ทัวร์โครงการหลวงป่าสนวัดจันทร์ ขุนช่างเคี่ยน ขุนแม่ยะ ปาย 2567/2024 เที่ยวเชียงใหม่

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE029 : ทัวร์โครงการหลวงป่าสนวัดจันทร์ ขุนช่างเคี่ยน ขุนแม่ยะ ปาย 4 วัน 2 คืน (Van)

DE029 : ทัวร์โครงการหลวงป่าสนวัดจันทร์ ขุนช่างเคี่ยน ขุนแม่ยะ ปาย 4 วัน 2 คืน (Van)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว ตามล่าหาซากุระ และดอกไม้เมืองหนาว
ขุนช่างเคี่ยน - ขุนแม่ยะ - ปาย - ป่าสนวัดจันทร์
พบกับ ซากุระเมืองไทย ณ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน 
และ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ แถมพ่วงด้วย โครงการหลวงป่าสนวัดจันทร์ 
เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปกับเรา

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
20.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่
21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 เชียงใหม่ - ขุนช่างเคี่ยน - ขุนแม่ยะ - ปาย
05.00 น.

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ทำภารกิจส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร ชา กาแฟ ร้อนๆ แก้หนาว

จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น เดินทางเข้าสู่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ให้ท่านได้ชื่นชมกับความงามของซากุระเมืองไทยที่เรียงรายสองข้างทางกันจนเต็มอิ่ม

10.30 น.

ออกเดินทางสู่ อ.แม่แตง บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

แล้วมุ่งหน้าสู่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ

14.00 น.

เปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถกะบะ 4X4 เข้าไปที่หน่วยจัดการต้นน้ำฯ ด้านใน ระยะทางประมาณ 8-9 กม. 
ให้เวลาชมบรรยากาศของดอยที่เต็มไปด้วยสีชมพูของ ดอกพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ที่บานสะพรั่งเต็มทั้งดอย

17.00 น. ออกเดินทาง ออกจากหน่วยฯ เปลี่ยนกลับเป็นรถตู้คันเดิม จากนั้น มุ่งหน้าสู่ ปาย
18.30 น.

บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นอิสระในการท่องราตรี เดินเล่นใน ตลาดปาย ยามค่ำคืน ชิมโรตีหลากรส ช็อปปิ้ง ของที่ระลึกจากร้านดัง เช่น ร้านมิตรไทย

จากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night …… zzzzzz

วันที่ 3   ตลาดปาย - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - Coffee in Love - สะพานประวัติศาสตร์ -ป่าสนวัดจันทร์
06.00 น. ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ กับกาแฟถ้วยโปรด ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว ว๊าวววววว
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหาร
08.00 น.

เตรียมตัว Check out แล้วพาท่านไปเดินเล่น ตลาดเมืองปายยามเช้า ซื้อของที่ระลึกจากร้านดัง เช่น ร้านมิตรไทย , ชิมกาแฟแสนอร่อยจาก ร้าน All About Coffee

08.30 น.

พาไปนมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู

จากนั้นพาไปชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ชม บ้านดิน ชิมชา และ โล้ชิงช้า

11.00 น.

ถ่ายรูปกับกาแฟร้านดัง Coffee in Love

บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์

14.00 น.

มุ่งหน้าสู่ โครงการหลวงป่าสนวัดจันทร์
Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนั้นอิสระในการชมธรรมชาติ ที่มีทิวสนเป็นตัวเอก และมีซากุระเมืองไทยเป็นตัวรอง

ที่นี่เขามีจักรยานเสือภูเขาให้เช่าวันละ 100 บาท เพื่อปั่นชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกด้วย

18.00 น.

บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นมานั่งล้อมวงสนทนากันท่ามกลางความหนาว ลองดูว่า ที่ขุนแม่ยะ กับป่าสนวัดจันทร์ ใครจะหนาวกว่ากัน

จากนั้นแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย ZZzz....

วันที่ 4 ป่าสนวัดจันทร์ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
06.00 น. ทำธุระส่วนตัว แล้วนำท่านชม หมอกยามเช้าเหนืออ่างเก็บน้ำ ที่มีความงามไม่แพ้ปางอุ๋งเลยทีเดียว ให้เวลาชื่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปกันพอสมควร
07.30 น.

บริการอาหารเช้า (7) ณ ร้านอาหาร

เก็บสัมภาระ และให้เวลาถ่ายรูปกันอีกสักรอบ ก่อนอำลาป่าสนวัดจันทร์ เพื่อมุ่งหน้ากลับ กรุงเทพฯ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

แวะช็อปปิ้ง ณ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

เย็น

บริการอาหารเย็น (9) ณ ห้องอาหารโรงแรมนครเถิน จ.ลำปาง

หลังอาหาร ออกเดินทางกลับ กทม. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ประมาณเที่ยงคืน) พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุโปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ปาย 1 คืน / โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 1 คืน)
 • ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่า Staff นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • โรแมนติก ในดินแดนสีชมพู ... ซากุระเมืองไทย สบายๆ กับวันพักผ่อนของทุกท่าน
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • ถุงนอนและเครื่องกันหนาว
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy