ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาว

[ ทั้งหมด 14 รายการ ]

ทริปสุดคุ้ม โปรแกรมทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยววังเวียง ประเทศเพื่อนบ้าน ในราคาที่คุณจับต้องได้ รับประกันความประทับใจ ลองแล้วคุณจะรู้ ทุกที่เที่ยวในลาวอาทิ เช่น ปราสาทหินวัดพู โดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก น้ำตกตาดผาส้วม เป็นน้ำตกที่สวยงามท่ามกลางแท่งหินผาที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นแท่งๆ วัดโพนพา วัดชุนราช วัดเชียงราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี น้ำตกกวางสี ร่วมใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป

โปรแกรมทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยววังเวียง ราคาถูก 2561/2018

DE478 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

DE478 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

DE478 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 8,999.-

ก.ย. 61 27-29

ต.ค. 61 04-06 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 27-29

โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง...ชมน้ำตกตาดกวางซี | ร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว | ชมวัดเชียงทอง | ชมวัดวิชุนราช | สักการะพระธาตุพูสี | นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา

อ่านเพิ่มเติม
DE485 : ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

DE485 : ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

DE485 : ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 9,900.-

ก.ย. 61 29-01

ต.ค. 61 11-13 / 13-15 / 18-20 / 20-22 / 23-25 / 25-27 / 28-30

พิธีตักบาตรข้าวเหนัยว | นมัสการพระบาง | วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี | น้ำตกกวางสี | นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง | วัดวิชุนราช | พระธาตุหมากโม

อ่านเพิ่มเติม
DE482 : ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)

DE482 : ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)

DE482 : ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)

เริ่มต้น 11,900.-

ก.ย. 61 28-30 / 29-01

ต.ค. 61 03-05 / 06-08 / 13-15 / 19-21 / 26-28 / 27-29

พ.ย. 61 02-04 / 09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30-02

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

พิธีตักบาตรข้าวเหนัยว | นมัสการพระบาง | วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี | น้ำตกกวางสี | นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง | วัดวิชุนราช | พระธาตุหมากโม

อ่านเพิ่มเติม
DE479 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน (FD)

DE479 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน (FD)

DE479 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 11,900.-

ก.ย. 61 29-01

ต.ค. 61 06-08 / 13-15 / 23-25 / 27-29

พ.ย. 61 10-12 / 17-19 / 23-25

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

พิธีตักบาตรข้าวเหนัยว | นมัสการพระบาง | วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี | น้ำตกกวางสี | นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง | วัดวิชุนราช | พระธาตุหมากโม

อ่านเพิ่มเติม
DE481 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)

DE481 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)

DE481 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)

เริ่มต้น 12,900.-

ก.ย. 61 28-30

ต.ค. 61 05-07 / 12-14 / 20-22 / 26-28

พ.ย. 61 02-04

พิธีตักบาตรข้าวเหนัยว | นมัสการพระบาง | วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี | น้ำตกกวางสี | นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง | วัดวิชุนราช | พระธาตุหมากโม

อ่านเพิ่มเติม
DE441 : โปรแกรมทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

DE441 : โปรแกรมทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

DE441 : โปรแกรมทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 12,900.-

ก.ย. 61 28-30

ต.ค. 61 05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28

พ.ย. 61 02-04 / 09-11 / 16-18 / 22-24 / 30-02

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เวียงจันทน์ | วัดพระธาตุหลวง | วัดสีสะเกด | วังเวียง | วังเวียง | หลวงพระบาง | น้ำตกตาดกวางสี | พระธาตุพูสี | ตลาดไนท์บาร์ซา | ​ตักบาตรข้าวเหนียว | ตลาดเช้า | วัดใหม่สุวรรณภูมาราม | พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง | วัดเชียงทอง

อ่านเพิ่มเติม
DE529 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (QV)

DE529 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (QV)

DE529 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (QV)

เริ่มต้น 16,900.-

ก.ย. 61 28-30

สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง | นมัสการพระธาตุพูสี | ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง | น้ำตกตาดกวางซี

อ่านเพิ่มเติม
DE519 : ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (QV)

DE519 : ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (QV)

DE519 : ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (QV)

เริ่มต้น -

วัดเชียงทอง | พระราชวังเก่า | พระธาตุแตงโม | นมัสการพระธาตุพูสี | ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง | น้ำตกตาดกวางซี | เยือนกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ | กราบไหว้พระธาตุหลวง | ถ่ายภาพที่อนุสาวรีย์ประตูชัย

อ่านเพิ่มเติม
DE530 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน (QV)

DE530 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน (QV)

DE530 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน (QV)

เริ่มต้น -

สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง | นมัสการพระธาตุพูสี | ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง | น้ำตกตาดกวางซี

อ่านเพิ่มเติม
DE583 : ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ ตาดผาส้วม ตาดฟาน หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน (SL)

DE583 : ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ ตาดผาส้วม ตาดฟาน หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน (SL)

DE583 : ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ ตาดผาส้วม ตาดฟาน หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน (SL)

เริ่มต้น -

ช่องเม็ก | ปากเซ | จำปาสัก | ตลาดดาวเรือง | น้ำตกตาดผาส้วม | ไร่ชา กาแฟ | น้ำตกตาดฟาน | น้ำตกหลี่ผี | น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าแห่งเอเชีย) | ปราสาทหินวัดภู | วังเตา

อ่านเพิ่มเติม
DE794 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน (FD)

DE794 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน (FD)

DE794 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน (FD)

เริ่มต้น -

ชมน้ำตกตาดกวางซี | ทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง | ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา | สักการะพระธาตุพูสี | ชมพระราชวังหลวงพระบาง | ชมบ้านผานม | ชมวัดแสนสุขาราม

อ่านเพิ่มเติม
DE520 : โปรแกรมทัวร์ลาว เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม วังเวียง 3 วัน 2 คืน (QV)

DE520 : โปรแกรมทัวร์ลาว เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม วังเวียง 3 วัน 2 คืน (QV)

DE520 : โปรแกรมทัวร์ลาว เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม วังเวียง 3 วัน 2 คืน (QV)

เริ่มต้น -

ชมถ้ำจัง ที่มีหินงอกสวยงาม | ชมถ้ำปูคำ (บลูลากูน) | ชมถ้ำช้าง ชมถ้ำน้ำ | ล่องเรือลำน้ำซอง “กุ้ยหลินเมืองลาว” | ชมเขื่อนน้ำงึม | นครหลวงเวียงจันทน์ | พระธาตุหลวง | อนุสาวรีย์ประตูชัย | พิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด

อ่านเพิ่มเติม
DE584 : ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน (QV)

DE584 : ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน (QV)

DE584 : ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน (QV)

เริ่มต้น -

ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ หลี่ผี คอนพะเพ็ง...ชมน้ำตกตาดฟาน | ชมน้ำตกตาดผาส้วม | ชมน้ำตกหลี่ผี | ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง | เที่ยวเมืองปากเซ

อ่านเพิ่มเติม
DE501 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวงซี 3 วัน 2 คืน (QV)

DE501 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวงซี 3 วัน 2 คืน (QV)

DE501 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวงซี 3 วัน 2 คืน (QV)

เริ่มต้น -

โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวงซี ....เมืองหลวงพระบาง | ชมน้ำตกตาดกวงซี | ชมพระธาตุภูษี | ชมตลาดเช้าหลวงพระบาง | ชมหอพระบาง | วัดเชียงทอง | บ้านผานม | วัดโพนเพา | วัดวิชุนราช

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวสุดคุ้ม วังเวียง หลวงพระบาง ลาวเหนือ ลาวใต้ โดยโปรแกรมทัวร์คุณภาพ

เลือกโปรแกรม ทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก สุดคุ้มกับบริษัททัวร์  DOUBLE ENJOY มีโปรแกรมทัวร์คุณภาพ สถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น

เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ โดยองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้ เมืองหลวงพระบาง เนื่องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและมีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์และยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำคาน แม่น้ำอู ก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ำโขง คือ หลวงพระบาง 

วัดโพนเพา เป็นวัดเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดย จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สันติเจดีย์บนยอดเนิน เป็นวัดสร้างใหม่ เป็นที่วิปัสสนาธรรม  พระอาจารย์สายสมุทร มีศาสนสถานส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขา เมื่อไปถึงวัดแห่งนี้จะเห็นความแตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นในเมืองหลวงพระบาง ภายในเจดีย์นั้นสามารถเดินขึ้นไปชมความสวยงามในเจดีย์ทั้ง 4 ชั้น และสามารถมองเห็นวิวของเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ

วัดเชียงทอง ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการตบแต่งด้วยการนำกระจกสีมาตัดต่อกันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม

น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม สามารถถ่ายภาพจากด้านหน้าซึ่งมีสะพานพาดผ่านสายน้ำที่ตกลงมา ฉากหลังคือน้ำตกหินปูนสีขาวและน้ำใสๆ บางครั้งอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุ้งให้ได้เห็น ทัศนีย์ภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหล่านักท่องเที่ยวได้ศึกษาแมกไม้พืชพันธ์และยังมีจุดลงเล่นน้ำตามลำธารเล็กๆ บริเวณด้านล่างของน้ำตกน้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร ท่านจะได้พบกับหมีดำที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป นอกจากความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตกได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง กับ DOUBLE ENJOY ได้เลยค่ะ


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy