ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จอร์เจีย

[ ทั้งหมด 7 รายการ ]

DE879 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส 6 วัน 3 คืน (TK)

DE879 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส 6 วัน 3 คืน (TK)

DE879 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส 6 วัน 3 คืน (TK)

เริ่มต้น -

ทบิลิซี | ป้อมอันนานูรี | อ่างเก็บน้ำชินวารี | คาซเบกี้ | สเตปันสมินดา | โบสถ์เกอร์เกตี้ | กูดาอูรี | มิสเคต้า | วิหารสเวติสเคอเวรี | มหาวิหารจวารี | ไซห์นากี | กำแพงเมืองโบราณ | ควาเรลี | มหาวิหารซาเมบา | ป้อมนาริกาลา | ถนนคนเดินชาเดอนี | โรงอาบน้ำโบราณอะบาโนตูบานี

อ่านเพิ่มเติม
DE783 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ทบิลิซี ทะเลสาบเซวาน 9 วัน 6 คืน (QR)

DE783 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ทบิลิซี ทะเลสาบเซวาน 9 วัน 6 คืน (QR)

DE783 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ทบิลิซี ทะเลสาบเซวาน 9 วัน 6 คืน (QR)

เริ่มต้น -

ทบิลิซี | มัทสเคต้า | วิหารจวารี | วิหารสเวทิตสโคเวลี | กูดาอูรี | โบสถ์ทรีนิตี้ ทบิลิซี | ซาดาโคล | โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท | ดิลิจัน | ล่องเรือทะเลสาบเซวาน | โบสถ์เซวานาแว๊งค์ | เจอร์มุก | คันซอเรสค์ | กระเช้าไฟฟ้าทาเตฟ | วิหารทาเตฟ | โนราแวง | เยเรวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารการ์นี | ป้อมเอเรบูนี | คอร์วิราฟ | วิหารเอคมิอัดซิน | วิหารซวาร์น๊อทส์ | จตุรัสกลางเมือง

อ่านเพิ่มเติม
DE971 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ 6 วัน 4 คืน (XJ)

DE971 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ 6 วัน 4 คืน (XJ)

DE971 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ 6 วัน 4 คืน (XJ)

เริ่มต้น -

วิหารบอดี | ควาเรลี | ถนนคนเดินรุสทาเวลี | ป้อมอนานูรี | อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย | เทือกเขาคอเคซัส | โบสถ์เกอร์เกตี้ | เมืองกูดาอูรี | พิพิธภัณฑ์สตาลิน | อุพลิสชิเค่ | วิหารจวารี | วิหารสเวติสเคอเวรี | เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย | ป้อมนาริคาล่า | Mother of Georgia | มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี | โบสถ์เมเตห์คี | โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ | ถนนคนเดินชาเดอนี่ | สะพานแห่งสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม
DE866 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ 6 วัน 4 คืน (XJ)

DE866 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ 6 วัน 4 คืน (XJ)

DE866 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ 6 วัน 4 คืน (XJ)

เริ่มต้น -

ทบิลิซี่ | วิหารสเวติสเคอเวรี | วิหารจวารี | พระราชวังสีฟ้าฟิรุนซา | สวนน้ำแร่ธรรมขาติ | อุพลิสชิเค่ | ปราสาทราบาติ | สะพานสันติภาพ | ป้อมอนานูรี | อนุสรณ์สถานรัสเซีย | คาซเบกี้ | นั่งรถ 4WD | โบสถ์เกอร์เกตี้ | เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย | ป้อมนาริคาล่า | Mother of Georgia | มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี | โบสถ์เมเตห์คี | โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ | ถนนคนเดินชาเดอนี่ | สะพานแห่งสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม
DE298 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย บาร์เรน ทบิลิซี อุพลิสชิเค่ เทือกเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน (GF)

DE298 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย บาร์เรน ทบิลิซี อุพลิสชิเค่ เทือกเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน (GF)

DE298 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย บาร์เรน ทบิลิซี อุพลิสชิเค่ เทือกเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน (GF)

เริ่มต้น -

มัสยิดเอลฟาเตห์ | ประตูสู่บาห์เรน | ตลาดพื้นเมืองมานามา | มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี | สะพานแห่งสันติภาพ | ถนนคนเดินชาเดอนี่ | โบสถ์เกอร์เกตี้ | เทือกเขาคอเคซัส | ป้อมอนานูรี | คาซเบกี้ | วิหารจวารี | วิหารสเวติสเคอเวรี | อุพลิสชิเค่ | ป้อมนาริคาล่า | โบสถ์เมเตห์คี | โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่

อ่านเพิ่มเติม
DE867 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย เทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 5 คืน (QR)

DE867 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย เทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 5 คืน (QR)

DE867 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย เทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 5 คืน (QR)

เริ่มต้น -

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | โบสถ์เกอร์เกตี้ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ป้อมอันนานูรี | กอรี | พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน | อัพลิสต์ชิเคห์ | วิหารจวารี | อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย | ป้อมนาริกาลา | โรงอาบน้ำโบราณ | วิหารซีโอนี | วิหารสเวติสโคเวลี | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารการ์นี | หน้าผา Symphony of Stone | วิหารคอร์วิราพ | อารามเซวาน | ล่องเรือทะเลสาบเชวาน | เดอะคาสเคด

อ่านเพิ่มเติม
DE230 : ทัวร์บิ๊กไบค์ จอร์เจีย Motorbike Tour 7 วัน 4 คืน (QR)

DE230 : ทัวร์บิ๊กไบค์ จอร์เจีย Motorbike Tour 7 วัน 4 คืน (QR)

DE230 : ทัวร์บิ๊กไบค์ จอร์เจีย Motorbike Tour 7 วัน 4 คืน (QR)

เริ่มต้น -

ชมโบสถ์เมเตคี | ชม ป้อมนาริกาลาโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 | ชมมหาวิหารศักสิทธิ์บิลิซี | ชมอารามม็อตซาเมตา | ขับมอเตอร์ไบค์ ไปตามเส้นทางเมืองบอร์โจมี | ชมอุทยานแห่งชาติบอร์โจมี-คาราเกาลี | ขับมอเตอร์ไบค์ไปตามเส้นทางมุ่งหน้ากลับสู่เมืองทบิลิซี | ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน

อ่านเพิ่มเติม


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 085-149-9980 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy