ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE826 : โปรแกรมทัวร์แคนาดา น้ำตกไนแองการ่า โตรอนโต แวนคูเวอร์ [บินภายใน 2 เที่ยว] 11 วัน 8 คืน (CX)

DE826 : โปรแกรมทัวร์แคนาดา น้ำตกไนแองการ่า โตรอนโต แวนคูเวอร์ [บินภายใน 2 เที่ยว] 11 วัน 8 คืน (CX)

Coast Plaza Hotel
Fairmont Chateau Lake Louise
Holiday Inn Hotel Canada
Le Cantile Suite Hotel
Sheraton On The Fall Hotel
Sheraton Vancouver Airport

... C A N A D A ... 1 ใน 10 ของประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

สัมผัสความงดงามของ "น้ำตกไนท์แองการ่า" อย่างใกล้ชิดด้วยห้องพักวิวน้ำตกทุกห้อง

อิงแอบแนบชิดกลิ่นอายแห่งสายน้ำและขุนเขา ที่ Fairmont Chateau Lake Louise ห้องพักหรูริมทะเลสาบเลคหลุยส์

อาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ!!! บนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เมนูพิเศษ!!! Canadian Lobster

สะดวกสะบายด้วยการนำท่านบินภายใน 2 เที่ยว จาก วิคตอเรีย สู่ คัลการี และ จาก คัลการี สู่ มอลทริออล

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวนคูเวอร์ - เที่ยวชมเมือง
08.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC AIRWAYS  พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
11.05 น.

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CX 750 / CX 838

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***

13.15 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองแวนคูเวอร์  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

ให้ท่านชม สะพานแขวนคาปิลาโน CAPILANO SUSPENTION BRIDGE ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ำ และได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก

ชมตัวเมือง “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปี

ชม นาฬิกาไอน้ำ ที่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี นำท่านชมนครแวนคูเวอร์ เมืองที่เงียบสงบและน่าอยู่ติดอันดับโลก เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก จึงทำให้มีอากาศที่อบอุ่นและไม่หนาวเย็นจนเกินไปในฤดูหนาว

ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าสำคัญชม ท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดยักษ์

จากนั้นนำท่านสู่ สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK  สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนป็นปอดที่  สำคัญของชาวเมือง

นำชม แท่งเสาโทเท็ม TOTEM POLE  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง” แล้วข้ามสู่เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทางตอนเหนือของเมือง

จากนั้นนำท่านชม เมือง อันแสนสวยแห่งนี้โดยรอบมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE  มีสินค้านานาชนิดให้ท่านเลือกซื้อ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ภัตตาคาร
พักที่ Sheraton Vancouver Airport  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2วิคตอเรีย - บุดชาดการ์เด้น - คัลการี
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำเดินทางสู่ ท่าเรือชาลวาสเซ็น ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ล่องผ่านเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางทะเลในหากโชคดีท่านจะได้เห็น แมวน้ำ โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทัศนียภาพงดงาม สู่ เกาะแวนคูเวอร์ ถึงท่าเรือที่เมืองวิคตอเรีย

นำเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่กลาง เมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงรัฐบริติสโคลัมเบีย นำชมอ่าวหน้าเมืองที่ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ไม่ว่าจะเป็นอาคารรัฐสภางานสถาปัตยกรรมที่งดงามยิ่ง

จากนั้นเข้าสู่ ย่านชุมชนคนเอเซีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผู้คนจากกวางตุ้ง เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ครั้งสมัยยุคตื่นทอง ปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้าของเมืองวิคตอเรีย

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ช สู่ สวนพฤษชาติบุทชาด BUTCHART GARDEN(ซึ่งดัดแปลงมาจากเหมืองเก่า ของตระกูลบุทชาด สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย เดินชมการจัดสวนขนาดใหญ่ด้วยพรรณไม้ตามฤดูกาล ชมดอกไม้นานาชนิด แปลกทั้งสีและกลิ่น รวมทั้งชมความงดงามของการจัดสวนที่นำรูปแบบมาจากทั่วโลก น้ำพุแมกไม้งดงามยิ่ง

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบิน
21.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ WS154 สู่เมือง คัลการี Calgary
23.51 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคัลการี  รัฐอัลเบอร์ต้า ALBERTA  แหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดในแคนาดา

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ Coast Plaza Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3คัลการี - บาน์ฟ - โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ - Glacier Sky Walk  - พักโรงแรมริมทะเลสาบ เลคหลุยส์ 
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง BANFF เมืองเล็กๆน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งสมัครเล่นและมืออาชีพไม่ควรพลาดเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและ สัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง หรือแม้แต่กิจกรรมผาดโผนบนท้องฟ้า เช่น Aircraft, Helicopter Tours, Zip lines นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในลาน Ice Skating, Bowling หรือ Climbing Walls ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะ สกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก  ส่วนมากจะมองเห็นวิวสวยของภูเขาและป่าแถบนั้น ร้านค้าของฝากของที่ระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ร้านอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งไทย, จีน, ญี่ปุ่น, อินเดีย, อิตาเลี่ยน หรือแม้แต่อาหารของแคนาเดี่ยน

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านโดยสารรถตะลุย ทุ่งหิมะ Snow Coach สู่ ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ Columbia Ice Field ซึ่งเป็นทุ่งธารน้ำแข็งที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา อิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) 

ได้เวลาสมควร  นำท่านเดินทาง ชมความสวยงามที่สุดของแคนาดา Ice field Parkway ให้ท่านสัมผัสธรรมชาติอย่าง เต็มอิ่ม อากาศที่บริสุทธิ์ภายในอุทยานจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่น ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อของที่ละลึก พร้อมเก็บภาพอันสวยงามของอุทยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรือมูส เดินอยู่บริเวณนี้ (ห้ามให้อาหารสัตว์โดยเด็ดขาด กฎของอุทยานแห่งชาติ)

หลังจากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER SKY WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดิน  กระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ Lake Louise ชมความงดงามของ ทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตสดใสจนเมื่อชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เข้ามาสำรวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนำของนายทอม วิลสัน Tom Wilson เดินทางมาพบทะเลสาบแห่งนี้ได้ตั้งชื่อให้ว่า ทะเลสาบมรกต แต่ได้รับการตั้งชื่อใหม่ในเวลาต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ Princess Louise พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Fairmont Chateau Lake Louise หรือระดับใกล้เคียง พักริมทะเลสาบเลคหลุยส์
วันที่ 4ยอดเขาซัลเฟอร์ - BOW FALLS - อุทยานแห่งชาติบาน์ฟ - คัลการี
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านนั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาซัลเฟอร์ ด้วย ความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อชื่นชมความงามของเมืองบาน์ฟ ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี้

นำท่านชม สายน้ำตกโบว์ BOW FALLS  กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันงดงามหลากสี ลัดเลาะธารน้ำตกสวยแปลกตาด้วยสายน้ำที่หลากสู่พื้นหินเบื้องล่าง  แล้วอิสระตามอัธยาศัยเดินเล่น หรือช้อปปิ้งของที่ระลึกย่านกลางเมืองที่โอบล้อมไว้ด้วยอ้อมแขนของหมู่ขุนเขาสลับสล้างงดงามด้วยแสงอาทิตย์กระทบสันเขาก่อนลับขอบฟ้า

 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติบาน์ฟ BUNFF NATIONAL PARK เป็นทั้งชื่อเมืองและชื่อของอุทยานเมืองอยู่ในเขตแคนาเดี้ยนร็อกกี้ซึ่งมีธรรมชาติ ที่สวยงาม และยังเป็นประตูเปิดสู่เส้นทางการเดินทางสำรวจและท่องเที่ยวทั้ง ทะเลสาบหลุยส์ ธารน้ำแข็งต่างๆ  ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ เท่านั้น แต่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวชมเป็นประจำทุกปี

จนได้เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองคัลการี

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Coast Plaza Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5คัลการี - มอลทริออล
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า แบบ BREAKFAST BOX
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล Montreal โดยเที่ยวบินที่ AC316
12.58 น.  เดินทางถึง เมืองมอลทรีออล Montréal 
บ่าย

นำท่านชม นครมอนทรีลออล เมืองที่ตั้งอยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สวยงาม ที่ชื่อว่ามงต์เรอัล Mont Real ซึ่งชื่อ นี้เป็นที่มาของชื่อเมือง

นำชม เขตเมืองเก่า และเมืองใหม่อาคารสูงทันสมัย ย่านการค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหน้าร้อนที่ร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝรั่งเศส

เข้าชม วิหารนอร์ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่ และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามยิ่ง

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Le Cantile Suite Hotel  หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6มอลทรีออล - ออตตาวา - คิงส์ตัน 
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองออตตาวา Ottawa ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงามประกอบกับความงดงามของแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาย สำคัญที่มีชื่อเสียงและสวยงาม สู่เมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดาซึ่งพระนางเจ้าวิคตอเรีย ทรงประกาศให้อ็อตตาว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ และทำลายความหวังของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งในเรื่องนี้

นำท่าน ถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างเสร็จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน

นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซึ่งเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปั้น และรูปถ่ายเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชันในการจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริเวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางเลียบ แม่น้ำเซนต์ ลอเรนซ์ ชม เมืองคิงส์ตัน Kingston เมืองที่มีความงดงามท่ามกลาง ทะเลสาบออนตาริโอ

นำเดินทางเลาะริม แม่น้ำ เซนต์ ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Holiday Inn Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 7ล่องเรือ 1,000 เกาะ - น้ำตกไนแองการ่า - ชมเมือง
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ ท่าเรือพันเกาะ อันเลืองชื่อ 1,000 Island ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางผ่าน เขตอุตสาหกรรมของนครโตรอนโต และที่ราบ การเกษตรอันอุดมสมบูรณ์สู่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่าและเมืองไนแองการ่าเมืองแห่งความสนุกสนาน

อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความงามของน้ำตกไนแองการ่าตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านเสี่ยงโชคกับบ่อนคาสิโนและแหล่งบันเทิงสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็น บ้านผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเรื่องราวของน้ำตกไนแองการ่า, ร้านของที่ระลึกหอสูงสกายลอน ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ บนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) ความสูง 775 ฟุต 
พักที่ Sheraton On The Fall Hotel หรือระดับใกล้เคียง

**** ให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิดกับห้องพักฝั่งน้ำตกทุกห้อง ****
วันที่ 8น้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือ ชมน้ำตกไนแองการ่า - ชิมไวน์ - โตรอนโต
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านลงเรือ “Hornblower Niagara Cruises” สัมผัสใกล้ชิดสายน้ำตกที่ไหลพุ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างใกล้ชิด พร้อมรับเสื้อกันฝนของที่ระลึกจากการล่องเรือครั้งนี้

จากนั้น นำท่านแวะถ่ายภาพกับ เวิล์ดพูล (Whirl Pool) ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไนแองการ่าเลี้ยวหักศอก แล้วทำให้เกิดน้ำวนขึ้นมา มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของน้ำตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่ม

*** สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ***
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Red Lobster เมนูพิเศษ! Canadian Lobster
บ่าย

นำท่านชมจุดชมวิว เทเบิ้ลร๊อค (Table Rock) ชม น้ำตกเกือกม้า ที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก

นำท่านเดินทางสู่ นครโตรอนโต แวะชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะเลค ชม ไร่องุ่นและชิมไวน์รสเลิศ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hilton Markham Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 9โตรอนโต - ขึ้น CN TOWER - Toronto Premium Outlets - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม นครโตรอนโตToronto เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ศาลาว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่ล้ำยุค

ชม สนามกีฬา สกายโดม SKYDOME ที่สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะสำหรับการแข่งขันทุกฤดูกาล

แล้วขึ้นชมทัศนียภาพงดงามของ ทะเลสาบออนตาริโอ และ ตัวเมืองบนหอคอย CN TOWER  สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดาซึ่งมี ความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของ นครโตรอนโต ได้อย่างจุใจ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่ “Toronto Premium Outlets” ให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย อาทิเช่น BURBERY, COACH, CALVIN KL  EIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ อิสระตามอัธยาศัย กับการช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่นชั้นนำของแคนาดา และอเมริกา ที่ห้าง Eton และ The Bay ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์ Guess, Levis, Esprit, Polo, Gap, DKNY เครื่องสำอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) เป็นต้น

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต

วันที่ 10โตรอนโต้ - กรุงเทพฯ
01.50 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX829/CX705

***** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล*****
 
วันที่ 11กรุงเทพฯ
10.05 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 •  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
 •  โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกาจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
 •  ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 
 •  ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 •  ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 •  ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง 
 •  น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 •  ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 •  ค่าวีซ่าอเมริกาและค่าบริการต่างที่เกี่ยวข้องกับสถานทูต
 •  ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 •  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
 • หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
    *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 •  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
  * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า(ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  *เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy