ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน เที่ยวแม่ฮ่องสอน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE151 : โปรแกรมทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน (FD)

DE151 : โปรแกรมทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน (FD)
Air Asia (FD)

Belle Villa Resort Pai @ปาย
ชาสารักไทย รีสอร์ท

ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

อ.ปาย | สะพานประวัติศาสตร์ปาย | Coffee In Love | วัดน้ำฮู | บ้านสันติชล | ถนนคนเดินปาย | จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล | จุดชมวิวดอยกิ่วลม | วัดจองคำจองกลาง | พระธาตุดอยกองมู | บ้านรักไทย-ปางอุ๋ง | บ้านรักไทย | ภูโคลน | สะพานซูตองเป้ | จุดชมวิวจ่าโบ่

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE151-00101-03 มิ.ย. 67Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE151-00227-29 ก.ค. 67Air Asia (FD)12,900จองด่วน
DE151-00310-12 ส.ค. 67Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE151-00412-14 ต.ค. 67Air Asia (FD)13,900จองด่วน
DE151-00505-07 ธ.ค. 67Air Asia (FD)14,900จองด่วน
DE151-00608-10 ธ.ค. 67Air Asia (FD)14,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงใหม่ - อ.ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - Coffee In Love – วัดน้ำฮู – บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
04.30 น.จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก 
06.50 น.ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3437 (06.50-08.00)
08.00 น.เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย

ระหว่างทางแวะให้ท่าน รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
11.30 น.เดินทางถึง อ.ปาย นำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์

สะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”

นำท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
บ่ายนำท่านเดินทางไป Check in เข้าที่พัก ณ Belle Villa Resort Pai @ปาย หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
16.00 น.นำท่านเดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

จากนั้น ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของ ที่ระลึกมากมาย ณ ถนนคนเดินปาย จากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night … zzzzzz
วันที่ 2จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - จุดชมวิวดอยกิ่วลม -  วัดจองคำจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู - บ้านรักไทย
05.30 น.ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
เช้ารับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อม Check Out ออกจากที่พัก

นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวดอยกิ่วลม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

นำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร 
บ่ายนำท่านเดินทางไป วัดจองคำจองกลาง วัดแฝดที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒธรรมของเมืองไทใหญ่ และให้ท่านได้สักการะองค์หลวงพ่อโต ที่จำลองมากจากวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร

จากนั้นนำท่านไปนมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง

นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย
17.00 น.เดินทางถึง บ้านรักไทย จากนั้น Check In เข้าที่พัก ณ ชาสารีสอร์ท @บ้านรักไทย
เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : ห้องพักที่บ้านรักไทย ไม่มีห้องนอนสำหรับ 3 ท่าน หากคณะเดินทาง 3 ท่าน ท่านที่ 3 ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่ม หรือหากจะนอนห้องเดียวกัน 3 ท่าน สามารถเพิ่มผ้าห่ม และหมอนให้ได้ค่ะ
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (6) แบบยูนาน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ริมเขื่อนบ้านรักไทย ในยามค่ำคืน ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
วันที่ 3ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - จุดชมวิวจ่าโบ่ - กรุงเทพฯ
05.30 น.เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
07.30 น.เดินทางกลับสู่ บ้านรักไทย

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก 


หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อม ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
09.30 น.เก็บสัมภาระ เช็คเอ้า นำท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย
 
นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่
 
จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร (ให้ท่านได้ลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวร้านดังของบ้านจ่าโบ่)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

นำท่านแวะซื้อของฝาก ณ กาดต้นพะยอม

นำท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
21.15 น.นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3444 (21.15-22.30)
22.30 น.นำท่านท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ12,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ12,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ13,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ13,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ14,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ14,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ14,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ14,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ // เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป่า (ถ้ามี)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. ลังการจองท่านละ 5,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy