แม่ฮ่องสอน ทัวร์แม่ฮ่องสอน โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน 2567/2024 ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน 5 วัน 3 คืน เที่ยวแม่ฮ่องสอน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE005 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 5 วัน 3 คืน (Van)

DE005 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 5 วัน 3 คืน (Van)


โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน ต้องที่นี่ 
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน สุดแสนจะโรแมนติก 
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร 
ปาย ปางอุ๋ง 5 วัน 3 คืน บนเส้นทาง 1,864 โค้ง


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
20.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2  ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน
5.00 น. เดินทางถึง อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ ให้ทุกท่านได้ทำธุระส่วนตัว
07.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน

09.00 น. 

จากนั้นเดินทางไป สวนสนบ่อแก้ว ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง

10.00 น.จากนั้นเดินทางไป ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) อยู่ในเขต อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ได้ชื่อว่า เป็นถ้าน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
13.30 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
16.00 น.นำท่าน Check in เข้าที่พัก ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
17.00 น. 

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย

18.00 น. 

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำทุกท่านอิสระท่องเที่ยว ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน

นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่3วัดจองคำ - วัดจองกลาง - บ้านห้วยเสือเฒ่า - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - พระตำหนักปางตอง 2 - บ้านรักไทย
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
09.00 น. 

เก็บสัมภาระ Check out เตรียมตัวออกเดินทาง

เดินทางไป วัดจองคำ นำท่าน สักการะหลวงพ่อโต และชมศิลปะแบบไทยใหญ่

เดินทางไป วัดจองกลาง ชม ภาพจิตรกรรมแผ่นกระจก และ ตุ๊กตาแกะสลักไม้

10.00 น. 

หลังจากนั้นเดินทางไป บ้านห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ที่มีการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมที่มีบ้านประมาณ 20 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะมีการนำของที่ระลึกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าและเครื่องประดับ เล็ก ๆ น้อยราคาไม่แพงมาก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานที่ทอดยาวไปบนทุ่งนาสร้างโดยแรงศรัทธาของชาวบ้าน เมื่อเดินบนสะพานไปเรื่อยๆ จะพบกับสวนธรรมภูสมะซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นำท่านเข้าสักการบูชา พระพุทธรูปทรงเครื่อง

นำท่านเดินทางไป ภูโคลน (Unseen) บ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางไป พระตำหนักปางตอง 2 ชมความน่ารักของลูกแกะตัวน้อยๆ สีขาวปุกปุย และสวนดอกไม้เมืองหนาว

นำท่าน Check in เข้าที่พัก ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่4ปางอุ๋ง - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ถ้ำลอด - จุดชมวิวปางมะผ้า - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย จ.แม่ฮ่องสอน
05.30 น.นำท่านเดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพทีสวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
07.30 น.เดินทางกลับสู่บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก
09.00 น.

นำท่าน เก็บสัมภาระ Check out เตรียมตัวออกเดินทางสู่ จุดชมวิวจ่าโบ่

เดินทางถึง จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
13.00 น.

หลังจากนั้นเดินทางไป ถ้ำน้ำลอด เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย มีความยาวกว่า 500 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ภายในประกอบไปด้วย 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน เดินทางไป จุดชมวิวปางมะผ้า

จากนั้น Check in เข้าที่พัก ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

17.00 น.นำทุกท่านเดินทางไป วัดพระธาตุแม่เย็น จุดชมพระอาทิตย์ตก และชมวิวเมืองปายยามเย็น
เย็น

อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย

จากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่5ทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู - Coffee In Love - Hillside Coffee House - สะพานประวัติศาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ     
05.30 น.

เดินทางไป จุดชมวิวหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

อิสระรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบริเวณจุดชมวิวหยุนไหล

จากนั้นนำท่านเดินทางไป หมู่บ้านสันติชล

08.00 น.เดินทางถึง บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
09.00 น.เดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล เดินทางไป บ้านสันติชล ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า
10.00 น.

นำท่านเดินทางกลับที่พัก ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เก็บสัมภาระ Check out

นำท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง

นำท่านเดินทางไป Hillside Coffee House เติมคาเฟอีนกันสักหน่อย รับประกันเรื่องรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่ม รับรองว่าคอกาแฟไม่ผิดหวังแน่นอน

11.00 น.

นำท่านเดินทางไป สะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากให้กับคนที่คุณรัก ณ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

ระหว่างทางแวะรับประมานอาหารเย็น (10) ณ ร้านอาหาร

24.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 10 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 3 คืน (แม่ฮ่องสอน 1 คืน / บ้านรักไทย 1 คืน / ปาย 1 คืน)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 5 วัน 3 คืน พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน แม่ฮ่องสอน 1 คืน / บ้านรักไทย 1 คืน / ปาย 1 คืน และไปเยือน ปางอุ๋ง ที่ได้ชื่อว่า Switzerland เมืองไทย สบายๆกับวันพักผ่อนของทุกท่าน
 • สื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy