ทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก มหานครเวนิส 2565/2022 เที่ยวเวียดนามใต้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE659 : ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก มหานครเวนิส 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE659 : ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก มหานครเวนิส 4 วัน 3 คืน (VZ)
THAI VIETJET (VZ)


ชม GAND WORLD มหานครเวนิช แห่งเวียดนาม
นั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโกล 
เที่ยว เกาะฮอนทอม แหล่งรวมความสนุก
เสี่ยงโชคที่ Corona Casino 
ชมการแสดงโชว์ Tinh Hao สุดอลังการ
ชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear
สนุกสนานกับ Vinperal Safari

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ฟูโกว๊ก
07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
09.45 น.ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน เหมาลำ เที่ยวบินที่ VZ 980
11.00 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฟู้โกว๊ก (Phu Quoc) ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียงซาง พื้นที่ 57 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟูโกว๊กนั้น ประกอบด้วยเกาะใหญ่ และเล็กน้อยอีก 21  เกาะ ศูนย์กลางของเกาะตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทางชายฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอีกด้วย เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เกาะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** นำคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test** 
ค่าตรวจ Antigen Test รวมอยู่ในราคาค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
​พักที่ VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 2ฟูโกว๊ก - สวนสนุกวินวันเดอร์ - วินเพิร์ล ซาฟารี - Grand World - โคโรน่า คาสิโน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วินวันเดอร์ (Vinwonders) สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเป็นระดับชั้นนำในเอเชีย มีมากกว่า 100 กิจกรรม ทั้งใน Indoor และ Outdoor หลากหลายการผจญภัย ไม่ว่าจะเป็นโซน โลกเวทมนตร์, โลกแห่งการผจญภัย, พายุทอร์นาโด,พระราชวังเนปจูน, หมู่บ้านแห่งความลับ, อเวนิวแห่งยุโรป ทั้ง 6 โซน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมของมนุษย์ที่มีชื่อเสียงและเทพนิยายต่างๆ ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีความแตกต่างกันไปที่กำลังรอให้ท่านไปพิสูจน์ความท้าทาย 

จากนั้น  นำท่านสู่ Vinpearl Safari เป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด เปิดบริการเมื่อปี 2015 มีสัตว์ป่ามากกว่า 4,000 ชนิด ที่มาจาก 200 สปีชี่ ได้รับการยกย่องจาก South East Asian Zoo Association (SEAZA) ว่าเป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุดเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
บ่าย

จากนั้น นำท่านสู่ GRAND WORLD ได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับไหล” ภายในจะประกอบไปด้วยความบันเทิงอันหรูหรา เทคโนโลยีอันทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งช้อปปิ้งต่างๆมากมาย ที่เปิดให้บริการตลอด เมื่อท่านเข้าไปจะเหมือนท่านหลุดเข้าไปในโลกของเมืองเวนิชแห่งเวียดนาม อีกทั้งตึก อาคารสร้างสไตล์ยุโรปที่ไม่เหมือนอยู่ในประเทศเวียดนามอีกด้วย 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear เพลิดเพลินกับสถานที่สุดสร้างสรรค์ที่มีตุ๊กตาหมี มากมายโพสท่าในฉากที่ดูสนุกสนาน ร่วมผจญภัยไปกับเหล่าบรรดาตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ ในหลากหลายสถานที่ ตื่นตาตื่นใจ

นำท่านชมการแสดง โชว์ Tinh Hoa  สุดอลังการจากนักแสดงมืออาชีพ ร่ายรำผสมผสานไปกับดนตรีและน้ำ 

จากนั้น  นำท่านสู่ Corona Casino คาสิโนเปิดใหม่ ที่กำลังเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงที่สุดในตอนนี้ สามารถรองรับผู้มาเยือนกว่า 600 ที่นั่ง มีเกมที่น่าสนใจให้ท่านเลือกสรรเสี่ยงดวงมากกว่า 100 เกม

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

​พักที่ VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 3นั่ง Cable Car ที่สถานนีอันเท้ย - เกาะฮอนทอม - Aquatopia Water Park - เรือนจําฟูโกว๊ก - เจดีย์โฮโกว๊ก - วัดดิงชาว - หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง  
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านนั่ง Cable Car จากสถานีอันเท้ย ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามจากมุมสูง กระเช้าไฟฟ้าสามารถจุคนได้มากที่สุดถึง 30 คน และเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาว 7,899 เมตร เส้นทางผ่านเกาะใหญ่ๆถึง 3 เกาะ กระเช้าไฟฟ้าทำจากกระจกทั้ง 4 ด้าน ท่านสามาถเห็นวิวได้ทั่วแบบ 360 องศา ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่ เกาะฮอนทอม (Hon Thom) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Pineapple Island แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จุดรวมความความบันเทิงไว้มากมายทั้ง สวนสนุก หาดทราย ร้านรวงต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก ต่อไปยัง Aquatopia Water Park สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นไปกับกิจกรรมมากกว่า 20 กิจกรรมที่มีหลากหลายระดับ ให้ท่านท้าทายไปกับ 6 จุดเช็คอินที่ไม่อาจลืม สามารถรองรับผู้เล่นได้ทุกเพศทุกวัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะ HON THOM
บ่าย

จากนั้น นำท่านต่อไปยัง เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda) วัดแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาอันเขียวชะอุ่ม ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวไทย ซึ่งวัดนี้ใช้เงินสร้างถึง 166 ล้านบาท 

จากนั้น นำท่านสู่ วัดดิงชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์

วัดดิงชาว ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล เนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟูโกว๊ก คือ อาชีพการทำประมง ดังนั้นก่อนที่ชาวบ้านจะออกไปหาปลานั้น จะต้องทำการไหว้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อน เพื่อให้การออกไปจับปลาแต่ละครั้ง เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคอันตรายใดๆเกิดขึ้น ศาลเจ้าแห่งนี้มีลักษณะที่โดนเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ซึ่งเป็นสัญลักาณ์สำคัญของเกาะฟูโกว๊กแห่งนี้

ชม หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ ด้วยความเงียบสงบของที่นี่ ชมวีชีวิตของชาวบ้านไปเพลินๆ

** นำคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test** 
ค่าตรวจ RT-PCR Test รวมอยู่ในราคาค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว

เย็นบริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
​พักที่ VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 4ช้อปปิ้ง Long beach center - สนามบินฟูโกว๊ก - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านช้อปปิ้งที่ Long beach center ศูนย์สินค้าไข่มุกและเครื่องประดับ ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเกาะแห่งนี้ เนื่องจากเกาะฟูโกว๊ก ล้อมรอบด้วยทะเล จึงทำให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธี ตั้งแต่การเลี้ยง จนกระทั้งกว่าจะมาเป็นเครื่องประดับอันสวยงามที่ให้เราได้ใส่กัน ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินฟูโกว๊ก

12.00 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)  โดยเที่ยวบิน เหมาลำ เที่ยวบินที่ VZ 981 
13.20 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
โหลดโปรแกรม>> https://bit.ly/3EOWtwF

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟูโกว๊ก-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet  (VZ) 
  เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 5,000 USD
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
   
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 • ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด 
 • ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง
  ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทาง จำนวน 25 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
   
 • ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy