โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 2561/2018 เที่ยวฮ่องกง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE817 : โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

DE817 : โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

PANDA HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
03.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (CX) เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน

06.40 น.ลัดฟ้าสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX616  (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องพร้อมเพลิดเพลินกับรายการบันเทิงด้วยจอทีวีส่วนตัว)
10.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกันที่จุดนัดพบ EXIT B

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชิงหม่า ซึ่งมีความสูงถึง 206 เมตร และยาว 1,377 เมตร ติดอันดับสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2ของโลกและในปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 7ของโลก

นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง ให้ท่านนำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา (ในกรณีกระเช้านองปิงมีการปิดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงแทน)

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นกลับมาอิสระช๊อปปิ้ง ที่ ห้างCitygate Outlet Mallให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยทั้งเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 2วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน Avenue of Star & Symphony of light
เช้า

รับประทานอาหาร เช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ,โจ๊ก)

นำท่านสู่ วัด ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรือ คนไทยรู้จักในนาม วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ วัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย พบกับเหล่าบรรดาผู้คนชาว ฮ่องกง ที่นำ ธูปและส้ม มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง วัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดนี้มี กังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้

จากนั้นนำท่านไปชม โรงงานจิวเวลลี่ TSL เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลรี่ที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหัน แชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคลต่อด้วยชม ชมโรงงานหยก ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแท้หรือหยกเทียม

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น  Amani, Prada, Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi , Louis Vuitton, Chole ฯลฯให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ.ตึกโอเชี่ยนเทอร์มินอล ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์และร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ  หรือ อิสระช้อปปิ้งอย่างบนถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย(Tsim Sha Tsui) ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชั้นนำ แหล่งรวบรวมสินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ 

นำท่านเดินทางต่อสู่ Avenue of Stars หรือ ถนนฮอลลีวูด เชิญท่านอิสระถ่ายภาพและร่วมประทับฝ่ามือกับศิลปินดาราฮอลลีวูดที่ท่านชื่นชอบ ตลอดสองข้างทางริมอ่าววิคตอเรีย ไม่ว่าจะเป็น แองเจลีน่า โจลี่ หรือ บรู๊ซลี เป็นต้น..

จากนั้นนำท่านชม การแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ Symphony of Light ตลอดระยะเวลา 15 นาที ที่ท่านจะตื่นตลึงกับความสวยงามและยิ่งใหญ่ ผ่านม่านการแสดงบนผืนน้ำทะเลของอ่าววิคตอเรีย สุดประทับใจ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Panda Hotel / Regal Riverside Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 3วิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - วัดหม่านโหมว - causeway bay - ท่าอากาศยานฮ่องกง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้า

รับประทานอาหาร เช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ,โจ๊ก)

นำท่านเดินทางไป วิคตอเรียพีค (แต่ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak ) นำชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองฮ่องกง อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 554 เมตร เป็นย่านที่พักอาศัยหรูหราที่สุดบนเกาะฮ่องกง ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์ของฮ่องกงโดยรอบแบบ 360 องศา ชมทิวทัศน์โดยรอบของเมือง อ่าว หมู่เกาะทะเลจีนใต้ ฝั่งเกาลูน รวมถึงเนินเขาที่สวยงาม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดรีพลัสเบย์ (Repulse Bay) ชมชายหาดน้ำตื้น หาดรีพัลส์เบย์ ชายหาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สำหรับชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว บางส่วนของชายหาดแห่งนี้ถูกนำทรายมาถม เพื่อให้เป็นชายหาดที่ดูสวยงาม เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และ เจ้าแม่ทินโห่ว ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น3ปี

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางไป วัดหม่านโหมว(Man Mo Temple) สำหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน(Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้ากวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผู้ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรกัน วัดหม่านโหมว ที่ย่านSheungWan จะเก่าแก่ที่สุดของวัดบนเกาะฮ่องกง 

จากนั้นนำท่านสู่ Causeway Bay แหล่งช๊อปปิ้ง เปรียบได้กับสยามของเมืองไทย และย่านนี้ยังเป็นสถานที่ที่ฮิปที่สุด ของวัยรุ่นฮองกง  ห้างสำคัญๆของย่าน Causeway Bay นั้นผมขอ ยกให้กับ 3 ห้างนี้ที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ ห้าง Time Squares จุดสัญลักษณ์ของย่าน Causeway Bay ที่เป็นแหล่งรวมแบรนด์เนม ของแต่งตัว เครื่องประดับและร้านอาหารมากมายในตึกที่สูงถึง 16ชั้น ห้างSOGO ที่รวบรวมสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมากมายและห้าง Hysan Place ที่มีทั้ง Apple Store สุดหรูแห่งที่ 2 ของฮ่องกง

สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบิน

19.50 น.

 นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 703

21.45 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม....

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด และค่าภาษีน้ำมัน สายการบินตามที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ( 2ท่านต่อห้อง ) กรณีพัก3ท่านต่อห้องจัดเป็นห้อง TRP หรือเสริมเตียง
 •  ค่าภาษีสนามบินไทย ฮ่องกง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ ไทย ฮ่องกง  
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน  20 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 50 เหรียญฮ่องกงต่อคน คิด 3 วัน 150 เหรียญฮ่องกง สำหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อคนต่อวัน รวม3วัน 300 บาท
 • ราคาทัวร์ชาวต่างชาติ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่ม (ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้)
 • มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  
 • เนื่องจากกรุ๊ปที่เดินทางใช้ราคาตั๋วเครื่องบินแบบโปรโมชั่น บริษัทฯได้ชำระมัดจำกับสายการบินแล้ว จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆแล้ว โดยทุกกรณี
   
 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  
 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข  
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป) 
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy