ทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn 2567/2024 เที่ยวลาว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE485 : โปรแกรมทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn แขวงคำม่วน สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน (เริ่มต้น นครพนม)(Van)

DE485 : โปรแกรมทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn แขวงคำม่วน สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน (เริ่มต้น นครพนม)(Van)


ทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn | ถ้ำกองลอ | กิจกรรมซิปไลน์ |เดินข้ามสะพานแขวนโหนสลิง | เดินศึกษาธรรมชาติ | ร้านค้าปลอดภาษี | เมืองท่าแขก | นครพนม

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE485-00426-28 เม.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-00503-05 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-00610-12 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-00717-19 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-00824-26 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-03631 พ.ค.-02 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE485-00907-09 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-01014-16 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-01121-23 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-01228-30 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-01305-07 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-01412-14 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-03719-21 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE485-03826-28 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE485-01502-04 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-03909-11 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE485-01616-18 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-01723-25 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-01830 ส.ค.-01 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-01906-08 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-02013-15 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-02120-22 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-02227-29 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-02304-06 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-04011-13 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE485-02418-20 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-02525-27 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-02601-03 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-02708-10 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-02815-17 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-02922-24 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-03029 พ.ย.-01 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-04104-06 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE485-04205-07 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE485-04306-08 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE485-04407-09 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,900จองด่วน
DE485-03113-15 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน
DE485-03220-22 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP8,500จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นครพนม - แขวงคำม่วน สปป.ลาว - ถ้ำกองลอ - The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn
08.30 น.จุดนัดหมาย : สนามบิน / บขส. / ที่พัก จังหวัดนครพนม
09.00 น.นำท่านออกเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)
09.30 น.

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งไทยและลาว**เอกสารที่ใช้ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport**

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำกองลอ (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
ถ้ำกองลอ เป็นหนึ่งในที่สุดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าประทับใจของแขวงคำม่วน, ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมืองหินบูน และเมืองนากาย. น้ำสะอาดบริสุทธิ์ของแม่น้ำหินบูนไหลผ่านหินปูนรอบปี และไหลลงสู่แม่น้ำโขงในที่สุด. ถ้ำแห่งนี้เป็นอุโมงค์ยาวเกือบ 7.5 กิโลเมตร ซึ่งกว้างประมาณ 30 เมตร และสูง 20 - 100 เมตร. สำหรับส่วนของความยาวของแม่น้ำเติมเต็มความกว้างทั้งหมดของทางเดิน ยกเว้นหาดทรายสีขาวขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ประมาณครึ่งทางผ่านถ้ำ สมัยสงคราม ทหารที่สู้รบ ใช้ถ้ำแห่งนี้เป็นทางสัญจร และหลบหนีจากสงคราม และสมญานามว่า “ทางเดินโบราณใต้ภิภพ”

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำคณะเดินทางนั่งเรือเพื่อล่องเที่ยวชมความสวยงานภายใน ถ้ำกองลอ*เรือที่ใช้ เป็นเรือหางยาว 1 ลำนั่งได้ 2-3 ท่าน ขึ้นอยู่กับขนาดผู้โดยสาร **ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 3 ชั่วโมง

นำท่านเดินทางไปยัง The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn บริเวณนี้มีลักษณะเป็นผาหินแหลม ๆ เกิดจากกระทับถมของซากโครงกระดูกสัตว์ทะเล ปะการัง เป็นเวลานานมีอายุกว่า 320-270 ล้านปีก่อน สันนิฐานว่าเคยเป็นมหาสมุทรมาก่อน 

ค่ำบริการอาหารเย็น (2) เสริฟด้วยเมนูหมูกระทะ พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่ ภูผาม่าน ท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่สวยงาม 
ที่พัก The Rock Viewpoint ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ แบบ Capsule ***ห้องพักสามารถพักได้สูงสุด 2 ท่าน/ห้อง ท่านที่ 3 ต้องจ่ายพักเดี่ยวเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 2The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn - เมืองท่าแขก
06.00 น.เดินศึกษาธรรมชาติ บนเส้นทางภูเขาหินปูน ถ่ายรูป พร้อมชมความงามของธรรมชาติ ระหว่างเดินเที่ยวมีร้านกาแฟให้นั่งพัก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

เดินทางสู่ The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับ กิจกรรมซิปไลน์ โดยมีไกด์คอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เดินข้ามสะพานแขวน โหนสลิง ถ่ายรูป พร้อมชมความงามของธรรมชาติ ***(ไม่รวมค่าเล่นกิจกรรม คนละ 30$ สำหรับ 2 ชั่วโมง / 60$ สำหรับครึ่งวัน / 90$ สำหรับ 1 วัน)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารของที่พัก
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว เที่ยวชมบรรยากาศของตึกเก่าๆ ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial Style) ที่ตกทอดมาจากฝรั่งเศษในยุคอาณานิคม

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ ...... เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร 

หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศเมืองท่าแขก ยามค่ำคืน

ที่พัก โรงแรมในเมืองท่าแขก 
วันที่ 3เมืองท่าแขก - นครพนม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ที่พัก

นำท่านเดินทางไปสักการะ พระธาตุศรีโคดตะบอง พระธาตุพี่น้องกับพระธาตุพนม และเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำม่วน พระธาตุแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยพระสมินทะราช หรือสุมินตตะธรรมวงศ์สาอะทิราช แห่งราชอาณาจักรศรีโคตรบอง เพื่อเป็นอนุสาวรีย์พระยาศรีโคตรบอง กษัตริย์นครศรีโคตตะบุระ เนื่องจากที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 คือ พระกะกุสันโท, พระโกนาคะมะโน, พระกัดสะโบและพระโคตะโม

เดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งไทยและลาว แวะช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษี ภายในร้านมีสินค้า เช่น ขนม น้ำหอม เครื่องสำอาง เหล้า เบียร์ บุหรี่ อื่นๆ อีกมากมาย 

เที่ยง

เดินทางถึงจ.นครพนม ประเทศไทย 

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม 

บ่าย

นำท่านนมัสการวัดพระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ ด้วย ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ 

ส่งท่าน ณ สนามบิน / บขส. / ที่พัก จังหวัดนครพนม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ8,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ8,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  (แอร์ + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมรถตู้ เข้าออก ด่านไทย - สปป.ลาว
 • ค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว เข้าออก ด่านไทย - สปป.ลาว / ค่าเอกสารผ่านแดน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ามัคคุเทศก์ดูแล และนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่ากิจกรรมซิปไลน์ คนละ 30$ // 60$ // 90$
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 3,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
 • กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 8 ท่านขึ้นไป /ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบินหลวงพระบาง กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ำมันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 • กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง มิฉะนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 • สายการบินมีนโยบายใน จำกัดน้ำหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่านต้องชำระค่าน้ำหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บ
 • เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน.
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
Passport ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ บัตรประชาชน ทำบัตรผ่านแดน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy