ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล โดยเครื่องบิน 2567/2024 เที่ยวในประเทศ-เครื่องบิน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE147 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 3 วัน 2 คืน (DD)

DE147 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 3 วัน 2 คืน (DD)
Nok Air (DD)


ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 3 วัน 2 คืน (DD)

ล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตก
เรือ Speed Boat เหมาลำ ตลอดการเดินทาง
บริการถ่ายรูปใต้น้ำ ฟรี !!
พักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - ล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตกรอบเกาะหลีเป๊ะ - Walking Street
04.30 น.จุดนัดพบ: ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
06.00 น.ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD500 (06.00-07.25) บริการอาหารเช้า บนเครื่อง (1)
07.25 น.เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู
10.00 น.นำท่านลง เรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัว เดินทางไป เกาะตะรุเตา ให้ท่านได้กราบสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และอิสระในการถ่ายรูป

จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล ให้เวลาท่านได้พาคู่รักจูงมือลอดซุ้มประตูหิน อธิฐานเพื่อให้รักกันชั่วนิรันดร์

จากนั้นเดินทางไป เกาะหลีเป๊ะ
12.30 น.บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
14.00 น.Check-in เข้าที่พัก ณ สิตาบีช รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว @เกาะหลีเป๊ะ เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น.พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย หน้าร้าน Steak House หาดพัทยา

นำคณะเดินทาง ล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตกรอบเกาะหลีเป๊ะ (เหมาลำส่วนตัว) พร้อมบริการ ฟรุ๊ตพั้นซ์ + ค็อกเทล + อาหารทานเล่นบนเรือ + ผลไม้
19.00 น.ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม Walking Street ใกล้ ๆ ชมสินค้ามากมายของฝากของที่ระลึก หรือนวดสปาเพื่อผ่อนคลาย อิสระอาหารเย็น กับเมนูอาหารทะเลสด ๆ ปิ้งย่างตามสั่ง หรือเลือกเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองเกาะหลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย - หาดทรายขาว - เกาะราวี - เกาะยาง - เกาะอาดัง
06.00 น.ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้น โดยเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นกลับมาทำธุระส่วนตัว
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.30 น.ออกเดินทางด้วย เรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัว สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง ตามจุดต่าง ๆ ที่จะเลือกเฉพาะที่เด่น ๆ เช่น ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เกาะรอกลอย เป็นต้น อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (4) บุฟเฟต์ + ผลไม้

หลังอาหาร ให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูป เล่นน้ำ กันที่ หาดทรายขาว-เกาะราวี
บ่ายออกเดินทางดำน้ำกันต่อที่ เกาะยาง หน้า-หลัง

เดินทางไป เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย
17.30 น.กลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามเกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - กรุงเทพฯ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก
09.00 น.เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา ด้วย เรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัว
11.30 น.เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

นำท่านแวะซื้อของฝากที่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้า ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง เดิมอาคารแห่งนี้เคยเป็นโรงภาพยนตร์ ชื่อ โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย พร้อมอิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
20.50 น.นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD509 (20.50-22.15)
22.15 น.เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ // หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับส่งสนามบิน-ท่าเรือ
 • ค่า เรือ Speed Boat เหมาลำส่วนตัว ตลอดการเดินทาง
 • ค่า ล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตก (เหมาลำส่วนตัว)
 • ค่า รีสอร์ทระดับ 4 ดาว 2 คืน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ พร้อม บริการถ่ายรูปใต้น้ำ ฟรี !!
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด 
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ผ้าขนหนู สำหรับเช็ดหน้า เช็ดตัว ตอนไปดำน้ำ
 • ชุดลำลองสำหรับล่องเรือและดำน้ำ
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 5,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

  * การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy