ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE086 : ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล ภูเรือ 3 วัน 2 คืน (Van)

DE086 : ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล ภูเรือ 3 วัน 2 คืน (Van)


โปรแกรมท่องเที่ยว รอบเดียวเที่ยว 2 จังหวัด จ.เลย - จ.เพชรบูรณ์ ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล ภูหินร่องกล้า | ภูเรือ : หนาวสุดในสยาม | เขาค้อ : สวิสแลนด์เมืองไทย | ภูทับเบิก : ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ | ภูหินร่องกล้า : ดินแดนอนุสรณ์สถานแห่งสมรภูมิรบทางการเมืองของคนเดือนตุลาคม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - พระตำหนักเขาค้อ – พิพิธภัณฑ์ อาวุธ (ฐานอิทธิ) - ทุ่งกังหันลม - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
05.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. เพชรบูรณ์
06.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (1)  ณ ร้านอาหารมาลี
13.00 น.

นำท่านชมประวัติความเป็นมาของเขาค้อ ณ พิพิธภัณฑ์ อาวุธ (ฐานอิทธิ) ตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการสู้รบตั้งอยู่มากมาย 

จากนั้นแวะชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา โดดเด่นด้วยแท่งหินอ่อนรูปทรงสามเหลี่ยม

14.30 น.

นำท่านเที่ยวชม ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกำหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้  เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่  จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล

15.30 น.

นำท่านเข้าชมความงามของวัดพร้อมกราบพระบรมสาริกธาตุ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือชื่อเดิมว่า วัดผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาลูกหนึ่ง บนเชิงหน้าผาของภูเขาที่มีชื่อว่า "ผาซ่อนแก้ว"  ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม เงียบสงบ และโดดเด่นมากที่สุดบนถนนสาย 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ความโดดเด่นสวยงามนี้ยังถูกเสริมเติมแต่งให้วิจิตรงดงามมากขึ้น ด้วยองค์พระเจดีย์สูงสง่า ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน

หลังจากนั้น นำท่านทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย
พัก อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านส่งเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อาคารหอดูดาว – ภูลมโล – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ณ โรงแรมที่พัก
08.30 น.

นำทุกท่านเช็คเอาท์ ออกจากโรงแรมที่พัก 

นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ภูทับเบิก ระหว่างทางชื่นชมทะเลหมอกพร้อมชมความงามทางธรรมชาติและความสวยงามของแปลงกระหล่ำปลีบนภูทับเบิกตลอดระหว่างการเดินทาง

09.30 น.

นำทุกท่านชมวิวเก็บภาพสวยๆของภูทับเบิก ณ อาคารหอดูดาว ภูทับเบิก และจุดวัดอุณหภูมิ ภูทับเบิกคือจุดศูนย์กลางของภูทับเบิก ถ้าอยากจะมองเห็นทิวทัศน์ของภูทับเบิกอย่างเต็มตาก็ต้องมายังอาคารหอดูดาว จะเห็นทะเลหมอกอย่างหนาแน่น และทิวทัศน์ที่สวยงามได้โดยรอบ

10.30 น.

นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชมความงามจุดสำคัญของ ภูลมโล 1 ปีมีครั้ง จะบานให้ได้ชมในช่วง ธันวาคม – กุมภาพันธ์ กับดอกพญาเสือโคร่ง ได้ฉายาว่าดอก ซากุระเมืองไทย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารรังทอง
14.00 น.

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2527 เป็นพื้นที่ที่ มีธรรมชาติแปลก และสวยงาม ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เป็นยุทธ์ภูมิที่สำคัญ

หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง อ.ภูเรือ จ. เลย

นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักโรงแรมที่พักภูเรือ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านส่งเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดป่าห้วยลาด - ภูป่าเปาะ - สวนหินผางาม - กรุงเทพฯ
05.30 น. 

ตื่นรุ่งอรุณเช้ามืด นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ขึ้นพิชิตยอดภูเรือ (สูง 1,365 เมตร) จุดหนาวที่สุดของประเทศ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสลับกับป่าสน ชมหินพระศิวะ สวนหินขันหมาก ชม ผาโหล่นน้อย จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของภูเรือ

ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางจากที่พักไปอุทยาน 40 นาที ) จากอุทยานไปเปลี่ยนรถเป็นปิกอัพสองแถว ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที สามารถเดินขึ้นชมวิวทะเลหมอก หรือถ้าไม่อยากเดินมีรถท้องถิ่นของอุทยาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ โรงแรมที่พัก
09.00 น.

นำท่านแวะไหว้พระ ณ วัดป่าห้วยลาด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย    ศาลาเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่โตโอ่อ่า สง่างาม ซึ่งประดิษฐานพระประธานสีขาวบริสุทธิ์ สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ที่สุด ซึ่งงดงามปานเทวดาสร้างและศักดิ์สิทธิ์ ประดุจหลวงพ่อโสธร มีฉากหลังเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเรี่ย มากระทบพื้นดิน บรรยากาศเช่นนี้จะดำรงคงอยู่อีกนานแสนนานตลอดไป

11.00 น.

นำท่านชื่นชมสัญลักษณ์เมืองเลย ความงามทางธรรมชาติ ฟูจิเมืองเลยภูป่าเปาะ จุดเด่นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ก็คือ การได้ขึ้นไปชม บรรยากาศบนจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร สามารถมองเห็น ภูหอ ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูง เป็นภูเขายอดตัด หรือภูเขายอดราบโดยเฉพาะช่วงที่มีทะเลหมอกปกคลุม นักท่องเที่ยวเรียกว่า คล้ายภูเขาไฟฟูจิยามาในประเทศญี่ปุ่น เดิมที ภูป่าเปาะกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะภูหอที่มีคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิ (เปลี่ยนนั่งรถอีแต๊กท้องถิ่น)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
13.00 น.

นำท่านชม สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต (ผจญภัยเล็กน้อย) (เปลี่ยนนั่งรถอีแต๊กท้องถิ่น)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
24.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าอาหารทุกมื้อ อิสระตามใจชอบ แต่เราจะแนะนำให้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy