แพ็คเกจทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn 2567/2024 เที่ยวลาว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE529 : แพ็คเกจทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn แขวงคำม่วน สปป.ลาว 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่ง จ.นครพนม)

DE529 : แพ็คเกจทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn แขวงคำม่วน สปป.ลาว 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่ง จ.นครพนม)


แพ็คเกจทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 2 วัน 1 คืน (Van รับ-ส่ง จ.นครพนม)

*เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป* (ราคาสำหรับคนไทย)

คณะเดินทาง 4 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 6,900 บาท

คณะเดินทาง 5 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 6,500 บาท

คณะเดินทาง 6 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 5,900 บาท

คณะเดินทาง 7 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 5,500 บาท

คณะเดนทาง 8 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 4,900 บาท

คณะเดินทาง 9 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 4,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 1,000 บาท

***มีไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง***

*วันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่ม 500 บาท/ท่าน
**ชาวต่างชาติเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นครพนม – The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn 
07.00 น.

รับคณะ ณ จุดนัดหมาย….ตัวเมืองนครพนม 

เดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)

07.30 น.ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งไทยและลาว ** เอกสารที่ใช้ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport **
08.30 น.เดินทางสู่ The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที)
11.00 น.

เดินทางถึงThe Rock Viewpoint at Phou Pha Marn บริเวณนี้มีลักษณะเป็นผาหินแหลม ๆ เกิดจากกระทับถมของซากโครงกระดูกสัตว์ทะเล ปะการัง เป็นเวลานานมีอายุกว่า 320-270 ล้านปีก่อน สันนิฐานว่าเคยเป็นมหาสมุทรมาก่อน 

รับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น.เดินศึกษาธรรมชาติ บนเส้นทางภูเขาหินปูน ถ่ายรูป พร้อมชมความงามของธรรมชาติ ระหว่างเดินเที่ยวมีร้านกาแฟให้นั่งพัก
13.30 น.สนุกสนานกับ กิจกรรมซิปไลน์ มีไกด์คอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เดินข้ามสะพานแขวน โหนสลิง ถ่ายรูป พร้อมชมความงามของธรรมชาติ (ไม่รวมค่าเล่นกิจกรรม คนละ 30$)
เย็นรับประทานอาหารเย็น ชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่ ภูผาม่าน 
ที่พักThe Rock Viewpoint  ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ แบบ Capsule
วันที่ 2The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn – นครพนม
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.เดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที)
11.00 น.

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งไทยและลาว

แวะช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษี ภายในร้านมีสินค้า เช่น ขนม น้ำหอม เครื่องสำอาง เหล้า เบียร์ บุหรี่ อื่นๆ อีกมากมาย 

13.00 น.เดินทางถึง จ.นครพนม ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…….

เงื่อนไขในการจอง

  • ค่ารถตู้เช่าส่วนตัวพร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง 
  • ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ค่าธรรมเนียมรถตู้ เข้าออก ด่านไทย - สปป.ลาว / ค่าประกันภัย
  • ค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว เข้าออก ด่านไทย - สปป.ลาว / ค่าเอกสารผ่านแดน
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
  • ค่าที่พัก 1 คืน รวมอาหารเช้า
  • ค่าไกด์นำเที่ยว
  • ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
  • ค่าอาหารกลางวันและเย็น  ไกด์แนะนำร้านอาหารและพาไปทาน
  • ค่ากิจกรรมซิปไลน์ คนละ 30$

  จำนวนผู้เดินทาง  ราคาท่านละ  พักเดี่ยวเพิ่ม
4 ท่าน 6,900 บาท 1000 บาท
5 ท่าน 6,500 บาท 1000 บาท
6 ท่าน 5,900 บาท 1000 บาท
7 ท่าน 5,500 บาท 1000 บาท
8 ท่าน 4,900 บาท 1000 บาท
9 ท่าน 4,500 บาท 1000 บาท

***เดินทางช่วงวันหยุดยาว จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ท่าน กรณีชาวต่างชาติ จ่ายเพิ่มค่าทำวีซ่าหน้าด่าน ตามจริง***

Passport ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ บัตรประชาชน ทำบัตรผ่านแดน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy