DE021 : ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ - ภูเรือ สกายวอล์คเชียงคาน จ.เลย 4 วัน 2 คืน (Van)

DE021 : ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ - ภูเรือ สกายวอล์คเชียงคาน จ.เลย 4 วัน 2 คืน (Van)


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
TM0333-0000311-14 มี.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0000418-21 มี.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0000525-28 มี.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0000602-05 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0000709-12 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0000810-13 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0000911-14 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0001012-15 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0001113-16 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0001214-17 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0001322-25 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0001430 เม.ย.-03 พ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0001513-16 พ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0001620-23 พ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0001727-30 พ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0001802-05 มิ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0001910-13 มิ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0002017-20 มิ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0002124-27 มิ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0002201-04 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0002805-08 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0002308-11 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0002911-14 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0002415-18 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0003019-22 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0002523-26 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0002624-27 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0003126-29 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0002729 ก.ค.-01 ส.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0003205-08 ส.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0003311-14 ส.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0003419 ส.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0003526-29 ส.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0003602-05 ก.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0003709-12 ก.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0003816-19 ก.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0003923-26 ก.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0004030 ก.ย.-03 ต.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0333-0004107-10 ต.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0004214-17 ต.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0004322-25 ต.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
TM0333-0004428-31 ต.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0004504-07 พ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0004611-14 พ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0004718-21 พ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0004825-28 พ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0004903-06 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
TM0333-0005009-12 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0005116-19 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0005223-26 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0333-0005330 ธ.ค. 64-02 ม.ค. 65รถตู้ปรับอากาศ VIP6,900จองด่วน
TM0333-0005431 ธ.ค. 64-03 ม.ค. 65รถตู้ปรับอากาศ VIP6,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
21.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 เจ้าหน้ารอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก มุ่งหน้าสู่ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2  ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) - ทุ่งกังหันลม - พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - อ.ภูเรือ (-/L/D)
05.30 น. 

เดินทางถึง ภูทับเบิก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล" สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders

ให้ท่าน อิสระอาหารเช้า @ภูทับเบิก

09.00 น.

นำท่านเดินทางไป อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ แวะสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก 

จากนั้นแวะเติมคาเฟอีน และถ่ายรูปสวย ๆ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

นำท่านชม ทุ่งกังหันลม แลนดมาร์คแห่งใหม่ของเขาค้อ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านแวะร้านกาแฟร้านดัง พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่
 
พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่ดัดแปลงมาจากตู้คอนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิวภูเขา 180 องศาของเขาค้อ ที่ร้านนี้นอกจากกาแฟหอม ๆ เบเกอรี่หวาน ๆ แล้ว ยังมีที่พักสามารถมองเห็นวิวของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจนไว้คอยบริการอีกด้วย

จากนั้นนำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ อ.ภูเรือ จ.เลย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย ZZzz
วันที่ 3อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน(วัดโพนชัย) - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน (B/L/-)
05.30 น. 

นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร 

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

เช้า
เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก
*ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก
 
เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร์ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร นอกจากนี้ภายในพระธาตุศรีสองรักยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรือ "ลูกผึ้งลูกเทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้งมาถวายพระธาตุ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี

จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

เดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ 

นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน
18.00 น.อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน จากนั้นนำท่านกลับที่พัก
 
วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - สกายวอล์คเชียงคาน - สวนหินผางาม - กรุงเทพฯ (B/L/-)
05.30 น. 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำท่านเดินทางไปร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นนำท่านไปชมทะเลหมอกที่ ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ โรงแรมที่พัก [หรือตลาดเช้าเชียงคาน]

จากนั้นนำท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน

สกายวอล์คภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สูงกว่าระดับแม่น้ำโขงกว่า 80 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30 ชั้นเลยทีเดียว มีทางเดินที่ทำด้วยกระจกยาวกว่า 100 เมตร กว้างกว่า 2 เมตร เป็นจุดที่เสียวและตื่นเต้นที่สุด และยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวได้อย่างเพลิดเพลิน โดยบนสกายวอล์คนั้น จะสามารถมองเห็นแม่น้ำเหือง แม่น้ำที่กั้นชายแดนไทยอีกด้วย


ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ.หนองหิน

นำท่านชม สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต (ผจญภัยเล็กน้อย)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่าน อิสระอาหารเย็น ระหว่างทาง

23.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 • ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 •  ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
  * การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • รอบเดียวเที่ยว 2 จังหวัด เลย-เพชรบูรณ์ | เที่ยวสวิสแลนด์เมืองไทย @เขาค้อ | เยือนยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ @ภูทับเบิก | ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า @อุทยานแห่งชาติภูเรือ | ปล่อยเวลาให้เดินช้าๆ กับบรรยากาศริมโขง @เชียงคาน | สบายๆ กับวันหยุดพักผ่อนของท่าน
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • เสือกันหนาว
 • รองเท้าสวมใส่สบาย
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 089-204-9121 (อ้วน)
         092-269-6868 (มน)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 Copyright © 2021 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.


Add line DoubleEnjoy