ยี่เป็งล้านนาอินเตอร์ ณ ธุดงคสถานล้านนา ควบ ปาย 2567/2024 เที่ยวเชียงใหม่

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE028 : ทัวร์ยี่เป็งล้านนาอินเตอร์ ณ ธุดงคสถานล้านนา ควบ ปาย 4 วัน 2 คืน (Van)

DE028 : ทัวร์ยี่เป็งล้านนาอินเตอร์ ณ ธุดงคสถานล้านนา ควบ ปาย 4 วัน 2 คืน (Van)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวงานประเพณี ซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละครั้ง
"เทศกาลลอยโคมยี่เป็ง" ของชาวเชียงใหม่
พิเศษสุดกับ ยี่เป็งล้านนาอินเตอร์ ณ ธุดงคสถานล้านนา ควบ ปาย
พบกับโคมลอยนับพันๆดวง พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
21.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่
21.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 พระธาตุดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ – หมีแพนด้า – โคมลอยยี่เป็ง
เช้า

ถึง จ.เชียงใหม่ บริการอาหารเช้า (1)

จากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

10.30 น. นำท่านชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ซึงเป็นพระตำหนักสำหรับแปรพระราชฐาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (ร้านข้าวซอยเชียงใหม่) (2)
13.00 น. นำท่านไปยัง สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ช่วงช่วง และหลินฮุ่ย พร้อมทั้ง ลูกหมีแพนด้าตัวน้อย
16.00 น. Check in เข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น.

เตรียมตัว เที่ยวงาน ยี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนล ณ ธุดงคสถานล้านนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในงานจะมีของแถมให้ดังนี้ อาหารเย็น (3) สไตล์ขันโตกล้านนา / โคมธรรมชัย 2 ดวง / กระทงเล็ก 1 กระทง / ของที่ระลึก เช่น ผ้าพาดไหล่ สูจิบัตร เสื่อรองนั่ง 
รอเวลา ช๊อตเด็ด ปล่อยโคมลอย นับพันๆดวงลอยขึ้นบนท้องฟ้า เป็นภาพประทับใจ หนึ่งปี มีครั้งเดียว ใครพลาด กดชัตเตอร์ไม่ทัน ก็ต้องรอปีหน้าเลยทีเดียว จากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ... ZZzz 

ที่พัก : Holiday Garden Hotel & Resort (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - สะพานประวัติศาสตร์ - Coffee In Love - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - น้ำพุร้อนท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ปาย
05.00 น. Check out ออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมสุดยอด ทะเลหมอก จุดชมวิวกิ่วลม โดยจะแวะบริการอาหารเช้า (4) ระหว่างทาง
08.30 น.

มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย

ชม สะพานประวัติศาสตร์

แวะถ่ายรูปกับกาแฟร้านดัง Coffee In Love

พาไปนมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู

จากนั้นพาไปชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ชม บ้านดิน ชิมชา และ โล้ชิงช้า

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน (5) จากนั้น Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก : Pai In Town (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)

15.00 น. พาไปชม น้ำพุร้อนท่าปาย จากนั้นพาไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เย็น
18.30 น.

บริการอาหารเย็น (6)

จากนั้นอิสระในการท่องราตรี เดินเล่นในตลาดปาย ยามค่ำคืน ชิมโรตีหลากรส ช็อปปิ้ง ของที่ระลึกจากร้านดัง

จากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night …… zzzzzz

วันที่ 4 ตลาดปายยามเช้า - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
06.00 น. ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ กับกาแฟถ้วยโปรด ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว ว๊าวววววว
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7)
08.00 น.

เตรียมตัว Check out แล้วพาท่านไปเดินเล่น ตลาดเมืองปายยามเช้า ซื้อของที่ระลึกจากร้านดัง ในแบบฉบับยามเช้า เช่น ร้านมิตรไทย หรือจะลองชิมกาแฟ จากร้านกาแฟยุคแรกๆ ของเมืองปาย ... All About Coffee

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ เชียงใหม่ บริการอาหารกลางวัน (8) แถวตลาดแม่แตง

หลังอาหาร ออกเดินทางสู่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน

14.00 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ อิสระอาหารเย็นแถวนครสวรรค์

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ประมาณ 3 ทุ่ม พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 8 มื้อ
 • ค่าลงทะเบียนงานยี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนล
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงของชาวเชียงใหม่ หรือที่เรียกว่า "เทศกาลยี่เป็ง" ซึ่ง 1 ปีมีครั้งเดียว ควบด้วยท่องเที่ยวเมืองปาย สุดแสนโรแมนติก
 • ของใช้ส่วนตัว
 • หมวก, เสื้อกันหนาว
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy