ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน แพ็คเกจทัวร์ภูฏาน 2567/2024 ทัวร์ภูฏานราคาถูก

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ภูฏาน

[ ทั้งหมด 6 รายการ ]

ทริปสุดคุ้ม ทัวร์ภูฏาน กับ Double Enjoy ... ขอนำท่านเดินทางไปยังประเทศภูฏาน เที่ยวครบไฮไลท์ 3 เมือง พาโร ทิมพู พูนาคา ชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติของภูฏาน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน นำท่านสักการะหลวงพ่อสัจธรรมซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของภูฏาน เข้าชมวัดถ้ำเสือซึ่งเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด ป้อมปราการ “ทิมพู ซอง” ซึ่งอยู่ติดกับที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี โปรแกรมจัดขึ้นโดยผู้ชำนาญประเทศภูฏานโดยเฉพาะ

โปรแกรมทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน ราคาถูก (ปี 2567/2024)

DE434 : โปรแกรมทัวร์ภูฏาน อินเดีย (กัลกัตตา) 8 วัน 7 คืน (B3)

DE434 : โปรแกรมทัวร์ภูฏาน อินเดีย (กัลกัตตา) 8 วัน 7 คืน (B3)

DE434 : โปรแกรมทัวร์ภูฏาน อินเดีย (กัลกัตตา) 8 วัน 7 คืน (B3)

เริ่มต้น 129,900.-

พ.ค. 67 27-03

มิ.ย. 67 22-29

ก.ค. 67 20-27

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

พาโรซอง | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ | ทิมพู | ตาชิโชซอง | สำนักสงฆ์ตัมชู | อนุสรณ์สถานโชเตน | วัดชันกังคา | โดชูลาพาส | วัดชิมิลาคัง | พูนาคา หลวงพ่อสัจธรรม | ที่ทำการไปรษณีย์ภูฎาน | วัดคิชูลาคัง | วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร (วัดทักซัง) | ช้อปปิ้งพาโรสตรีท | กัลกัตตา (อินเดีย)

อ่านเพิ่มเติม
DE432 : ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (KB)

DE432 : ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (KB)

DE432 : ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (KB)

เริ่มต้น -

เมืองพาโร | จุดชมวิววัดตัมโช | อนุสรณ์สถานแห่งชาติ | ป้อมซิมโตคาซอง | ตาชิโชซอง | เมืองทิมพู | สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม | โดชูลาพาส | วัดชิมิลาคัง | เมืองพูนาคา | พูนาคาซอง | สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน | สำนักแม่ชีทังทอง ดีวาเชน | พาโรซอง | พิชิตวัดทักซัง (วัดถ้ำเสือ) | วัดคิชู ลาคัง

อ่านเพิ่มเติม
DE435 : ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา 5 วัน 4 คืน (B3)

DE435 : ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา 5 วัน 4 คืน (B3)

DE435 : ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา 5 วัน 4 คืน (B3)

เริ่มต้น -

พาโร | พาโรริงปุงซอง | ตาซอง | ด่านชูซอม | ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน | โรงเรียนสอนงานศิลปะ | ทิมพูซอง | ทิมพู | ปูนาคา | ดอร์ ชูลา | วัดชิมิลาคัง | ปูนาคาซอง | สะเพานเหล็กที่ยาวที่สุด | วัดนันนารี | เมมโมเรียลโชเตน | หลวงพ่อสัจธรรม | ซิมโทกาซอง | วัดชังกังคา | สถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติของภูฏาน | ตลาดทิมพู | รับชมการแสดงพื้นบ้าน | วัดทักซัง | คิชูลาคัง

อ่านเพิ่มเติม
DE430 : โปรแกรมทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร 5 วัน 4 คืน (B3)

DE430 : โปรแกรมทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร 5 วัน 4 คืน (B3)

DE430 : โปรแกรมทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร 5 วัน 4 คืน (B3)

เริ่มต้น -

พาโร | พาโรซอง | National Museum | ตาชิโชซอง | ทิมพู | National Memorial Chorten | โดชูลาพาส | วัดชิมิลาคัง | พูนาคาซอง | พูนาคา | ทิมพู | พระศรีสัจจธรรม | สวนสัตว์แห่งชาติ | ห้องสมุดแห่งชาติ | พาโร | พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร

อ่านเพิ่มเติม
DE427 : ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา 5 วัน 4 คืน (KB/B3)

DE427 : ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา 5 วัน 4 คืน (KB/B3)

DE427 : ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา 5 วัน 4 คืน (KB/B3)

เริ่มต้น -

พาโร | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน | รินปุง ซอง | ทิมพู | ทิมพูซอง | พูนาคา | ซิมโตคาซอง | ดอร์ชูลา พาส | ป้อมปราการ | จุดชมวิวซังเกกัง | หลวงพ่อสัจจธรรม | อนุสรณสถานแห่งชาติ | ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน | ชมหอสมุดแห่งชาติ | วัดคิชู | วัดตั๊กซัง

อ่านเพิ่มเติม
DE425 : ทัวร์ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คิน (B3)

DE425 : ทัวร์ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คิน (B3)

DE425 : ทัวร์ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คิน (B3)

เริ่มต้น -

พาโร | พาโรริงปูซอง | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ | วัดคิชู ลาคัง | ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน | เมืองทิมพู | อนุสรณ์สถานแห่งชาติ | พูนาคา | โดชูลาพาส | วัดชิมิลาคัง | พูนาคาซอง | พูนาคา | ทิมพู | พระศรีสัจจธรรม | จุดชมวิวซังเกกัง | สวนสัตว์แห่งชาติ | ห้องสมุดแห่งชาติ | ตาซิโซซอง | พาโร | วัดทักซัง

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวภูฏาน ครบไฮไลท์ ท่องดินแดนมังกรสายฟ้า จัดโปรแกรมทัวร์โดยผู้ชำนาญประเทศภูฏานโดยเฉพาะ

เลือก โปรแกรมทัวร์ภูฏาน สุดคุ้มกับบริษัททัวร์ DOUBLE ENJOY มีโปรแกรมทัวร์คุณภาพ สถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น 

พิพิธภัณท์สถานแห่งชาติ หรือ ตาซอง (เมืองพาโร) เป็นสถานที่เก็บรวบรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ พิพิธภัณฑ์ มีทั้งหมด 6 ชั้น

พาโรริงปุงซอง คือป้อมปราการยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองพาโร ถูกสร้างขึ้นในสมัยของท่าน Shabdrung Ngwang Namgyel ผู้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่รวมประเทศภูฎานให้เป็นหนึ่งเดียวในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 17  ในปี ค.ศ. 1645 ตั้งตระหง่านโดนเด่นอยู่ท่ามกลางหุบเขา ซึ่งตอนนี้สถานที่นี้มีไว้สำหรับส่วนบริหาร ศูนย์กลางทางการปกครองของเมืองพาโร และเป็นที่ตั้งของพระอารามหลวง มีพระสงฆ์จำวัดกว่า 200 รูป

ดรุค วังเกล สร้างขึ้นมาเพื่อถวายบูชาต่อพระโพธิสัตว์ของชาววัชรยาน และเป็นจุดชมเทือกเขาหิมาลัยได้แบบกระจ่างตาที่สุด โดยเฉพาะในวันที่อากาศสดใสและฟ้าเปิด รวมถึง ยอดเขากังคาพูนซัม ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศภูฏานซึ่งอยู่ในระดับความสูงที่ 7,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

พูนาคาซอง ป้อมปราการแห่งนี้สวยงามมากเพราะอยู่ตรงกลางระหว่าง แม่น้ำโพ (Po Chu) ซึ่งหมายถึงแม่น้ำพ่อ และแม่น้ำโม (Mo Chu) หมายถึงแม่น้ำแม่ไหลมาบรรจบกัน  ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1637 และถูกทําลายหลายครั้ง จากไฟไหม้และภัยธรรมชาติแต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง

วัดชิมิลาคัง (โดยพระงาหวัง ชอคเยล) โดย ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ ขอลูก ขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก ขอพรให้ลูกหรือมาให้พระตั้งชื่อให้ลูก วัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1499 นอกจากนี้ยังเชื่อว่า สามารถขอพรให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีได้ในขณะที่ตั้งครรภ์ ชื่อที่เป็นที่นิยมที่หากมาตั้งชื่อที่วัดนี้คือ คินเลย์ (ชื่อสถานที่) และ ชิมิ (ชื่อวัด)

เมมโมเรียลโชเตน  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 มหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิของอดีตกษัติริย์ จิกมี่ ดอร์จี วังชุก ที่ปกครองประเทศภูฎานในช่วง ค.ศ. 1952-1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า "พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่" สถานที่แห่งนี้ท่านจะเห็นคนเฒ่าคนแก่จำนวนหนึ่งมานั่งนับลูกปัดและเดินวนรอบสถูป

หลวงพ่อสัจธรรม Buddha Dordenma statue ประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงเขาในเมืองทิมพู เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูฏาน หล่อสัมฤทธิ์  เชื่อว่าทําหน้าที่ปกปักรักษาชาวทิมพู

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์ภูฏาน กับ DOUBLE ENJOY ได้เลยค่ะ


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy