ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อินโดนีเซีย

[ ทั้งหมด 16 รายการ ]

ทริปเที่ยวสุดคุ้ม ทัวร์บาหลี ทัวร์อินโดเนีเซีย กับ Double Enjoy ขอนำท่านเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย เยือนเกาะบาหลีที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ชมศิลปะการเพนท์ผ้าบาติก บาหลี เยือนสถานประวัติศาตร์ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ การแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลีเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดี

โปรแกรมทัวร์บาลี เที่ยวอินโดนีเซีย ราคาถูก 2561/2018

DE641 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน (SL)

DE641 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน (SL)

DE641 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน (SL)

เริ่มต้น 11,999.-

ก.พ. 61 23-25 / 24-26

มี.ค. 61 01-03 / 02-04 / 09-11 / 10-12 / 23-25 / 24-26

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี อูรูบาตู...สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม | วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี | ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” | ชมภูเขาไฟคินตามณี | วิหารศักดิ์สิทธิ์ | วัดหลวงเม็งวี | วัดปูราตามันอายุน | ทะเลสาบบราตัน | วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” | ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด | ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน

อ่านเพิ่มเติม
DE692 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน (SL)

DE692 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน (SL)

DE692 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น 13,559.-

ก.พ. 61 24-27

มี.ค. 61 01-04 / 10-13

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ... ชมวัดอูลูวาตู | ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด | ชมวัดเตียร์ตาอัมปีล | ช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน | ชมวัดอูลันดานู บราตัน | ชมวัดทานาห์ลอต

อ่านเพิ่มเติม
DE629 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วิหารทานาห์ลอต 3 วัน 2 คืน (SL)

DE629 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วิหารทานาห์ลอต 3 วัน 2 คืน (SL)

DE629 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วิหารทานาห์ลอต 3 วัน 2 คืน (SL)

เริ่มต้น 14,900.-

มี.ค. 61 10-12

เที่ยวเกาะสวรรค์บาหลี | ชมหาดคูต้าที่สวยงาม | อนุสาวรีย์มหาภารตะ | เยือนวัดบราตัน | ชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตก | ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ | เที่ยววัดเทมภัคสิริงค์ | ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน | เยือนหมู่บ้านคินตามณี | รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ | ชมความงามของทะเลสาบบาร์ตู | เยือนวัดเบซากิห์ | เดินเที่ยวชายหาดจิมบารัน | เยือนวัดอูลูวาตุ

อ่านเพิ่มเติม
DE628 : อินโดนีเซีย เกาะสรรค์บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)

DE628 : อินโดนีเซีย เกาะสรรค์บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)

DE628 : อินโดนีเซีย เกาะสรรค์บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 14,888.-

ก.พ. 61 22-25

มี.ค. 61 08-11 / 15-18 / 29-01

เม.ย. 61 12-15 / 14-17

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสรรค์บาหลี | สักการะพระวิษณุ | ชมวิหารอูลูวาตูบนหน้าผาสูง | เที่ยวชายหาดรูปวงพระจันทร์ จิมบารัน | เที่ยวหมู่บ้านคินตามานี | ชมภูเขาไฟบาตูร์ | ชมทะเลสาบบาตูร์ | ชมระบำบารอง แดนซ์ | เยือน วิหารเทมภัคศิริงค์ | เที่ยววัดเม็งวี | ขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล | ชมวัดอุลันดานู | ต้องมนต์ขลังที่ทะเลสาบบราตาน | เยือนวิหารทานาล็อท | ช้อปปิ้งย่านคูต้า เซ็นเตอร์ | ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ

อ่านเพิ่มเติม
DE640 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี อูรูบาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE640 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี อูรูบาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE640 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี อูรูบาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 16,888.-

มี.ค. 61 01-04 / 15-18

เม.ย. 61 05-08 / 12-15

พ.ค. 61 03-06 / 24-27

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี อูรูบาตู จิมบารัน ... สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม | วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี | ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” | ชมภูเขาไฟคินตามณี | วิหารศักดิ์สิทธิ์ | วัดหลวงเม็งวี | วัดปูราตามันอายุน | ทะเลสาบบราตัน | วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” | ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด | ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

อ่านเพิ่มเติม
DE756 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)

DE756 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)

DE756 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 17,999.-

เม.ย. 61 05-08 / 12-15 / 13-16 / 28-01

ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ | ชมความงดงามของวิหารอูลูวาตู | ชมความงดงามของวิหารอูลูวาตู | ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ | ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ | ชมปุรากัวกาจาห์ | ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | ชมวัดทามาอยุน | ชมสวนสวรรค์อูรุดานู | ชมวิหารกลางสมุทรอินเดียทานาลอท

อ่านเพิ่มเติม
DE423 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วิหารทานาล็อท บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

DE423 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วิหารทานาล็อท บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

DE423 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วิหารทานาล็อท บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

เริ่มต้น 31,900.-

ก.พ. 61 28-04

มี.ค. 61 21-25

เม.ย. 61 04-08 / 12-16 / 13-17

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เดนพาซาร์(บาหลี) | วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต | เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน | หมู่บ้านคินตามณี | ภูเขาไฟบาตูร์ | ปูราเบซากีห์ | โรงงานกาแฟ | เทมภัคศิริงค์ | ตลาดปราบเซียน | ทะเลสาบเบดูกัล | วัดเบราตาน | วัดเม็งวี | มหาเจดีย์บุโรพุทโธ | วังสุลต่าน

อ่านเพิ่มเติม
DE417 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน (BI)

DE417 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน (BI)

DE417 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน (BI)

เริ่มต้น 19,999.-

ก.พ. 61 27-03

มี.ค. 61 06-10 / 13-17

เม.ย. 61 03-07 / 10-14 / 24-28

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

บรูไน | บาหลี | ระบำบารองแดนซ์ | ศูนย์ผ้าบาติก | ศูนย์เครื่องเงิน | หมู่บ้านคินตามณี | ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ | วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) | ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน | วัดทามันอายุน | เขาเบดูกัล | ทะเลสาบบราตัน | วัดอูลันดานูบราตัน | ชมวิวนาขั้นบันได | วัดทานาห์ลอต | หาดจิมบารัน

อ่านเพิ่มเติม
DE418 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG)

DE418 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG)

DE418 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 21,999.-

มี.ค. 61 15-18 / 29-01

เม.ย. 61 05-08 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 19-22 / 28-01

พ.ค. 61 17-20 / 26-29

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

บาหลี | วัดอูลูวาตู | ระบำไฟ Kacak Fire Dance | ศูนย์ผ้าบาติก | ศูนย์เครื่องเงิน | หมู่บ้านคินตามณี | ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู | วัดเตียตาร์อัมปีล | ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน | วัดอูลันดานู บราตัน | โรงงานทำกาแฟ | วัดทานาห์ลอต | เที่ยวชมย่านคูต้า | อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi | ช้อปปิ้งร้านกฤษณา

อ่านเพิ่มเติม
DE693 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี - บรูไน 5 วัน 4 คืน (BI)

DE693 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี - บรูไน 5 วัน 4 คืน (BI)

DE693 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี - บรูไน 5 วัน 4 คืน (BI)

เริ่มต้น 23,999.-

มี.ค. 61 20-24 / 27-31

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี - บรูไน ... ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย | ชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์ | ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ | ช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน | ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque | ชมหมู่บ้าน คินตามณี | มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน

อ่านเพิ่มเติม
DE422 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ภูเขาไฟคินตามณี พักโรงแรมหรู 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE422 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ภูเขาไฟคินตามณี พักโรงแรมหรู 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE422 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ภูเขาไฟคินตามณี พักโรงแรมหรู 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 24,999.-

ก.พ. 61 22-25

มี.ค. 61 01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29-01

เม.ย. 61 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17

บาหลี | Garuda Wisnu | วิหารอูลูวาตู | หาดจิมบารัน | วัดเบซากิห์ | เทือกเขาเบดูกัลป์ | วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | วัดถ้าช้าง | อุบุด | บารอง แดนซ์ | วัดเม็งวี | เทือกเขาเบดูกัลป์ | วัด Ulan Danu | ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท | Shopping Kuta | อนุสาวรีย์มหาภารตะ

อ่านเพิ่มเติม
DE419 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (TG)

DE419 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (TG)

DE419 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 28,911.-

มี.ค. 61 15-18 / 29-01

เม.ย. 61 05-08 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 19-22 / 28-01

พ.ค. 61 17-20 / 26-29

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

บาหลี | วัดอูลูวาตู | หาดจิมบารัน | ศูนย์ผ้าบาติก | ศูนย์เครื่องเงิน | หมู่บ้านคินตามณี | ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ | วัดทานาห์ล็อต | ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ | วัดปะวน | วัดเมนดุท | วัดพราห์มนันต์ | วัดอูลันดานู บราตัน | ช้อปปิ้งร้านกฤษณา

อ่านเพิ่มเติม
DE421 : ทัวร์อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน (GA)

DE421 : ทัวร์อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน (GA)

DE421 : ทัวร์อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน (GA)

เริ่มต้น 30,900.-

ก.พ. 61 28-04

มี.ค. 61 14-18 / 21-25 / 28-01

ยอร์คยาการ์ต้า | วัดพราหมนันท์ | ศูนย์เครื่องเงิน | มาลิโอโบโร่ | มหาเจดีย์บุโรพุทโธ | วัดปะวน | วัดเมนดุท | พระราชวังน้ำสุลต่าน | พระราชวังน้ำ | บาหลี | บาร็อง แดนซ์ | ศูนย์ผ้าบาติก | หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) | วัดตัมปะก์ซีริง | ตลาดปราบเซียน | อูบุด | กฤษณะ เซ็นเตอร์ | วัดเม็งวี | เบดูกัลป์

อ่านเพิ่มเติม
DE415 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (TG)

DE415 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (TG)

DE415 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (TG)

เริ่มต้น 32,999.-

มี.ค. 61 22-26 / 29-02

เม.ย. 61 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17

บาหลี | Garuda Wisnu | วิหารอูลูวาตู | หาดจิมบารัน | ยอร์คยาการ์ตา | มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ | วัดปะวน | วัดเมนดุต | วังสุลต่าน | พระราชวังวอเตอร์พาเลซ | วัดพรามนันต์ | บารอง แดนซ์ | วัดเม็งวี | เทือกเขาเบดูกัลป์ | วัด Ulan Danu | ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท | วัดเบซากิห์ | เทือกเขาเบดูกัลป์ | วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | วัดถ้าช้าง | อุบุด

อ่านเพิ่มเติม
DE424 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ทานาล๊อต เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน (GA)

DE424 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ทานาล๊อต เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน (GA)

DE424 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ทานาล๊อต เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน (GA)

เริ่มต้น -

เดนพาซาร์ (บาหลี) | วัดอูลูวาตู PURA ULUWATU | วิหารตานาห์ลอต | เทือกเขาเบดูกัล | วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) | วัดเม็งวี | หมู่บ้านคินตามณี | ภูเขาไฟบาตูร์ | ปูราเบซากีห์ | โรงงานกาแฟ | เทมภัคศิริงค์ | ตลาดปราบเซียน

อ่านเพิ่มเติม
DE420 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี สุราบาย่า โบรโม่ 5 วัน 4 คืน (GA)

DE420 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี สุราบาย่า โบรโม่ 5 วัน 4 คืน (GA)

DE420 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี สุราบาย่า โบรโม่ 5 วัน 4 คืน (GA)

เริ่มต้น -

สุราบาย่า | โปรโบลิงโก | ภูเขาไฟโบรโม่ | สุราบาย่า | โรงงานผลิตเครื่องหนัง | พิพิธภัณฑ์ยาสูบ | ย่านไชน่าทาว | อนุสรณ์เรือดำน้ำ | พิพิธภัณฑ์ยาสูบ | ย่านไชน่าทาว | สุราบาย่า | เดนพาซาร์(บาหลี) | หมู่บ้านคินตามณี | ภูเขาไฟบาตูร์ | ปูราเบซากีห์ | โรงงานกาแฟเทมภัคศิริงค์ | ตลาดปราบเซียน

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวอินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี ด้วยโปรแกรมทัวร์คุณภาพ

เลือก โปรแกรมทัวร์บาหลี ทัวร์อินโดนีเซีย สุดคุ้มกับบริษัททัวร์ DOUBLE ENJOY มีโปรแกรมทัวร์คุณภาพ สถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น

วัดอูรูวาตู เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลี ปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู โดยมีฉากด้านหลังเป็นแผ่นฟ้าและผืนน้ำแห่งท้องทะเล วัดตั้งอยู่ทางส่วนปรายทางทิศใต้ของบาหลี ในเขต South Kuta ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตร สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10  และในสมัยศตษวรรษที่ 15 เคยมีนักบวชผู้ก่อตั้งรูปแบบของฮินดู-ธรรมะ นามว่า Dhang Hyang Dwijendra ได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ และได้บรรลุ “ โมกษะ” หลุดพ้นรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าที่นี่  ทั้งนี้อูลูวาตู จึงได้รับสมญานามว่า “วัดที่มีอิทธิพลในการเป็นแนวทาง” ตามความเชื่อของชาวฮินดูหมายถึงวัดที่ปกป้องบาหลีให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวง
เพ้นท์ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทําผ้าบาติกแบบบาหลี ทีมีชื่อเสียง เป็นงานฝีมือ ในแต่ละขั้นตอนการผลิต และท่านสามารถนํา เสนอ หรือเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี  ชมผ้าบาติกชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก
วัดทานาห์ลอต คำว่า ทานา แปลว่าโลก คำว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล ได้รับการยอมรับ ฉายาว่า "วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา  ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ เป็นสถูปแบบมหายาน ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร  สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้นรังสรรค์ขึ้นด้วยความรักความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแต่ละชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสร้างขึ้นจากหินลาวา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตาราง
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถาม  ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์บาหลี กับ DOUBLE ENJOY ได้เลยคะ


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 082-499-2007, 092-269-6868
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy