ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน (DD) เที่ยวแม่ฮ่องสอน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE143 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน (DD)

DE143 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน (DD)
Nok Air (DD)

ชาสารักไทย รีสอร์ท
ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท

ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน (DD) ... ✈️ ขาไป : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ✈️ ขากลับ : แม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ (ไม่ต้องนั่งรถย้อน)

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่แรกกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - จ.เชียงใหม่ - อ.ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - Coffee In Love - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
07.00 น.จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก พร้อมบริการ Snack Box
09.00 น.ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD124 (09.00-10.05)
10.05 น.เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย

ระหว่างทางแวะให้ท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
14.30 น.เดินทางถึง อ.ปาย นำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์

สะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”

นำท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง
16.30 น.ท่านเดินทางไป Check in เข้าที่พัก ณ ปายฮอทสปริง @ปาย
เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)

นำท่านเดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นนำท่านไปท่องราตรี ณ ถนนคนเดินปาย ชิม โรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย

จากนั้นนำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่สองจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - บ้านรักไทย
05.30 น.ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว 

นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อม Check Out ออกจากที่พัก
09.00 น.นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวดอยกิ่วลม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่

จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
บ่ายนำท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย
17.00 น.เดินทางถึง บ้านรักไทย จากนั้น Check In เข้าที่พัก ณ ชาสารีสอร์ท @บ้านรักไทย เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (5) อาหารจีนยูนนาน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ริมเขื่อนบ้านรักไทย ในยามค่ำคืน ... พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
ที่พักชาสารักไทย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่สามปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - วัดจองคำจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
05.30 น.เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
07.30 น.เดินทางกลับสู่ บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (6) 

หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อม ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
09.30 น.นำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นำท่านเดินทางไป วัดจองคำจองกลาง วัดแฝดที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒธรรมของเมืองไทใหญ่ และให้ท่านได้สักการะองค์หลวงพ่อโต ที่จำลองมากจากวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร

จากนั้นนำท่านไปนมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14.00 น.นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD155 (14.00-15.30)
15.30 น.ทางกลับถึง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินนกแอร์  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ / แม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ + 1 Snack Box 
 • ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2 คืน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น (ปาย 1 คืน / บ้านรักไทย 1 คืน)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท/ท่าน/ทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy