ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อินเดีย

[ ทั้งหมด 20 รายการ ]

ทริปสุดคุ้ม ทัวร์อินเดีย เที่ยวแสวงบุญ ตามรอยพระพุทธเจ้า สักการะ สัตตมหาสถาน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มหาเจดีย์พุทธคยา ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัชมาฮาล อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา ศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด แคชเมียร์ สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ ในราคาที่คุณจับต้องได้ รับประกันความประทับใจ

โปรแกรมทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ราคาถูก 2561/2018

DE704 : ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน (FD)

DE704 : ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน (FD)

DE704 : ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 12,900.-

ก.ย. 61 28-01

ต.ค. 61 05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู ... ชมเมืองชัยปูระ นครแห่งชัยชนะ | ชมพระราชวังฮาวา มาฮาล | ชมป้อมอาเมร์ | ชมซิตี้พาเลส พระราชวังของมหาราชใจสิงห์ | ชมวัดพระพิฆเนศ | ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก | ชมพระราชวังอักราฟอร์ด | ชมบ่อน้ำจันเบารี

อ่านเพิ่มเติม
DE831 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตําบล 9 วัน 6 คืน (WE)

DE831 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตําบล 9 วัน 6 คืน (WE)

DE831 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตําบล 9 วัน 6 คืน (WE)

เริ่มต้น 26,999.-

ต.ค. 61 13-21 / 20-28

พ.ย. 61 09-17 / 23-01

ธ.ค. 61 02-10

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

สาวัตถี | วัดเชตะวันวิหาร | บ้านท่านองคุลีมาล | เมืองลุมพินี | อนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา | เสาหินพระเจ้าโศก | เมืองกุสินารา | ชมปรินิพพานสถูป | เมืองไวสาลีสถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ 2 | สังฆาราม | คันธเจดีย์ | มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา | พระพุทธเมตตา | สารนาถ | ธัมเมกขสถูป

อ่านเพิ่มเติม
DE409 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน (SG)

DE409 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน (SG)

DE409 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน (SG)

เริ่มต้น 22,900.-

ก.ย. 61 25-01 / 27-03

ต.ค. 61 02-08 / 04-10 / 09-15 / 10-16 / 11-17 / 16-22 / 17-23 / 18-24 / 23-29

เดลลี | ศรีนาคา (บินภายใน) | แคชเมียร์ | ศรีนาคา | กุลมาร์ค | เคเบิ้ลคาร์ | โซนามาร์ค | ล่องเรือซิคาร่า | เดลลี (บินภายใน) | อักรา | ทัชมาฮาล | อักรา ฟอร์ด

อ่านเพิ่มเติม
DE411 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน (SG)

DE411 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน (SG)

DE411 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน (SG)

เริ่มต้น 29,900.-

ต.ค. 61 05-11 / 12-17 / 23-28

พ.ย. 61 02-07 / 09-14 / 23-28

ธ.ค. 61 05-10 / 21-26 / 28-02 / 29-03

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

หุบกุลมาร์ค | ศรีนาคา | แคชเมียร์ | โซนามาร์ค | แคชเมียร์ | เดลลี | อัคระ

อ่านเพิ่มเติม
DE803 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (SG)

DE803 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (SG)

DE803 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (SG)

เริ่มต้น 24,888.-

ก.ย. 61 26-03

ต.ค. 61 05-12 / 12-19 / 19-26

ชมทัชมาฮาล | ชมอักราฟอร์ด | ชมเจดีย์แห่งสันติภาพ | ชมหุบเขาแห่งดอกไม้ | สนุกสนานกับการขี่อูฐบนทะเลทราย Hunder sand dune | ชมพระราชวังเลห์ | ชมทะเลสาบแปงกอง | วัดอักชารดาห์ม | ชมประตูชัย

อ่านเพิ่มเติม
DE703 : ทัวร์อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน (TG)

DE703 : ทัวร์อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน (TG)

DE703 : ทัวร์อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน (TG)

เริ่มต้น 37,900.-

ก.ย. 61 28-03

ทัวร์อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล | เยือนกรุงนิวเดลลี | ชม รัฐสภาราชปาติ บาวาล | ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท | เที่ยวเมืองแคชเมียร์ | ชมสวนชาลิมาร์ | ชมต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี | ผ่านชม เมืองเก่าแคชเมียร์ | เทือกเขากุลมาร์ค | เส้นทางสายไหมโซนามาร์ค | ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย | ล่องเรือซิคาร่า ในทะเลสาบ | ชม ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ | ชม พระราชวังอักราฟอร์ด

อ่านเพิ่มเติม
DE670 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย มุมไบ ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า 5 วัน 3 คืน (9W)

DE670 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย มุมไบ ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า 5 วัน 3 คืน (9W)

DE670 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย มุมไบ ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า 5 วัน 3 คืน (9W)

เริ่มต้น 39,800.-

ต.ค. 61 20-24

พ.ย. 61 14-18

ธ.ค. 61 05-09 / 29-02

ชมเมืองมุมไบ | ชมมรดกโลก สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส | ชมประตูสู่อินเดีย | ชมถ้ำเกาะช้าง | ชมภาพพระศิวะปราบอันธกาสูธ | ชมวัดสิทธิวินัยยัค | ชมถ้ำอชันตา | ชมถ้ำเอลโลร่า | ชมป้อมเดาลาตาบัด

อ่านเพิ่มเติม
DE413 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย รัฐราชาสถาน 8 วัน 6 คืน (9W)

DE413 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย รัฐราชาสถาน 8 วัน 6 คืน (9W)

DE413 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย รัฐราชาสถาน 8 วัน 6 คืน (9W)

เริ่มต้น 45,900.-

ต.ค. 61 06-13 / 18-25

พ.ย. 61 10-17 / 24-01

ธ.ค. 61 08-15 / 22-29

ชมเมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม | ชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท | ชมพระราชวังน้ำ | ชมพระราชวังหลวง | ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์ | ชมเมืองจัยแซลเมียร์ | ชมทะเลสาบกาดซิซาร์ | ชมป้อมจัยแซลเมียร์ | ชมพระราชวังของมหาราวัล | ชมคฤหาสน์ทรงดอกเห็ด | ชมทะเลยทรายธาร์ | ชมโชว์การเต้นระบำราชาสถาน | ชมเมืองจ๊อดปูร์ | ชมอนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา | ชมวังอูเมด พาวัน | ชมทะเลสาบ พิโคลา

อ่านเพิ่มเติม
DE806 : ทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน 6 คืน (9W)

DE806 : ทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน 6 คืน (9W)

DE806 : ทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน 6 คืน (9W)

เริ่มต้น 45,500.-

ต.ค. 61 06-13 / 20-27

พ.ย. 61 03-10 / 17-24

ธ.ค. 61 01-08 / 15-22 / 28-04

ชมเมืองราชคฤห์ | ขึ้นเขาคิชฌกูฏ | ชมวัดเวฬุวัน | ชมมหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า | สักการะหลวงพ่อดำ | นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา | สักการะพระแท่นวัชรอาสน์ | ชมวัดชาวพุทธนานาชาติ | ชมเมืองเมืองพาราณสี | ชมเจาคันธีสถูป | สักการะสถานที่ปรินิพพาน | ชมวัดพุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 | ชมสวนลุมพินีวันดวงไฟแห่งสินติภาพ | ชมหินสลักภาพประสูติชมเสาอโศก | ชมวัดเชตวันมหาวิหาร | นมัสการพระคันธกุฎีฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม
DE374 : ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน (9W)

DE374 : ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน (9W)

DE374 : ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน (9W)

เริ่มต้น 49,800.-

ต.ค. 61 06-14 / 20-28

พ.ย. 61 03-11 / 17-25

ธ.ค. 61 01-09 / 15-23 / 28-05

แสวงบุญอินเดีย-เนปาล | สังเวชนียสถาน 4 ตำบล | ล่องเรือแม่น้ำคงคา | ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน | มหาปรินิพพานสถูป มกุฎพันธเจดีย์

อ่านเพิ่มเติม
DE585 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ 8 วัน 7 คืน (9W)

DE585 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ 8 วัน 7 คืน (9W)

DE585 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ 8 วัน 7 คืน (9W)

เริ่มต้น 49,924.-

ต.ค. 61 13-20 / 21-28

ชมวัดพระแม่ลักษมี | ชมประตูเมืองอินเดีย | ชมอนุสาวรีย์ของประเทศอินเดีย | ชมการเดินสวนสนามของกองทัพและวงโยธวาทิต | ชมวัดอัคชาร์ดาม | ชมพระราชวังเลห์ | ชมเจดีย์สันติภาพ | ชมวัดเซโม | ท่องอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ | ชมวัดลามะยูรู | ชมวัดอัลชิ | ชมหุบเขานูบราหรือหุบเขาแห่งดอกไม้ | ชมหมู่บ้านดิสกิต | ชมวัดดิสกิต | ชมทะเลสาบพันกอง | ชมพระราชวังเชย์ | ชมพิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส

อ่านเพิ่มเติม
DE761 : ทัวร์อินเดีย ดาร์จีลิ่ง สิกขิม อ้อมกอดแห่งเทือกเขาแห่งหิมาลัย 9 วัน 7 คืน (6E)

DE761 : ทัวร์อินเดีย ดาร์จีลิ่ง สิกขิม อ้อมกอดแห่งเทือกเขาแห่งหิมาลัย 9 วัน 7 คืน (6E)

DE761 : ทัวร์อินเดีย ดาร์จีลิ่ง สิกขิม อ้อมกอดแห่งเทือกเขาแห่งหิมาลัย 9 วัน 7 คืน (6E)

เริ่มต้น 49,900.-

ต.ค. 61 13-21

พ.ย. 61 03-11

ธ.ค. 61 29-06

ชมเมืองกัลกัตตา | ชมเมืองดาร์จีลิ่ง | ชมวัดทิเบตกูม กอมปา | ชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ | ชมทรอยเทรน | ชมสถานีบาตาเซียลูป | ชมพิพิธภัณฑ์กูม | ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองย่าน ชอร์รัสต้า | ชมความงามแห่งดงดอกไม้นานาพันธ์ | ชมทะเลสาบฌางโก | ชมคเณศต็อก | ชมวัดเอนเซย์ | ชมหมู่บ้านลาชุง | ชมหุบเขายุมถังหรือทุ่งหญ้าลอยฟ้า

อ่านเพิ่มเติม
DE705 : ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตําบล [บินตรงพุทธคยา] 8 วัน 6 คืน (WE)

DE705 : ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตําบล [บินตรงพุทธคยา] 8 วัน 6 คืน (WE)

DE414 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย เนปาล อชันตา เอลโลร่า 12 วัน 10 คืน (AI)

DE414 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย เนปาล อชันตา เอลโลร่า 12 วัน 10 คืน (AI)

DE414 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย เนปาล อชันตา เอลโลร่า 12 วัน 10 คืน (AI)

เริ่มต้น 64,900.-

ธ.ค. 61 05-16 / 28-06

เมืองเดลลี | เมืองพาราณสี | ตำบลพุทธคยา| บ้านนางสุชาดา | เมืองนาลันทา | หลวงพ่อองค์ดำ | เมืองราชคฤห์ | เมืองไวสาลี | พระมหาสถูปแห่งเกสริยา | เมืองกุสินารา | มหาปรินิพพานสถูป | พุทธวิหารปรินิพพาน | มกุฏพันธเจดีย์ | เมืองลุมพินี | มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี | วัดไทยลุมพินี | เมืองสาวัตถี | วัดเชตวัน | กุฎิพระพุทธเจ้า | พระโมคคัลลา | พระสิวลี

อ่านเพิ่มเติม
DE373 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตําบล 8 วัน 7 คืน (WE)

DE373 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตําบล 8 วัน 7 คืน (WE)

DE373 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตําบล 8 วัน 7 คืน (WE)

เริ่มต้น -

พุทธคยา | ต้นศรีมหาโพธิ์ | ราชคฤห์ | เขาคิชฌกูฎ | นาลันทา | เวสาลี | กุสินารา | ลุมพินี (เนปาล) | สาวัตถี | พาราณสี

อ่านเพิ่มเติม
DE410 : ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เลห์ ลาดัก เลียบหิมาลัย เส้นทางสายโรแมนติก 9 วัน 8 คืน (9W)

DE410 : ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เลห์ ลาดัก เลียบหิมาลัย เส้นทางสายโรแมนติก 9 วัน 8 คืน (9W)

DE410 : ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เลห์ ลาดัก เลียบหิมาลัย เส้นทางสายโรแมนติก 9 วัน 8 คืน (9W)

เริ่มต้น -

ชมทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ | เที่ยวกุลมาร์ค | ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขากุลมาร์ค | ชมสวนโมกุล | ชมสวนนิชาท | ชมกราเซียร์น้ำแข็งโซนามาร์ค | ชมวัดลามายูรู | ชมเมืองเลห์ลาดัก | ชมหุบเขานูบร้าวัลเลย์ | ชมวัดธิคเซย์ | ชมทะเลสาบพันกอง | ชมวัดเฮมิส | ชมพระราชวังเลห์

อ่านเพิ่มเติม
DE699 : ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน (AI)

DE699 : ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน (AI)

DE699 : ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน (AI)

เริ่มต้น -

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล | วัดอัคชาร์ดาม | ทัชมาฮาล | อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท | ศรีนาคา แคชเมียร์ ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน | เทศกาลทิวลิป | พักโรงแรมเรือลอยน้ำที่ริมทะเลสาบดาล | เทือกเขากุลมาร์ค ทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่า | เทือกเขาหิมาลัย | ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล

อ่านเพิ่มเติม
DE412 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด แคชเมียร์ 7 วัน 5 คืน (SG)

DE412 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด แคชเมียร์ 7 วัน 5 คืน (SG)

DE412 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด แคชเมียร์ 7 วัน 5 คืน (SG)

เริ่มต้น -

เดลี | อักรา | ทัชมาฮาล | อักรา | อัครฟอร์ด | วัดพระแม่มหาลักษณ์มี | เดลี | ศรีนาคา | โซนามาร์ค | กุลมาร์ค

อ่านเพิ่มเติม
DE407 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แสวงบุญ พุทธคยา 5 วัน 4 คืน (WE)

DE407 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แสวงบุญ พุทธคยา 5 วัน 4 คืน (WE)

DE407 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แสวงบุญ พุทธคยา 5 วัน 4 คืน (WE)

เริ่มต้น -

แสวงบุญพุทธคยา | หลวงพ่อพระพุทธเมตตา | สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา | ต้นพระศรีมหาโพธิ์ | อนิมิสเจดีย์ | รัตนจงกรมเจดีย์ | รัตนฆรเจดีย์ | อชปาลนิโครธ | มุจลินท์ | ราชายตนะ

อ่านเพิ่มเติม
DE408 : ทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (WE)

DE408 : ทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (WE)

DE408 : ทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (WE)

เริ่มต้น -

เมืองพาราณสี | ชมพิธีอารตีบูชา | ตำบลพุทธคยา | บ้านนางสุชาดา | เมืองนาลันทา | หลวงพ่อองค์ดำ | เมืองราชคฤห์ | เมืองพุทธคยา เมืองไวสาลี | พระมหาสถูปแห่งเกสริยา | เมืองกุสินารา | มหาปรินิพพานสถูป | พุทธวิหารปรินิพพาน | มกุฏพันธเจดีย์ | เมืองลุมพินี เมืองสาวัตถี | วัดเชตวัน | กุฎิพระพุทธเจ้า | พระโมคคัลลา | พระสิวลี | เมืองสาวัตถี | เมืองลัคเนาว์

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวอินเดีย ตามรอบพระพุทธเจ้า แสวงบุญ ทัชมาฮาล ด้วยโปรแกรมทัวร์คุณภาพ

เลือกโปรแกรม ทัวร์อินเดีย ราคาถูก สุดคุ้มกับบริษัททัวร์ Double Enjoy Travel มีโปรแกรมทัวร์คุณภาพ สถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น

หลวงพ่อพระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยา ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 147เซนติเมตร สูง 165 เซ็นติเมตร  ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก  ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน ซึ่งได้รอดพ้นจากการถูกทำลายได้ ในศตวรรตที่ 13 มีกษัตริย์ฮินดูนามว่าพระเจ้าสาสังกา ของรัฐเบงกอล ที่ไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นมคธ ซึ่งมีพระเจ้าปุรณวรมา เป็นผู้ปกครองในสมัยนั้น ต้องการประกาศตนเป็นอิสระ จึงได้กรีฑาทัพมาทำลายจุดศูนย์กลางของแคว้นมคธ คือบริเวณดินแดนแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ทันที ด้วยหมายจะทำลายขวัญของกษัตริย์และประชาชนเสียก่อน แล้วจึงค่อยยกทัพไปตีเมืองหลวงในขั้นต่อไป เพราะบริเวณพุทธคยานี้มีต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระพุทธเมตตาเป็นหัวใจสำคัญที่ชาวพุทธให้ความเคารพนับถือกราบไหว้บูชากันมาก ทำให้การขยายตัวทางพระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

พระมหาเจดีย์พุทธคยา นี้มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม จัตุรัสยอด แหลมคล้ายยอดพระเจดีย์ทั่วไป มีความสูงประมาณ 170 ฟุต ฐานวัดโดยรอบได้ 121 เมตร ก่อสร้างด้วยหินทรายสีน้ำตาลนวล พระเจ้าหุวิชกะ ทรงสร้างต่อมาจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและมีการซ่อมแซมบูรณะโดยท่านผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเรื่อยมานอกจากนี้ ยังมีองค์เจดีย์เล็กๆ ลดหลั่นกันไปอยู่โดยรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่ จึงทำให้พระเจดีย์มีความงามยิ่งขึ้น มีห้องสำหรับปฏิบัติธรรมอยู่ชั้นบน

กราบสักการะสังเวชนียสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่ มหาปรินิพพานสถูป เป็นพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้สาวกองค์สุดท้าย เป็นที่ตรัสรู้เทศนา ปัจฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคำสอนคือความไม่ประมาท ชมพระสถูปปรินิพพาน

หมู่บ้านพาฮาแกม หรือหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียร์เดิม เป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ อยู่ห่างจากศรีนาการ์ออกไปอีก 90 กิโลเมตร จึงเป็นที่นิยมสถานที่ที่ภาพยนตร์นิยมมาถ่ายทำกันที่นี่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวิตเซอร์แลนด์” พาฮาลแกม คือในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น น้ำในลำธารเย็นเฉียบ แม่น้ำสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็น “แม่น้ำลิดดาร์” (Liddar) เป็นแม่น้ำสายสำคัญในพาฮาลแกม

สวนชาลิมาร์ เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ดอกทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์อินเดีย ราคาถูก กับ Double Enjoy Travel ได้เลยค่ะ


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy