ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE061 : ทัวร์ไหว้พระ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ตลาดน้ำอโยธยา [One Day Trip] 1 วัน (Van)

DE061 : ทัวร์ไหว้พระ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ตลาดน้ำอโยธยา [One Day Trip] 1 วัน (Van)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวอิ่มบุญ อิ่มใจ ตลอดวัน กับโปรแกรม One Day Trip 
ทัวร์ไหว้พระ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา เที่ยวตลาดน้ำอโยธยา (1 วัน)
เอาใจท่านที่มีเวลาน้อย ทัวร์วันเดียวกับการไหว้พระ 8 วัด 1 วิหาร จังหวัดอยุธยา
เดินทางได้ทุกวัน แล้วแต่ท่านสะดวก รับส่งถึงหน้าบ้านท่าน

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE061-07825 พ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-07926 พ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-08001 มิ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-08102 มิ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-08208 มิ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-08309 มิ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-08415 มิ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-08516 มิ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-08622 มิ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-08723 มิ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-08829 มิ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-08930 มิ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-09006 ก.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-09107 ก.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-09213 ก.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-09314 ก.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-09420 ก.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-09521 ก.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-09627 ก.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน
DE061-09728 ก.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน
DE061-09803 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-09904 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-10010 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-10111 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน
DE061-10212 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน
DE061-10317 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-10418 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-10524 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-10625 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-10731 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-10807 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-10908 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-11014 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-11115 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-11221 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-11322 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-11428 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-11529 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-11605 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-11706 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-11812 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน
DE061-11913 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน
DE061-12019 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-12120 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-12226 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-12327 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-12402 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-12503 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-12609 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-12710 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-12816 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-12917 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-13023 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-13124 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-13230 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-13307 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-13408 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-13514 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-13615 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-13721 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-13822 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,290จองด่วน
DE061-13928 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน
DE061-14029 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน
DE061-14130 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน
DE061-14231 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน
DE061-14301 ม.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP1,490จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 วัดท่าการ้อง - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดเชิงท่า - วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร - วัดธรรมิกราช - ตลาดน้ำอโยธยา - วัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร - วิหารพระมงคลบพิตร
06.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. พระนครศรีอยุธยา
07.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
08.00 น.

เดินทางถึง จ.พระนครศรีอยุธยา

อิสระอาหารเช้า @ ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง หลังอิ่มหนำสำราญ ได้เวลาเริ่มต้นนับ 1 ที่วัดแรก 

วัดท่าการ้อง (1) เป็นวัดที่ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่ และศักสิทธิ์ มีประชาชนเคารพนับถือมาก กราบหลวงพ่อยิ้ม ซื้อที่ดินตารางวาละ 1 บาท

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (2) นำท่านกราบหลวงปู่เทียม พร้อมกราบพระประธานในพระอุโบสถ มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ซึ่งมีความประณีตงดงามมาก และชมพระปรางค์องค์ประธานของวัด

วัดเชิงท่า (3) ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตาก และรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ 

วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร (4) นมัสการ พระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ หรือ หลวงพ่อขาว อายุประมาณ 500 กว่าปี หลวงพ่อคันธารราฐ อายุ 3,000 กว่าปี เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุง 

วัดธรรมิกราช (5) เข้าสักการะ พระนอน พระเจดีย์สิงล้อม และชมวิหารหลวง

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน @ ตลาดน้ำอโยธยา เป็นที่เที่ยวที่ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม และมีความเป็นพระนครศรีอยุธยาอยู่ เนื่องจากอยู่ใกล้โบราณสถานวัดมเหยงค์

บ่าย

เริ่มต้นภาคบ่ายกันต่อ ...

วัดพนัญเชิง (6) นำท่านเข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนายก) ขอพรเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และให้อาหารปลาริมแม่น้ำป่าสัก

วัดใหญ่ชัยมงคล (7) เดินทางเข้ากราบ พระพุทธชัยมงคล พร้อมชมภาพเขียนจิตรกรรม ภาพยุทธหัตถีสวยงาม ชมเจดีย์ชัยมงคล และนมัสการพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร (8) กราบหลวงพ่อทอง เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมชมความสวยงามภาพวาดประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

วิหารพระมงคลบพิตร (9) นมัสการ หลวงพ่อมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด และเลือกซื้อสินค้าของชาวบ้าน สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ท่องเที่ยวอิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด อิ่มบุญในวันหยุดพักผ่อนของท่าน เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย วันเดียวก็เที่ยวได้
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • ร่มกันฝน
 • รองเท้าสวมใส่สบาย
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (มด)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy