ลำคลองงู ทัวร์ลำคลองงู 2567/2024 เดินป่าลำคลองงู ทริปลำคลองงู เที่ยวลำคลองงู อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี เที่ยวเดินป่า-ล่องแก่ง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE066 : ทัวร์ลำคลองงู ลอยคอแช่น้ำ ชมถ้ำ เดินป่าแค้มป์ปิ้ง จ.กาญจนบุรี [พักเต็นท์] 3 วัน 1 คืน (Van)

DE066 : ทัวร์ลำคลองงู ลอยคอแช่น้ำ ชมถ้ำ เดินป่าแค้มป์ปิ้ง จ.กาญจนบุรี [พักเต็นท์] 3 วัน 1 คืน (Van)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว 
ลำคลองงู ลอยคอแช่น้ำ ชมถ้ำ เดินป่าแค้มป์ปิ้ง จ.กาญจนบุรี
ทริปมันส์ๆ สำหรับฤดูร้อน หนีร้อนหลบร้อนไปลอยคอเข้าถ้ำ แช่น้ำเล่นน้ำกันให้ชุ่มฉ่ำกันไปเลย
เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปกับเรา

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี
20.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
20.30 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - ถ้ำเสาหิน
05.30 น.

เช้าตรู่ล้างหน้า ล้างตา ทานข้าวเช้า (1)

แล้วเตรียมตัวเดินทางไป ถ้ำเสาหิน นั่งรถกระบะบนถนนลูกรังปุเรงๆ ไปส่งยังจุดเดินเท้า

ระหว่างนั่งรถก็เตรียมเสื้อแขนยาวและหมวกกันแดดกันฝุ่น ไปด้วย แล้วก็เริ่มเดินกัน เส้นทางเดินเท้าซึ่งแต่ก่อนไกลมาก เดี๋ยวนี้อุทยานฯ ได้ตัดเส้นทางทำให้เดินกันใกล้ขึ้นไปอีก แล้วก็ไม่ต้องแบกเป้กันไปด้วย เดินตัวเปล่าแต่ใส่ชูชีพไม่แปลกแต่เป็น เรื่องจริง "เดินป่าใส่ชูชีพ" ลักษณะจะเดินลงเนินเขาไม่ชันแต่จะเดินลงตลอด จะเหนื่อยตอนกลับหน่อยที่ต้องเดินขึ้น ถึงบริเวณธารน้ำตกปากถ้ำ

พักกันให้หายเหนื่อย เล่นน้ำใสๆ น้ำตกสวยๆ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แล้วมาทานข้าวกลางวัน (2)

ต่อจากนั้นก็เล่นงูกินหาง เกาะมือ เกี่ยวก้อยข้ามธารน้ำตกเตรียมตัวมุดถ้ำไปสัมผัสแท่งหินงอกหินย้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ กลางถ้ำ

เมื่อได้เวลาสมควรแล้วก็เดินทางกลับออกมาทางเก่า ถึงจุดนัดรถมารับ

เย็น ถึงที่พักอาบน้ำอาบท่าแล้วมาทานข้าวเย็น (3) สังสรรค์กันตามอัธยาศัยและพักผ่อนตามสบาย
วันที่ 3 ถ้ำนกแอ่น - กรุงเทพฯ
เช้า

เช้าวันใหม่หลังจากพักขาที่ได้ออกกำลังกันมาตลอดวันวาน...สัมผัสอากาศหนาวๆ ยามเช้า....ทานข้าวเช้า (4)

แล้วเตรียมตัวเดินทางไป ถ้ำนกแอ่น นั่งรถกระบะเหมือนเดิม...มุ่งสู่จุดหมาย ชายป่าที่จุดเดินเท้า...

จากนั้นใช้เวลาเดินขึ้นๆ ลงๆ ปีนๆ ป่ายๆ ประมาณเที่ยงๆ ถึงบริเวณลำธารปากถ้ำ ทานข้าวกลางวัน (5)

จากนั้นเริ่มลอยคอไปตามลำธารอันเย็นเฉียบเข้า ถ้ำนกแอ่น ....สัมผัสหินงอกหินย้อย...ลักษณะตามจินตนาการของแต่ละคน บางจุดต้องปีนขึ้นไปเดินบนหินด้านบนแล้วไต่ลงมาลอยคอต่อไป หรือใครกล้าหน่อยก็กระโดดลงน้ำไปเลย แต่สูงเอาเรื่องอยู่ เหมือนกัน หายจากการตื่นเต้นนิดๆ หน่อยๆ แล้วก็ว่ายน้ำมาโผล่อีกฟากฝั่งขุนเขา แล้วเดินทางกลับไปบรรจบกับทางเก่า ถึงจุดนัดรถมารับแล้วมาส่งเราที่แค้มป์ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ กัน

เย็น แวะซื้อของฝากที่ ร้านแก้ว และทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 5 ทุ่ม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าที่พัก 1 คืน (นอนเต็นท์) อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี
 • ค่าเสื้อชูชีพใส่ล่องลำธาร และว่ายน้ำภายในถ้ำ
 • ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ทริปมันส์ๆ สำหรับฤดูร้อน หนีร้อนหลบร้อนไปลอยคอเข้าถ้ำ แช่น้ำเล่นน้ำกันให้ชุ่มฉ่ำกันไปเลย ผจญภัยระดับกลาง มือใหม่ไปได้แต่ต้องออกกำลังกายบ้าง
 • ชุดที่ใช้เดินป่า ควรเป็นกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว สวมใส่สบาย
 • รองเท้ากันลื่น ดอกยางลึกๆ
 • ถุงเท้ายาวๆ และหนาสักหน่อย (กันกระแทกหิน) 
 • ไฟฉายกันน้ำและถ่านไฟฉายสำรอง **สำคัญมาก**
 • เสื้อกันหนาว
 • ถุงนอน ชุดนอนที่อบอุ่น
 • รองเท้าแตะ
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว ยาทาถูนวด ยาคลายกล้ามเนื้อ
 • กล้องถ่ายรูป(ถ้าได้แบบกันน้ำได้จะดีมาก)

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy