ทัวร์เขาค้อ ควบ ล่องแก่งน้ำเข็ก 2567/2024 เที่ยวเพชรบูรณ์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE025 : ทัวร์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ควบ ล่องแก่งน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก 2 วัน 1 คืน (Van)

DE025 : ทัวร์เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ควบ ล่องแก่งน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก 2 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - อ.เขาค้อ เนินมหัศจรรย์ - พระตำหนักเขาค้อ - เจดีย์พระธาตุกาญจนาภิเษก - ทุ่งกังหันลม - PINO LATTE - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
05.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบูรณ์
05.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
11.00 น. เดินทางถึง อ.เขาค้อ นำท่านเดินทางไป พระตำหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า ชมแมกไม้นานาพันธุ์ และเป็นจุดสูงสุดของเขาค้ออีกด้วย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านสักการะพระบรมธาตุกาญจนาภิเษก

นำท่านเที่ยวชม ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดแห่งเขาค้อที่สวยงาม เมื่อเดินทางเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกำหันลมโดดเด่น เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่ จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล

นำท่านแวะร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่

พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่ดัดแปลงมาจากตู้คอนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิวภูเขา 180 องศาของเขาค้อ ที่ร้านนี้นอกจากกาแฟหอมๆ เบเกอรี่หวานๆ แล้ว ยังมีที่พักสามารถมองเห็นวิวของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจนไว้คอยบริการอีกด้วย

นำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท

18.30 น. 

บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ บรีซฮิลด์รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2 ล่องแก่งลำน้ำเข็ก - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - วัดนางพญา - กรุงเทพฯ
06.00 น.ตื่นแต่เช้าพร้อมทำธุระส่วนตัว และจัดเก็บสัมภาระ พร้อมออกเดินทาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. 

นำท่านเดินทางไปยังบ้านท่าข้าม จุดล่องแก่งลำน้ำเข็ก

บ้านท่าข้าม จุดเริ่มล่องแก่ง พร้อมผจญภัยกับสายน้ำอันเชี่ยวกราดและแก่งน้ำในระดับ 4-5 ของลำน้ำเข็กอันลือชื่อระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาในการล่องแก่ง 2 ชั่วโมง

เดินทางถึง บ้านท่าข้าม อิสระให้ท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เตรียมพร้อมสำหรับการ ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

เดินทางไปยัง จุดลงเรือที่ท่าข้าม กม.51 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยก่อนจะล่องแก่ง ทีมงานจะมีการอธิบาย การล่องแก่ง สภาพลำน้ำ และสาธิตการสวมเสื้อชูชีพ หมวกนิรภัย จากนั้นจะมีการสาธิตการนั่ง การพายเรืออย่างถูกวิธี และการควบคุมเรือยาง ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ รวมทั้งจะมีการแนะนำ การปฏิบัติตัวระหว่างการล่องแก่ง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว จะต้องฟังคำสั่งนายท้ายเรือ อย่างเคร่งครัด เมื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติในการล่องแก่งอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ก็ไปมันส์กันได้เล๊ยยยยยย

ล่องแก่งที่ลำน้ำเข็ก เป็นการล่องแก่งที่มันส์อันดับต้นๆ ของเมืองไทย เริ่มเปิดฤดูการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม เส้นทางการล่องแก่งตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง มีระยะทาง 8 กิโลเมตร เสน่ห์ของที่นี่คือ ธรรมชาติ ของแก่งต่าง ๆ ในลำน้ำเข็ก จะมีการไต่ระดับ ความยากง่ายจาก ระดับ 1-2 แล้วเพิ่มความรุนแรงเป็น 3-4 และ 4-5 ในช่วงท้ายของเส้นทาง ทำให้ผู้ล่องแก่งมีเวลาซักซ้อมฝีไม้ลายมือ ถือเป็นการอุ่นเครื่องไปในตัว

09.00 น. 

เดินทางถึง บ้านท่าข้าม

บ้านท่าข้าม จุดเริ่มล่องแก่ง พร้อมผจญภัยกับสายน้ำอันเชี่ยวกราดและแก่งน้ำในระดับ 4-5 ของลำน้ำเข็กอันลือชื่อระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาในการล่องแก่ง 2 ชั่วโมง

11.00 น. อาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย บริการอาหารว่าง เครื่องดื่มแก้กระหาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
14.00 น. 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดพระศรี หรือวัดใหญ่

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกเมืองสองแคว แห่งนี้เพราะอยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยนอกจากจะไปไหว้พระพุทธชินราชแล้วยังสามารถเดินไปบริเวณด้านหลังวิหารเพื่อไปสักการะพระอัฏฐารสพระพุทธรูปยืนปางซึ่งในอดีตเคยประดิษฐานในวิหารใหญ่แต่ปัจจุบันตัววิหารนั้นได้พังลงไปจะเหลือให้เห็นก็เพียงแค่เสาศิลาแลงนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าจะพังลงไปแล้วความสวยงามความศรัทธานั้นก็ยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยมเช่นเคย

นำท่านเข้าไปกราบไหว้ ขอพร พระพุทธชินราช พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานในวิหาร สำหรับเราแล้ววัดแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นสถานที่พึ่งทางจิตใจของชาวพิษณุโลก

นำท่านเดินทางไปยัง วัดนางพญา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก วัดพระศรี หรือวัดใหญ่ และมีชื่อเสียงโด่งดัง พระพิมพ์นางพญา เป็นพระเนื้อดินเผา ซึ่งถูกจัดอยู่ในชุด “เบญจภาคี” พระนางพญากำเนิดที่ “วัดนางพญา” พิษณุโลกความจริงวัดนางพญาก็เป็นวัดที่มีพื้นที่ติดกับ “วัดราชบูรณะ ต่อมาภายหลังได้สร้างถนนมิตรภาพผ่ากลางเลยกลางทำให้วัดทั้งสองสองวัดแยกจากกัน

15.00 น. 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

โดยแวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝากระหว่างการเดินทาง พร้อมอิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

21.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ท่องเที่ยวธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ที่งดงาม และผจญภัยกับการล่องแก่ง ณ ลำน้ำเข็ก เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่รักการผจญภัย
 • รองเท้ากันลื่น
 • หมวกปีก
 • แว่นกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ผ้าขนหนู
 • ชุดลำลองสำหรับล่องเรือ
 • เสื้อกันหนาว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy