ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE826 : โปรแกรมทัวร์แคนาดา น้ำตกไนแองการ่า โตรอนโต แวนคูเวอร์ [บินภายใน 2 เที่ยว] 11 วัน 8 คืน (CX)

DE826 : โปรแกรมทัวร์แคนาดา น้ำตกไนแองการ่า โตรอนโต แวนคูเวอร์ [บินภายใน 2 เที่ยว] 11 วัน 8 คืน (CX)

Coast Plaza Hotel
Fairmont Chateau Lake Louise
Holiday Inn Hotel Canada
Le Cantile Suite Hotel
Sheraton On The Fall Hotel
Sheraton Vancouver Airport

... C A N A D A ... 1 ใน 10 ของประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

สัมผัสความงดงามของ "น้ำตกไนท์แองการ่า" อย่างใกล้ชิดด้วยห้องพักวิวน้ำตกทุกห้อง

อิงแอบแนบชิดกลิ่นอายแห่งสายน้ำและขุนเขา ที่ Fairmont Chateau Lake Louise ห้องพักหรูริมทะเลสาบเลคหลุยส์

อาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ!!! บนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เมนูพิเศษ!!! Canadian Lobster

สะดวกสะบายด้วยการนำท่านบินภายใน 2 เที่ยว จาก วิคตอเรีย สู่ คัลการี และ จาก คัลการี สู่ มอลทริออล

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE826-00111-21 เม.ย. 62Cathay Pacific (CX)154,900จองด่วน
DE826-00229 เม.ย.-09 พ.ค. 62Cathay Pacific (CX)159,900จองด่วน
DE826-00314-24 มิ.ย. 62Cathay Pacific (CX)154,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - เที่ยวชมเมือง - สะพานแขวนคาปิลาโน
08.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC AIRWAYS  พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
11.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CX 750
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง นำท่านเปลี่ยนเครื่องบิน
16.20 น.

นำท่านออกเดินทางทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX 838

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล *** 

 
13.15 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองแวนคูเวอร์  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

ให้ท่านชม สะพานแขวนคาปิลาโน CAPILANO SUSPENTION BRIDGE ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ำ และได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก

ชมตัวเมือง “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปี

ชม นาฬิกาไอน้ำ ที่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี นำท่านชมนครแวนคูเวอร์ เมืองที่เงียบสงบและน่าอยู่ติดอันดับโลก เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก จึงทำให้มีอากาศที่อบอุ่นและไม่หนาวเย็นจนเกินไปในฤดูหนาว

ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าสำคัญชม ท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดยักษ์

จากนั้นนำท่านสู่ สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK  สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนป็นปอดที่  สำคัญของชาวเมือง

นำชมแท่ง เสาโทเท็ม (TOTEM POLE)  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง” แล้วข้ามสู่เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทางตอนเหนือของเมือง

ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าสำคัญ ชม ท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดยักษ์ เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์

ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปีชมนาฬิกาไอน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ภัตตาคาร
พักที่ HILTON VANCOUVER HOTEL METROTOWN  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เกาะแวนคูเวอร์ - ชมเมืองวิคตอเรีย - บุดชาด การ์เด้น - บินภายในสู่เมืองคัลการี
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่

นำท่านลงเรือสู่ เมืองวิคตอเรีย เกาะแวนคูเวอร์ ล่องผ่านเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางทะเลในหากโชคดีท่านจะได้เห็น แมวน้ำ โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทัศนียภาพงดงาม (ใช้เวลาล่องเรือ 1.45 ช.ม.) ถึงท่าเรือที่เมืองวิคตอเรีย

นำเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่ กลางเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงรัฐบริติสโคลัมเบีย นำท่านนั่งรถชมเมืองแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สวนเขาบีคอน Beacon Hill Park

นำชม อ่าวหน้าเมือง ที่ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชม อาคารรัฐสภา Victoria Parliament งานสถาปัตยกรรมในสไตล์ นีโอ บาร๊อค ที่งดงามยิ่ง สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวนด้านหน้าอาคารรัฐสภาที่มีรูปปั้นพระนางวิคตอเรีย พระราชินี ผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

นำท่านเก็บภาพความงามด้านหน้า โรงแรม ดิ เอมเพรส The Empress มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างในสไตล์ปราสาทยุโรป เก็บภาพรูปปั้นกับตันเจมส์คุก ที่ยื่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าโรงแรมดิ เอมเพรส

จากนั้นเข้าสู่ ย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผู้คนจากกวางตุ้ง เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ครั้งสมัยยุคตื่นทอง ปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้าของเมืองวิคตอเรีย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ช สู่ สวนพฤษชาติบุทชาด BUTCHART GARDEN(ซึ่งดัดแปลงมาจากเหมืองเก่า ของตระกูลบุทชาด สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย เดินชมการจัดสวนขนาดใหญ่ด้วยพรรณไม้ตามฤดูกาล ชมดอกไม้นานาชนิด แปลกทั้งสีและกลิ่น รวมทั้งชมความงดงามของการจัดสวนที่นำรูปแบบมาจากทั่วโลก น้ำพุแมกไม้งดงามยิ่ง

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบิน
21.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ WS154 สู่เมือง คัลการี Calgary
23.51 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคัลการี  รัฐอัลเบอร์ต้า ALBERTA  แหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดในแคนาดา

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ DELTA  CALGARY  IN-TERMINAL  HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ - ทะเลสาบโมเรน - ยอดเขาซัลเฟอร์ - น้ำตกโบว์ - อุทยานแห่งชาติบาน์ฟ 
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบหลุยส์” (Lake Louise) (130 กม.) ชมความงดงามของ  ทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตสดใสจนเมื่อชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เข้ามาสำรวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนำของนายทอม วิลสัน Tom Wilson เดินทางมาพบ ทะเลสาบแห่งนี้ได้ตั้งชื่อให้ว่า ทะเลสาบมรกต แต่ได้รับการตั้งชื่อใหม่ในเวลาต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ Princess Louise พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย อิสระทุกท่านชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ Lake Louise ทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตสดใส

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณ “ทะเลสาบโมเรน” (Moraine Lake) ห่างจากทะเลสาบหลุยส์ไปเพียง 30 กิโลเมตรเท่านั้น ตัวทะเลสาบรายล้อมด้วยยอดเขา มากกว่าสิบลูก ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,885 เมตร น้ำในทะเลสาบเก็ดจากการละลายตัวของหิมะและธารน้ำแข็งจากเทือกเขาร๊อคกี้ ทำให้มีแร่ธาตุต่างละลาย รวมลงมา กลายเป็นสีเขียวมรกต เมื่อท่านได้สัมผัสความสวยงามสักครั้ง ท่านจะมิมีวันลืม

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเนื้อรสเลิศพร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือก (ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกเซลล์)
บ่าย

นำท่าน “นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์” ด้วยความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อชื่นชมความงามของเมืองบาน์ฟ ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวที่สวยงามท่านอาจมีโอกาสเห็นแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้

นำท่านเดินทางสู่เมือง Bunff National Park  เมืองเล็กๆน่ารัก ที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ ที่ นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สามารถเที่ยวเมืองบานน์ฟได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและสัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะ สกี เพราะบริเวณเทือกเขาร๊อคกี้ (Rocky Mountain) ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เราสามารถเดินเล่นทั่วเมืองไดภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง สองข้างทางมีโรงแรมที่พักทุกระดับเรียงรายเต็มไปหมด ส่วนมากจะมองเห็นวิวสวยของภูเขาและป่าแถบนั้น ร้านค้าของฝากของที่ระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ให้ท่านสัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม อากาศที่บริสุทธิ์ภายในอุทยานจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่น ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อของที่ละลึก พร้อมเก็บภาพอันสวยงามของอุทยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรือมูส เดินอยู่บริเวณนี้

จากนั้น นำท่านชม สายน้ำตกโบว์ (Bow Falls) กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันงดงามหลากสี ลัดเลาะธารน้ำตกสวย แปลกตาด้วยสายน้ำที่หลากสู่พื้นหินเบื้องล่างแล้วอิสระตามอัธยาศัยเดินเล่น หรือช้อปปิ้งของที่ระลึกย่านกลางเมืองที่โอบล้อมไว้ด้วยอ้อมแขนของหมู่ขุนเขาสลับสล้างงดงามด้วยแสงอาทิตย์กระทบสันเขาก่อนลับขอบฟ้า

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...สเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือก (ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกเซลล์) 
พักที่ ELK & AVENUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่ 4บานนฟ์ - ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway - สโนว์ โค้ช - Sky Walk (ทางเดินกระจก) - คัลการี 
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น นำท่านเดินทาง บนถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั้งเส้นทาง) ซึ่งเป็น ถนนหลวงสายที่สวยงามที่สุดสายหนึ่ง คดเคี้ยวไปตามเทือกเขาร็อคกี้ ตัดผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง และทะเลสาบสีสันสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งส่องประกายงดงามยิ่ง

นำท่านสู่จุดพักรถระหว่างทาง เดินทางถึงไอซ์ฟิลด์ พาร์คเวย์ ศูนย์นักท่องเที่ยว Icefield Tourist Center มีเวลาให้ท่านเก็นภาพความสวยงาม หรือเลือกซื้อของที่ระลึก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ Snow Coach  สู่ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ Columbia Ice Field ซึ่งเป็นทุ่งธารน้ำแข็งล้านปี ที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา รถสโนว์โค้ชจะนำท่านออกเดินทางสู่จุดศูนย์กลางของทุ่งน้ำแข็ง มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)

พิเศษสุด...หลังจากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร (ช่วงต้นเมษายน โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ อาจจะยังไม่เปิดให้บริการรถสโนว์โค้ช เนื่องจากต้องดูสภาพอากาศ ทางทัวร์จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทน ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า)

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ “คัลการี”

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ DELTA  CALGARY IN-TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5คัลการี - มอลทริออล - ชมเมือง
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า แบบ BREAKFAST BOX
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล Montreal โดยเที่ยวบินที่ AC316
12.58 น.  เดินทางถึง เมืองมอลทรีออล Montréal 
บ่าย

นำท่านชม “นครมอนทรีลออล” เมืองวัฒนธรรมฝรั่งเศสนอกประเทศฝรั่งเศส ตัวเมืองที่ตั้งอยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สวยงาม ที่ชื่อว่ามองต์เรอัล Mont Real (Mont Royal) ซึ่งชื่อ นี้เป็นที่มาของชื่อเมือง

นำชมเขตเมืองเก่า และเมืองใหม่อาคารสูงทันสมัย ย่านการค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหน้าร้อนที่ร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝรั่งเศส

ชม วิหารนอร์ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่ และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามยิ่ง

นำท่านข้ามแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ สู่ เกาะเซนต์เฮเลนา (St.Helena Island) เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมือง

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวของโบสถ์ Saint Joseph's Oratory Basilica ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนเขารอยัล Mont Royal ตามชื่อเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ เข้าชมภายในโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตัวเมือง 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Le Cantile Suite Hotel  หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6มอลทรีออล - ออตตาวา - คิงส์ตัน 
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองออตตาวา Ottawa ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงามประกอบกับความงดงามของแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาย สำคัญที่มีชื่อเสียงและสวยงาม สู่เมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดาซึ่งพระนางเจ้าวิคตอเรีย ทรงประกาศให้อ็อตตาว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ และทำลายความหวังของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งในเรื่องนี้

นำท่าน ถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างเสร็จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กปลาแปซิฟิคแซลมอนรสเลิศ พร้อมเครื่องเคียง 
บ่าย

นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซึ่งเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปั้น และรูปถ่ายเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชันในการจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริเวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา 

นำท่านเดินทางเลียบ แม่น้ำเซนต์ ลอเรนซ์ ชม เมืองคิงส์ตัน Kingston เมืองที่มีความงดงามท่ามกลาง ทะเลสาบออนตาริโอ

นำเดินทางเลาะริม แม่น้ำ เซนต์ ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Holiday Inn Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 7ล่องเรือ 1,000 เกาะ - น้ำตกไนแองการ่า - ชมเมือง
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ ท่าเรือพันเกาะ อันเลืองชื่อ 1,000 Island ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางผ่าน เขตอุตสาหกรรมของนครโตรอนโต และที่ราบ การเกษตรอันอุดมสมบูรณ์สู่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่าและเมืองไนแองการ่าเมืองแห่งความสนุกสนาน

อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความงามของน้ำตกไนแองการ่าตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านเสี่ยงโชคกับบ่อนคาสิโนและแหล่งบันเทิงสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็น บ้านผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเรื่องราวของน้ำตกไนแองการ่า, ร้านของที่ระลึกหอสูงสกายลอน ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ RED LOBSTER เมนูพิเศษ CANADIAN LOBSTER
พักที่ Sheraton On The Fall Hotel หรือระดับใกล้เคียง

**** ให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิดกับห้องพักฝั่งน้ำตกทุกห้อง ****
วันที่ 8น้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือ ชมน้ำตกไนแองการ่า - ชิมไวน์ - โตรอนโต
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านลงเรือ “Hornblower Niagara Cruises” สัมผัสใกล้ชิดสายน้ำตกที่ไหลพุ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างใกล้ชิด พร้อมรับเสื้อกันฝนของที่ระลึกจากการล่องเรือครั้งนี้

จากนั้น นำท่านแวะถ่ายภาพกับ เวิล์ดพูล (Whirl Pool) ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไนแองการ่าเลี้ยวหักศอก แล้วทำให้เกิดน้ำวนขึ้นมา มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของน้ำตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่ม

*** สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ***
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Red Lobster เมนูพิเศษ! Canadian Lobster
บ่าย

*** สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 150 USD ***

(นั่งเฮลิคอปเตอร์(NIAGARA HELICOPTER) ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซึ่งระหว่างทางจะเต็มไปด้วยไร่องุ่น และไวน์เนอร์รี่

นำท่านแวะ ชิมไวน์ รสเลิศจากองุ่นพันธุ์ต่างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองได้เวลาสมควร

นำท่านเดินทางสู่ นครโตรอนโต 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hilton Markham Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 9โตรอนโต - ขึ้น CN TOWER - Toronto Premium Outlets - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม นครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ

ผ่านชมย่าน ธุรกิจการค้า ศาลาว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่ล้ำยุค

ชม สนามกีฬา สกายโดม SKYDOME ที่สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะสำหรับการแข่งขันทุกฤดูกาล แล้วขึ้น ชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอและตัวเมืองบนหอคอย CN TOWER  สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดาซึ่งมี ความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ เก็บภาพความสวยงามของเมืองโตรอนโต โดยรอบ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ETON และ THE BAY ห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์ GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY เครื่องสำอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่นชั้นนำของแคนาดา และอเมริกา ตามอัธยาศัย 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “Toronto Premium Outlets” ให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย อาทิ BURBERY, COACH, CALVIN KLEIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต

วันที่ 10โตรอนโต้ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
01.50 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX829/CX705

***** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล*****
 
วันที่ 11กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงท่า อากาศยานฮ่องกง จากนั้นนำท่านต่อเครื่องบินสู่กรุงเทพฯ
08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยงบินที่ CX705
10.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ154,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ150,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ49,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ159,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ155,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ49,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ154,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ150,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ49,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และไฟล์ภายในประเทศ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 
 •  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
   โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 •  ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง 
 •  ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 •  ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ณ โรงแรมที่พัก ท่านละ 1 ใบ (กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน) กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัทฯ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม
   ท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
 •  ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดา และค่าบริการ
 •  ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport 
 •  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อใบ)
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 
 •  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ / ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบกำกับภาษี
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 •  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
 • หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
    *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 •  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
  * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า(ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  *เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy