ทัวร์ภูกระดึง ทริปภูกระดึง จ.เลย 2566/2023 เที่ยวเลย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE016 : ทัวร์ภูกระดึง เที่ยวภูกระดึง จ.เลย [พักเต็นท์] 4 วัน 2 คืน (Van)

DE016 : ทัวร์ภูกระดึง เที่ยวภูกระดึง จ.เลย [พักเต็นท์] 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เลย
22.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.ภูกระดึง จ.เลย
22.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2ผานกเค้า - ซำแฮก - ซำกกกอก - ซำกกไผ่ - ซำกกโดน - ซำแคร่ - หลังแป - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูกระดึง - ลานพระพุทธเมตตา - ผาหมากดูก
05.00 น. 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ ผานกเค้า ทำภารกิจส่วนตัว เตรียมจัดของขึ้นภู โดยแยกส่วนที่จะแบกเอง และจ้างลูกหาบแบก

(ลูกค้าจ่ายค่าลูกหาบส่วนตัวเอง)

06.30 น. 

ลงทะเบียนเพื่อขึ้นภูกระดึง

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

08.00 น.

นำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ ยอดภูกระดึง ด้วยระยะทาง 5.5 กม. ลักษณะทางจะเป็นทางชันสลับทางราบแต่เดินสะดวก เห็นทางเดินชัดเจน มีร้านค้าตลอดเส้นทาง ตามซำต่าง ๆ เช่น ซำแฮก ซำกกกอก ซำกกไผ่ ซำกกโดน ซำแคร่

อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน หิวเมื่อไหร่ หาทานกันตามใจชอบ

จากนั้นเดินทางกันต่อ ถึง หลังแป สิ้นสุดระยะความชัน เข้าสู่ที่ราบบนภูกระดึง พักผ่อนเอาแรง ก่อนเดินเท้าต่อไปอีก 3.8 กม.

บ่าย

เข้าสู่ที่พัก (เต็นท์ พร้อมเครื่องนอน) เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางไปนมัสการ พระพุทธเมตตา ซึ่งห่างจากที่พักประมาณ 600 เมตร ให้เวลาถ่ายรูปกับทุ่งหญ้าและทิวสนกันตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางไป ผาหมากดูก ชมพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งอยู่ห่างจากที่พักประมาณ 2.2 กม.

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (2) แบบจิ้มจุ่มหรือหมูกะทะ

หลังอาหาร หากใครยังมีแรงก็ล้อมวงสนทนากันได้ แต่หากใครจะเข้านอนเลยก็ไม่ว่ากันครับ......ZZzz

วันที่ 3ผานกแอ่น - ลานวัดพระแก้ว - น้ำตกวังกวาง - น้ำตกเพ็ญพบใหม่ - น้ำตกโผนพบ - น้ำตกเพ็ญพบ - น้ำตกถ้ำใหญ่ - น้ำตกธารสวรรค์ - สระอโนดาด - ผาเหยียบเมฆ - ผาแดง - ผาหล่มสัก
05.00 น. 

ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ผานกแอ่น ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น ที่สวยงามมาก ๆ

เดินทางกลับ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ผ่าน ลานวัดพระแก้ว

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ จุดพักแรม

หลังอาหารเตรียมตัวให้พร้อม วันนี้เราจะต้องเดินเที่ยวกันทั้งวัน รวมระยะทางมากกว่า 20 กม. (อย่าลืมเสื้อกันหนาวกับไฟฉายนะครับ จำเป็นมาก ๆ)

09.00 น.

เริ่มออกเดินชมธรรมชาติ โดยเราจะเริ่มต้นเดินมุ่งหน้าสู่น้ำตกต่าง ๆ ตั้งแต่ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกธารสวรรค์ สระอโนดาด

รับประทานอาหารกลางวัน (4) (อาหารกล่อง)

มุ่งหน้าสู่ ผาหล่มสัก โดยจะตัดออกทางหน้าผาต่าง ๆ เพื่อชม ผาเหยียบเมฆ และ ผาแดง แล้วไปรอชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ผาหล่มสัก สัญลักษณ์ของภูกระดึง ที่ว่ากันว่าใครมาภูกระดึงแล้วมาไม่ถึงผาหล่มสัก ถือว่ามาไม่ถึงภูกระดึง ถ่ายรูปกับมุมมหาชนของผาหล่มสัก ที่ใคร ๆ ก็ใฝ่ฝันอยากจะมีรูปสักรูปไว้อวดเพื่อน ๆ

พระอาทิตย์ตกดินที่ผาหล่มสัก เพราะถือว่าเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมนี้ และการเดินเท้ากลับจากผาหล่มสัก ในช่วงเวลาค่ำคืน ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ แม้มันจะทรมาน แต่ผมคิดว่ามันคุ้มค่าพอที่เราจะเลือกแบบนี้ แล้วคุณจะรู้ว่า ความภูมิใจและสมบูรณ์แบบของการท่องเที่ยวภูกระดึงคืออะไร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ผาหล่มสัก

หลังอาหาร ก็เตรียมความพร้อมเดินฝ่าความมืดและเหน็บหนาว เพื่อกลับสู่ที่พักด้วยระยะทางกว่า 9 กม.

กลับถึงที่พักก็แยกย้ายกันตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ ... ZZzz

วันที่ 4ภูกระดึง - กรุงเทพฯ
เช้า

วันนี้ตื่นสายได้นิดหน่อย ทำภารกิจส่วนตัว เก็บข้าวของให้เรียบร้อย

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ จุดพักแรม

เริ่มออกเดินทาง เพื่อลงจากภู โดยเดินตามเส้นทางเดิม

ลงมาถึงก็พักผ่อนให้หายเหนื่อยและรอรับของจากลูกหาบ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหารบริเวณตีนภู

ให้เวลาท่านทำภารกิจส่วนตัว เตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

บ่าย

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย แวะให้ท่านซื้อของฝากและอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

22.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์ พร้อมเครื่องนอน หลังละ 2-3 ท่าน)
  *กรณีพักบ้าน มีเครื่องนอน, เครื่องทำน้ำอุ่น ราคาท่านละ 5,500 บาท (หลังละ 3-4 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าลูกหาบส่วนตัว (กิโลกรัมละ 30 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • อุทยานแห่งชาติภูกระดึง บทเริ่มต้นของการเดินป่า ที่ใคร ๆ ก็ใฝ่ฝัน ว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ขอพิชิตภูกระดึงให้ได้ เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีใจรักการท่องเที่ยว
 • รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ารัดส้นก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น
 • รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆแค้มป์)
 • หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว, ร่มกันแดด/ฝน 
 • ถุงกันทาก
 • ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะเดินกลับจากผาหล่มสัก ช่วงที่มืดแล้ว และสำหรับไปห้องน้ำตอนกลางคืน)
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy