน อุทยานแห่งชาติที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล อันประกอบด้วยหุบเขาสูงและลึก 1,800 เมตร ชั้นหินสูง และมีแม่น้ำโคโลราโด (Colorado River ) ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทลายของหินเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว โดยผู้ที่ค้นพบแกรนด์แคนยอน คือ พันตรีจอร์น เวสลีย์ เพาเวลล์และคณะเมื่อปี ค.ศ. 1869 นอกจากนั้น ในบริเวณซอกหลืบของหุบเขาน้อยใหญ่ยังมีการค้นพบร่องรอยอารยธรรม ของชาวอินเดียนแดงโบราณ ซึ่งยังมีลูกหลานดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม และบางส่วนก็ยังคงอยู่ที่ แกรนด์แคนยอน จนถึงทุกวันนี้ 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านตื่นตาตื่นใจกับ แกรนด์แคนย่อนสกายวอล์ค (Grand Canyon Skywalk) ทางเดินรูปเกือกม้าริมหน้าผา 

แกรนด์แคนย่อน ใต้พื้นทางเดินเป็นกระจกใส เห็นพื้นดินเบื้องล่างที่อยู่ใต้ลงไปถึง 1,450 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึกที่สูงที่สุดในโลก 2 ตึกต่อกัน สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้เดินไม่น้อย เพราะเสมือนเดินอยู่บนอากาศ ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครลาสเวกัส ระหว่างทางนำท่านชมเขื่อนฮูเวอร์ "Hoover Dam" เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2474-2479 ขวางกั้นแม่น้ำโคโลราโด บริเวณหุบเขาแบล็คแคนยอน สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยของพื้นที่ ใต้เขื่อนในช่วงฤดูหนาว และเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
ที่พัก Excalibur Casino Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
วันที่ห้า ลาสเวกัส - ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอาท์เลท - เฟรสโน่
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัสพรีเมี่ยมเอาท์เลท (Las Vegas Premium Outlet) ช้อปปิ้งจุใจกับร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 150 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรค์มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น CK, DKNY, GAP, GUESS, TIMBERLAND, ADIDAS, NIKE, COACH, SAMSONITE, RAYBAN และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุด

***** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน่ (Fresno) เมืองทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้หุบเขาซานโจอาคิน และมีแม่น้ำซานโจอาคินพาดผ่าน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของรัฐ ซึ่งในยุคกลางศตวรรษที่ 18 มีชื่อเสียงในยุคตื่นทอง (Golden Rush Period) เป็นอย่างมาก นำท่านเดินเล่นภายในเมืองเฟรสโน 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Radisson Fresno Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หก อุทยานแห่งชาติโยเซมีติ - ซาคราเมนโต้ - เลคทาโฮ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมีติ (Yosemite Naitonal Park) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)

อุทยานแห่งชาติโยเซมีติ อุทยานที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านภูเขาที่สูงชัน น้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และต้นสนขนาดยักษ์ ที่พบได้เฉพาะในเขตนี้เท่านั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ฮาล์ฟโดม (HALF DOME) ภูเขาหินแกรนิตรูปโดมที่โดนผ่าครึ่ง เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโยเซมิติเลยทีเดียว ความสูงจากจากฐานถึงยอดทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตินี้เองทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1984

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ นครซาคราเมนโต้ (Sacramento) (ระยะทาง 257 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นครหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนีย สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ ศาลาว่าการรัฐศาลสูง มหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ทำงานของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคนที่ 38  อาร์โนล ชวาร์เซเน็กเกอร์ อดีตนักเพาะกายและนักแสดงฮอลลิวูดชื่อดัง ระหว่างที่ประจำการในช่วง ค.ศ.2003-2011 ด้วย นำท่านเที่ยวชมเมืองและถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญๆต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาโฮ (Lake Taho) (ระยะทาง 157 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐเนอร์วาด้า นับเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดอันดับสองของประเทศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Harrah’s Lake Tahoe Resort Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด  ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ - ซานฟรานซิสโก
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) อันเกิดจากการละลายของหิมะที่ไหลจากบนยอดเขาแล้วมารวมตัวกันบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ล้านปีก่อน อิสระให้ท่านได้ชมวิวทัศน์ที่สวยงามแวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงสลับกับป่าสนที่อยู่รอบๆทะเลสาบ ถือว่าเป็นเส้นทางชมวิวที่สวยที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ระยะทาง 300 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสายน้ำสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโก แม้จะอยู่ติดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำเพราะน้ำเย็นจัด นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงเรื่องไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กลางหุบเขานาป้า (Napa Valley) ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก Crown Plaza Union City Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่แปด ซานฟรานซิสโก
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) หนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวของอเมริกาและมีอายุครบ 65 ปีแล้ว สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รู สเวลท์ เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1933-1937 สะพานโกลเดนเกตนับเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและมีเสาสะพานที่สูงที่สุดในโลก ณ ยุคนั้น

นำท่านเดินทางสู่ ทวินพีค (Twin Peak) อิสระให้ท่านถ่ายรูปวิวเมืองซานฟรานซิสโก ณ จุดชมวิวแบบพาโนราม่า

ได้เวลานำท่าน นั่งเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Bay Cruise) ท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของตัวเมืองซานฟรานซิสโก เมืองท่าแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน เมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก  ถ่ายภาพวิวกับ เบย์บริดจ์ (Bay Bridge) สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองซานฟรานซิสโก กับเมืองโอกแลนด์ทางอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวถ่ายภาพวิวกับ เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz Island) เคยเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง "The Rock" และเคยเป็นสถานที่ ตั้งประภาคาร ป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ติ๋มซำ)
บ่าย นำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซานฟรานซิสโก (CABLE CAR) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกเลยทีเดียว สัมผัสกับประสบการณ์และวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นำท่าน ชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีดอกไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเอเซีย 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซานฟรานซิสโก เพื่อเตรียมตัว เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่เก้า ซานฟรานซิสโก - ฮ่องกง 
01.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco) สู่ สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX893 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร
06.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
08.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX713 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ99,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน19,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ25,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ25,000 บาท

เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 95,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้
 • กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. 
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
 • ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560)
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น)
 • สำหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปทำการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html 
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการโดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบินการนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy