ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE896 : โปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้ ปูซาน ใบไม้เปลี่ยนสี 4 วัน 2 คืน (7C)

DE896 : โปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้ ปูซาน ใบไม้เปลี่ยนสี 4 วัน 2 คืน (7C)

HILL SIDE HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30  น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบินเจจูแอร์ (7C) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2สนามบินกิมแฮ - โบสถ์จุกซอง - วัดแฮดงยงกุงซา - ผ่านชมสะพานกวางอัน - ปูซาน
00.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2252 
08.10 น.

เดินทางถึง สนามบินกิมแฮ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ

นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ต้อนรับทุกท่านสู่ เมืองปูซาน (Busan) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้ บริเวณหุบเขาแคบของแม่น้ำนักดง (Nakdong) และเป็นเมืองท่าหลักสำหรับการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล ปูซานเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2002 และงานเอเปค 2005 และยังคงเป็นเมืองหนึ่งที่ร่วมจัดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2002 และได้เข้าร่วมประมูลเพื่อจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 อีกด้วย

จากนั้นพาชม โบสถ์จุกซอง (Juk Seong Church) ตั้งอยู่ริมทะเล ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำในละครเรื่อง "Dream" ในช่วงต้นปี 2000 มีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

เมนูบุลโกกิ (BULGOGI) อาหารเกาหลีที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ง เป็นเนื้อสัตว์กับซอสบาร์บีคิวเกาหลี ปรุงสุกใช้เทคนิคการย่างแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปกระทะร้อนแบบขลุกขลิก และเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่น ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เป็นต้น

บ่าย

นำชม วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดยงกุงซา เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเขาริมทะเลชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ก่อกำเนิดมาตั้งแต่ปี 1376 และได้ทำการบูรณะอีกครั้งโดยสร้างวิหารหลักขึ้นมาใหม่ในปี 1970 หลังคาและตัวโบสถ์มีลวดลายที่อลังการโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมที่ละเอียดมากสวยงาม ที่นี่มีเจดีย์ 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว หันหน้าออกไปทางทะเล เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ชาวเกาหลีนิยมมาสวดมนต์ขอพรที่วัดนี้ โดยนำตุ๊กตาเณรน้อยวางไว้ตามหินจุดต่างๆ รอบวัด

ผ่านชม สะพานควางอันแดเคียว (Gwangandaegyo Bridge or Diamond Bridge) เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนของเมืองปูซานเก่ากับย่านธุรกิจแห่งใหม่ของเมืองปูซาน มีความยาวมากกว่า 7 กิโลเมตร โดยสะพานนี้เป็นสะพานแขวนแห่งแรกในเกาหลีใต้ ซึ่งในยามค่ำคืนจะประดับประดาด้วยแสงไฟที่สวยงามทำให้เป็นอีกจุดชมวิวที่นิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2)

เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี คือ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ

 
ที่พักHILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3หาดซองโด - อุทยานแห่งชาติแทจงแด (ไม่รวมรถไฟนำเที่ยว) - ศูนย์โสม - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาจากัลชิ - ถนนช็อปปิ้งนัมโพดง
เช้า

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ชายหาดซองโด (Busan Songdo Beach) ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวปูซาน คำว่า ซองโด นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดแห่งนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด เนื่องจากชายหาดนี้ถูกทำลายหลายครั้งจากพายุที่พัดพาเอาทรายออกไป จึงมีการบรูณะใหม่พร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น น้ำพุ และลานชมวิว เปิดตัวใหม่เมื่อปี ค.ศ.2000 จนกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับจัดงานเทศกาลดนตรีชายหาด

จากนั้นนำชม อุทยานแห่งชาติแทจงแด (Taejongdae National Park) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของปูซาน ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นป่าดิบชื้นบนยอดเขาสูง 250 เมตร เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มหนาทึบนานาชนิด ชายหาดหิน หน้าผาหิน และประภาคารสีขาวที่สามารถมองเห็นทะเลสีเขียวที่สวยงาม บริเวณชายหาดหินทางด้านล่างของประภาคารนั้นเรียกว่า “Sinseon Rock” ที่ตั้งชื่อตามตำนานว่าเป็นสถานที่พระเจ้าและเทพธิดาลงมาจากสวรรค์เพื่อผ่อนคลาย และมีก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิงที่นั่งรอสามีที่ถูกพาตัวไปญี่ปุ่นกลับมา ซึ่งเรียกว่า “Mangbuseok” สำหรับชื่อ “แทจองแด” นั้นได้รับการตั้งชื่อตามพระนามของกษัตริย์แทจงมูยอล กษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งราชอาณาจักรชิลลา ครองราชย์ ค.ศ. 654 – ค.ศ. 661 ผู้ซึ่งโปรดปรานการเดินทางไปทั่วประเทศ และมักจะฝึกซ้อมยิงธนูที่นี่เป็นประจำ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถไฟนำเที่ยวรอบอุทยาน) 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

เมนู บิบิมบับ (BIBIMBUP) หรือ ข้าวยำเกาหลี เป็นอาหารเกาหลีประเภทข้าว เสิร์ฟมาเป็นชามร้อนกับข้าวสวย โรยหน้าด้วยนามุล (ผักที่ผัดและปรุงรสแล้ว) โคชูจัง (น้ำพริก) และ/หรือทเว็นจัง (เต้าเจี้ยว) นอกจากนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบ และเนื้อสัตว์ที่หั่นบาง ๆ จากนั้นคลุกส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน

บ่าย

จากนั้น เยี่ยมชมศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

นำท่านสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำของเกาหลีที่ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic Outlets) อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

เดินเล่นเที่ยวชม ตลาดปลาจากัลชิ (Jagalchi Fish Market) เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี โดยมีคนขายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จึงเรียกกันว่า “Jagalchi Ajumma” ที่ตลาดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ เช่น เนื้อปลา หอย กุ้ง ปู และภายในตลาดก็จะมีร้านอาหารทะเลสดๆขายให้ลองชิมกันด้วย นอกจากนี้ ยังจะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆของชาวประมงในเมืองปูซานอีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) เมนูบีบีคิวบุฟเฟ่ต์

หลังอาหารให้ท่านได้เดินเล่นช็อปปิ้งที่ ถนนนัมโพดง ถนนช็อปปิ้่งที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหารรถเข็นริมทางเกือบ 100 ร้าน วัยรุ่นเมืองปูซานจะมารวมตัวกันเดินซื้อสินค้าแฟชั่น ขนม ของทานเล่นกันที่นี่ สนุกสนานกับการตามล่าลายเซ็นนักแสดงระดับประเทศมากมายที่ BIFF STREET
ที่พักHILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -  ออยุคโดสกายวอร์ค - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ดิวตี้ฟรี - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินกิมแฮ 

เช้า

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Busan Gamcheon Culture Village) เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลีซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลีในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาและดำรงไว้ซึ่งประวัติความเป็นมาของเมืองปูซาน และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศ ด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่านถนนทุกสายที่เรียงรายไปตามแนวภูเขาจนเป็นขั้นบันไดที่เป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตาไปกับสีสันสลับไปมาของตัวบ้านและหลังคา จนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้ ในปี ค.ศ. 2015 ศิลปินท้องถิ่นและชาวบ้านในหมู่บ้านได้รวมตัวกันในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูคุณค่าทางประวัติศาสตร์และลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน 

นำท่านชม จุดชมวิวออยุคโด (Oryukdo Viewpoint) ชมวิวหมู่เกาะออยุคโด ณ จุดนี้คือทางตอนใต้ของเมืองปูซาน ในบางครั้งจะเห็น 5 เกาะ บางครั้ง 6 เกาะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และจังหวะน้ำขึ้นน้ำลง

ที่นี่ยังมี สะพานกระจก ให้ทุกท่านได้เดินพิสูจน์ความท้าทาย สร้างจากกระจกหนา 50 มิลลิเมตร ยื่นออกจากหน้าผาไปสู่ทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

เมนู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (SHABU SHABU) คล้ายกับสุกี้ยากี้ มีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะนำวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้จุ่มแช่ลงในน้ำเดือด หรือน้ำซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก จากนั้นนำส่วนผสมอย่างอื่น เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทานโดยจุ่มลงในซอส

บ่าย

เยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (Heotgaenamu / Raisin Tree) เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับ ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพร มีสรรพคุณโดดเด่นในการล้างพิษจากแอลกอฮอล์ โรคตับแข็ง และโรคตับอื่นๆ ผู้ที่มีปัญหาการย่อย การขับถ่าย และป้องกันการเกิดความผิดปกติของตับ รวมทั้งยังบำรุงสุขภาพอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

แวะซื้อของฝากที่ร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
20.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2251 
23.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ตามรายการ
 • ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 บาท (ในวันเช็คอินที่สนามบินดอนเมือง)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 • กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท ที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง
 • หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1 - 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองชำระ (หากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี
 • มัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
 • กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อปของรัฐบาล ชำระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (มด)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy