โปรแกรมทัวร์ล่องเรือแคริบเบี้ยน 2567/2024 เที่ยวอเมริกา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE951 : โปรแกรมทัวร์ล่องเรือแคริบเบี้ยน เรือใหญ่ที่สุดในโลก 12 วัน 8 คืน (TK)

DE951 : โปรแกรมทัวร์ล่องเรือแคริบเบี้ยน เรือใหญ่ที่สุดในโลก 12 วัน 8 คืน (TK)
Turkish Airlines (TK)


โปรแกรมทัวร์ล่องเรือแคริบเบี้ยน เรือใหญ่ที่สุดในโลก

ไมอามี่ | โรอาแทน (ฮอนดูรัส) | เปอร์โตคอสตา มายา (เม็กซิโก) | คอซูเมล (เม็กซิโก) | โคโคเบย์ (บาฮามาส)

พิเศษ !! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ / ไม่รวมวีซ่าอเมริกา / รวมทิปต่าง ๆ แล้ว

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE951-00110-21 ต.ค. 67Turkish Airlines (TK)199,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร 
20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบิน
วันที่ 2อิสตันบูล – ไมอามี่
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK77 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล

สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์สมีบริการ ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน สำหรับท่านที่รอต่อเครื่องบินนานกว่า 6 ชั่วโมง หรือ จะเลือกช้อปปิ้งสินค้า duty free ภายในสนามบินอิสตันบูลได้
14.10 น.ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ สนามบินไมอามี่ (ใช้เวลาบินประมาณ 12.20 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำบนเครื่องบิน

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
19.25 น.เดินทางถึงสนามบินไมอามี่  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พักRaddison Miami Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ไมอามี่
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งเรือแอร์โบ๊ท (Air Boat) ล่องหนองน้ำทางตอนใต้ของไมอามี่ ภายใน อุทยานแห่งชาติ Everglade ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้เห็นสัตว์พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนี่ ไม่ว่าจะเป็น อัลลิเกเตอร์ (ลักษณะคล้ายจระเข้), นกนานาชนิด, เต่า และ สัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำกลาส (River of Gras) 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
14.00 น.นำท่านเช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Icon of the Seas เรือใหญ่ที่สุดในโลก
17.00 น.เรือออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือไมอามี่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือโรอาแทน (ฮอนดูรัส)
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พักห้องพักภายในเรือสำราญ
​วันที่ 4Cruising
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
​บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พักห้องพักภายในเรือสำราญ
วันที่ 5โรอาแทน, ฮอนดูรัส
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

นำท่านสัมผัสบรรยากาศใต้ท้องทะเลแคริบเบี้ยน โดยนั่งเรือดำน้ำท้องกระจก เพื่อชมสัตว์โลกใต้ท้องทะเล แคริบเบี้ยน ท่านจะได้ชมปลานานาชนิด และเต่าทะเล ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้

จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์อนุบาลสลอท (Sloth) ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีถิ่นที่อยู่ในแถบอเมริกาใต้ สัตว์ที่ได้ชื่อว่าเชื่องช้าที่สุด รวมถึงนำท่านชมลิงต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในศูนย์อนุรักษ์ แห่งนี้ ซึ่งมีตั้งแต่ลิงขนาดเล็ก ที่สามารถซุกในกระเป๋าเสื้อได้ จนถึงลิงชนิดแปลกๆ ที่พบเห็นได้เฉพาะในแถบโซนอเมริกาใต้ เท่านั้น อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธญาศัย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสำราญ
​บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองโรอาแทน (Roatan) ซึ่งเป็นเมืองในหมู่เกาะแห่งประเทศฮอนดูรัส นำท่านเที่ยวชมศาลาว่าการเมือง และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาะ รวมถึงบริเวณท่าเทียบเรือ ซึ่งจะมีของที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

นำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ
17.00 น.เรือสำราญออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เปอร์โต คอสตา มายา (Puerto Costa Maya) ประเทศเม็กซิโก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พักห้องพักภายในเรือสำราญ
วันที่ 6เปอร์โต คอสตา มายา (เม็กซิโก) - ปิระมิด ชัคชูเบน - ทะเลสาบเจ็ดสี 
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ 

นำท่านเดินทางสู่ปิระมิดชัคชูเบน (Chacchoben Ruin) เป็นปิระมิดอีกแห่งที่สร้างโดยชาวมายัน 200 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งปิระมิดแห่งนี้ เป็นอีกปิระมิดที่ชาวมายัน สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า โดยกลุ่มชาวมายันที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มทะเลสาบ นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีทะเลสาบ 7 สี (Seven color lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่คู่กับปิระมิดนี้มาอย่างยาวนาน นำท่านชมความสวยงามของทะเลสาบเจ็ดสี และปิระมิดของชนเผ่ามายัน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
​บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคอสตามายา (Costa Maya) นำท่านเที่ยวชมเมืองริมทะเลอีกแห่งของเม็กซิโก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชมวิถีการดำเนินชีวิตของชาวคอสตามายา หรือ จะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 
 
นำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ
17.00 น.เรือสำราญออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ คอร์ซูเมล ประเทศเม็กซิโก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พักห้องพักภายในเรือสำราญ
วันที่ 7โคซูเมล
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

เรือจอดเทียบท่าที่เกาะโคซูเมล ประเทศเม็กซิโก

นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณตูลัม (Tulum Archeological Site) หรือชื่อเดิมรู้จักกันในภาษาพื้นเมืองว่า “เมืองซามา (Zama) หรือนครแห่งแสง (City of Dawn)”ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรมายา ช่วงศตวรรษที่ 13 -15 เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้ง อยู่ติดกับชายทะเลและเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีต แต่ต้องล่มสลายลงภายหลังจากที่ตกเป็นอาณานิคมของสเปน ระหว่างทางถึงเมืองตูลัม

นำท่านสัมผัสกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติกับหลุมน้ำ ซิโนเต้ (Cenote) หลุมน้ำที่สวยงามและสามารถลงเล่นน้ำได้ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยหากท่านต้องการเล่นน้ำ)
​เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเข้าชมเมืองโบราณตูลัมแห่งอาณาจักรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่ริมหน้ผาติดกับทะเลแคริบเบี้ยน นับเป็นหนึ่งในเมืองโบราณแห่งสุดท้ายก่อนที่อารายธรรมมายาจะสูญสิ้นลงในช่วง ศตวรรษที่ 15 หลังการรุกรานของชาวสเปนซึ่งล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยู่ในขณะนั้น อาณาจักรมายา เป็นอาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา และมีความรุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ซึ่งปัจจุบันคือ เปรู ชาวมายาใช้อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถทำนายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักทำปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ รู้จักค้าขายเกลือ หยก และเครื่องปั้นดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จักใช้ล้อและไม่รู้จักการถลุงแร่ ซึ่งแสดงว่าชาวมายาดำรงชีวิตเหมือนมนุษย์หินที่รู้จักใช้เพียงไม้ กระดูกสัตว์ หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง

นำท่านชม Temple of Fresco หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของเมืองโบราณแห่งนี้ ซึ่งชาวมายาใช้เพื่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ El Castillo ซึ่งชาวมายาสร้างไว้เป็นปราสาท หรือเสมือนป้อมปราการไว้ต่อสู้กับผู้รุกราน มีความสูงทั้งสิ้น 7.5 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างอีกแห่งของชาวมายาโบราณ

นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเกาะโคซูเมล
18.00 น.เรือเดินทางออกจากท่าเรือเกาะโคซูเมล เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือโคโคเบย์ บาฮามาส
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พักห้องพักภายในเรือสำราญ
วันที่ 8 Cruising
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พักห้องพักภายในเรือสำราญ
วันที่ 9โคโคเบย์ บาฮามาส 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ โคโคเบย์ บาฮามาส

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมใน Water Park บนเกาะ โคโคเบย์ ซึ่งถูกเนรมิตรขึ้นมาโดยบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่อย่าง Royal Caribbean International ที่สร้างเกาะร้างให้เป็นสวรรค์บนดินอย่างแท้จริง ด้วยเครื่องเล่น สวนน้ำมากมาย เกาะนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของเรือ Royal Caribbean International เรือเกือบทุกลำของบริษัทนี้ จะต้องพานักท่องเที่ยวมาเทียบท่าลงสัมผัสกับบรรยากาศสุดฟินแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากไหนไม่ได้อย่างแน่นอน อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดบนเกาะโคโคเบย์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ
บ่ายให้ท่านได้เพลิดเพลินและเต็มอิ่มกับกิจกรรมบนเกาะโคโคเบย์ หรือ จะเลือกดำน้ำ พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือโคโคเบย์
17.00 น.เรือเดินทางออกจากมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือไมอามี่
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พักห้องพักภายในเรือสำราญ
วันที่ 10ไมอามี่ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญโรยัล แคริบเบี้ยน


นำท่านเดินทางสู่ ซอว์กลาสมิลเอ้าท์เลตเซ็นเตอร์ (Sawgrass Mill Outlet Center Miami) เอาท์เลตที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุด และ มีสินค้าถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกา อิสระให้ท่านช้อปปิ้งแบบจุใจด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย  อาทิ เช่น COACH, GUESS, GAP, NINE WEST, SAMSONITE และอื่นๆอีกมากมาย จัดเต็มกับการช้อปปิ้ง 
เที่ยง/เย็นเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม.....อิสระให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
17.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินไมอามี่ เพื่อเช็คอิน 
21.45 น.ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี่ (MIA) สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK78 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
วันที่ 11อิสตันบูล
16.25 น.เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
20.30 น.ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK64 (ใช้เวลาบิน 10 ชั่วโมง) สายการบิน มีบริการอาหารค่ำระหว่างเที่ยวบิน
วันที่ 12กรุงเทพมหานคร
10.20 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ199,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ45,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ85,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. 
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 80 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ 
 • ค่าบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
 • ค่าาวีซ่าอเมริกา ท่านละ 9,000 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์, แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน  สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่านละ 160,000 บาท
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 • ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
 • ยกเลิก 30-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ามัดจำเรือ, มัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิก 0-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าทัวร์เต็มจำนวน

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy