ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ หลี่ผี คอนพะเพ็ง เที่ยวลาว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE584 : ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (เริ่มต้น อุบลฯ)

DE584 : ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (เริ่มต้น อุบลฯ)


ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ หลี่ผี คอนพะเพ็ง...เมืองปากเซ | ช่องเม็ก | ปราสาทหินวัดพู | ปากเซ | น้ำตกหลี่ผี | น้ำตกคอนพะเพ็ง | ตลาดปากเซ | ตาดฟาน | สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์ | ตาดเยือง | วัดภูพร้าว 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE584-01319-21 เม.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-01426-28 เม.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-01503-05 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-01610-12 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-01717-19 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-01824-26 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-01901-04 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-02007-09 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-02114-16 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-02221-23 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-02328-30 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-02405-07 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-02512-14 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-02620-22 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-02727-29 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-02802-04 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-02910-12 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-03016-18 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-03123-25 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-03230 ส.ค.-01 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-03306-08 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-03413-15 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-03520-22 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-03627-29 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE584-03704-06 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-03912-14 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE584-04018-20 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-04125-27 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-04201-03 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-04308-10 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-04415-17 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-04522-24 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-04629 พ.ย.-01 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-04705-07 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE584-04808-10 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE584-04913-15 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-05020-22 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE584-05128-30 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE584-05229-31 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE584-05330 ธ.ค. 67-01 ม.ค. 68รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินจังหวัดอุบลราชธานี - ช่องเม็ก - ปราสาทหินวัดพู
08.00 น.  รับคณะที่จุดนัดหมาย (สนามบิน-สถานีรถไฟ-บขส.-ที่บ้าน )  จังหวัดอุบลราชธานี
08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร ในตัวเมืองอุบลฯ 
09.00 น.  นำท่านออกเดินทางไปยังพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน
11.30 น.เช็คอินที่พักใน นครปากเซ สปป.ลาว
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (2)  ณ ร้านอาหาร
13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองจำปาสัก (45 กม.จากปากเซ) ชม ปราสาทหินวัดพู มรดกโลกแห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว
17.00 น.นำท่านเดินทางสู่ วัดพูส่ะเหล้า นมัสการพระองค์ตื้อ จุดชมวิวนครปากเซและชมพระอาทิตย์ตกดิน
18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร 

หลังอาหารอิสระ ท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2ปากเซ - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หรือ ร้านอาหารใน นครปากเซ 
08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบ้านนากะสัง ล่องเรือชมมหานทีสีทันดอน (สี่พันดอน) ใช้เวลาประมาณ 40-45 นาที จากนั้นเปลี่ยนขึ้นรถห้าแถวที่บ้านดอนเดด เดินทางตามทางรถไฟสมัยฝรั่งเศส ชมหัวรถจักรไอน้ำ และชมน้ำตกหลี่ผี 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับเส้นทางเดิม นั่งรถห้าแถว นั่งเรือข้ามฟากกลับมายัง ท่าเรือบ้านนา กะสัง และนั่งรถตู้คันเดิม เพื่อเดินทางสู่ แขวงจำปาสัก 
14.00 น.นำท่านเที่ยวชม น้ำตกคอนพะเพ็ง  ที่ได้รับสมญานามว่า "ไนแองการาเอเซีย" 
15.00 น.นำท่านเดินทางกลับที่พักใน นครปากเซ 
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร อิสระท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3ตลาดปากเซ - ตาดฟาน - สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์ - ตาดเยือง - วัดภูพร้าว - อุบลฯ 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หรือ ร้านอาหารใน นครปากเซ 
08.00 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดปากเซ ซื้อของที่ฝาก ของที่ระลึก
09.00 น.  

นำท่านเดินทางสู่น้ำตกตาดฟาน น้ำตกคู่แฝด ตกจากหน้าฝาสูงกว่า 120 เมตร ชิมชา กาแฟ ผลิตภัณท์จากท้องถิ่น ที่ด้านหน้าทางเข้าน้ำตกตาดฟาน

จากนั้น เดินทางสู่สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์ ที่เมืองปากช่อง สปป.ลาว เมืองที่มีอากาศหนาวตลอดทั้งปี อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร ชมสวนกาแฟที่ใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดของลาวใต้ จิบกาแฟชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายรูปภาพเก็บความประทับใจเต็มอิ่ม

เดินทางสู่น้ำตกตาดเยือง ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร 
14.00 น.นำท่านเดินทางสู่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามตามฤดูกาลที่ด่านพรมแดน จากนั้นดำเนินการเอกสารผ่านแดน เดินทางกลับสู่ฝั่งไทย จังหวัดอุบลราชธานี
16.30 น.นำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงตอนมืด
17.30 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองอุบลราชธานี แวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ และรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
19.00 น.ส่งท่านเดินทางกลับ ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารตามรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าธรรมเนียมผ่านด่านแบบ VIP
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยว และดูแล ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (300 บาท/ท่าน/ทริป)
 • แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมหน้าพาสปอร์ต เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
 • วางมัดจำท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
 • ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ท่านสามารถแต่งกายได้ตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับใด ๆ
 • โรงแรมระดับ 3 ดาว มาตรฐาน มีแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
 • อาหารจะคล้ายกับอาหารไทยภาคอีสาน
 • แนะนำให้แลกเป็นดอลลาร์สหรัฐไป แต่บางที่ก็รับเป็นเงินไทย 
** หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ **

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy