ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 4 คืน 2566/2023 เที่ยวอินโดนีเซีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE641 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เทือกเขาคินตามณี 5 วัน 4 คืน (FD)

DE641 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เทือกเขาคินตามณี 5 วัน 4 คืน (FD)
Air Asia (FD)

LOVE FASHION
SAHID RICH HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - บาหลี - สวนวิษณุ - วิหารอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
03.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2 ชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระต่างๆ ก่อนการเดินทาง
06.15 น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบินที่ FD 396
11.30 น.เดินทางถึง สนามบินงูระไรห์ เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์)  1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ(นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดูซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตรกว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตันสวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารองไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกด้วย

 จากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบารัน   พิเศษ!! เมนูกุ้งมังกรย่างราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม)พร้อมสัมผัสบรรยากาศและชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรอินเดียและฟังดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง
ที่พักLOVE FASHION หรือเทียบเท่า
วันที่ 2บารอง แดนซ์ - โรงงานผ้าบาติก - วังสุลต่านอูบุด - เทือกเขาคินตามณี - กาแฟขี้ชะมด วัดเทมภัคศิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน - วัดถ้ำช้าง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม บารอง แดนซ์ เป็นการแสดงที่มีการจัดให้ชมเป็นประจำ เรื่องราวจะเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ บารอง เป็นตัวแทนฝ่ายดีเป็นคนครึ่งสิงห์ ส่วนรังดา มารร้าย เป็นพ่อมดหมอผีฝ่ายอธรรม มีผู้แสดงประกอบเป็นสมุนของทั้งสองฝ่ายอีกหลายตัว ซึ่งจะต่อสู้กันจนฝ่ายธรรมะได้รับชัยชนะในที่สุด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบบาหลี ชมกรรมวิธีการผลิตในแต่ละขั้นตอน และท่านยังสามารถซื้อเสื้อและนำมาเพ้นท์ลายต่างๆ ได้ฟรี ผ่านชมหมู่บ้านCelux ทำเครื่องเงินเครื่องทองที่งดงาม และหมู่บ้าน Masที่เป็นหมู่บ้านทำไม้แกะสลัก Sandra Wood

จากนั้นเดินทางสู่ ย่านอุบุด เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมเดินเล่นชมด้านหน้าพระราชวังเก่าพร้อมช้อปปิ้งตลาดสุขะวาตีตลาดเก่าแก่ก่อนเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamaniที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี

 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวหุบเขา
บ่าย

จากนั้นท่านใดที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดกับ กาแฟขี้ชะมด ที่ว่ากันว่าเป็นกาแฟที่อร่อยและแพงที่สุด มีกาแฟแบบต่างๆ ให้ได้เลือกชิมและซื้อติดไม้ติดมือไปด้วย

จากนั้นเดินทางสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปีโดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

จากนั้นนำท่านชมและช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมืองชมถ้ำช้างศักดิ์สิทธิ์ ที่มีรูปปั้นพระพิฒเนศอยู่

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้างบางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้างชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้ายภายในถ้ำเป็นรูปตัวที ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักLOVE FASHION หรือเทียบเท่า
วันที่ 3วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกุล - สวนสวรรค์อูรันดานู - วิหารทานาลอท - ยอร์คยาการ์ต้า
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชม วัดทามาอยุน (วัดเม็งวี) สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่สวยงามมาก มีน้ำล้อมรอบเป็นที่เก็บดวงวิญญานของ 3 ภพ 3 โลกนำท่านชมสถาปัตยกรรมของวัดโบราณอายุกว่าร้อยปี เป็นวัดในราชวงศ์กษัตริย์ ชมภาพเขียนและการทอผ้าพื้นเมืองโดยชาวบาหลี

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกุล เทือกเขาที่งดงามและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างทางขึ้นบนเทือกเขาเบดุกุล ผ่านตลาดผลไม้ หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามตลอดสองข้างทาง

จากนั้นนำท่านชม สวนสวรรค์อูรันดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธ์ไม้และดอกไม้ ต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะที่ วัดเบระดาน ชมทะเลสาบที่งดงามริมวัดเบระดาน ให้ท่านได้พักผ่อนละถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและวัดริมทะเลสาบ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดทั้งปี 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางมหาสมุทรอินเดีย ทานาลอทเชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหาร งดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน

ชม วิหาร และหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงามทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บำเพ็ญ ศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลีชมวัดบนโขดหิน  ริมมหาสมุทรอินเดียเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระไรห์

18.15 น.ออกเดินทางสู่ ยอร์คยาการ์ตา โดยสายการบิน NAM AIR เที่ยวบินที่ IN 275 (บินข้ามเส้นแบ่งเวลา)
18.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ยอร์คยาการ์ตา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักSAHID RICH HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ยอร์คยาการ์ตา - วังสุลต่าน - มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต - พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟเมอราปี - สโตนเฮนจ์ - ถนนมาลิโอโบโร่
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆ ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อนประวัติต่างๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง

จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมี น้ำล้อมรอบวัง และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่นๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำ และอยู่ตามซอกซอย และใต้ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการดำรงชีวิต

จากนั้นเดินทางสู่ บุโรพุทโธ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ“BORO BUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ห่างจากยอร์คยาการ์ตา ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธอันงดงามนั้นรังสรรค์ขึ้นด้วยความรักความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแต่ละชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึง ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสร้างขึ้นจากหินลาวา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างยาวด้านละ 123 เมตร แต่ละด้านมีบันไดและซุ้มประตูขึ้นสู่มหาเจดีย์ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้น 1-6 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนชั้นที่ 7-10 มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบด้วยขั้นบันไดใหญ่ 4 ขั้น กำแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ยังข้องอยู่ในกาม ผูกพันกับความสุขสนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รู้จบ ส่วนนี้จัดอยู่ในขั้นกามภูมิ ในส่วนที่สอง คือส่วนบนของฐานนั้นผนังทั้งด้านนอกด้านในมีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นรูปภูมิ คือขั้นตอนที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วน ส่วนที่สาม คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ จำนวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วยพระพุทธรูปตั้งเรียงรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้อมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธหากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดีย์ที่เป็นรูปบัวผลิบานนั้นบ่งบอกถึงการรู้ตื่นและเบิกบาน ส่วนพระเจดีย์องค์ใหญ่นั้นภายในไม่ได้บรรจุสิ่งใดไว้ อาจสื่อให้เห็นถึงความว่าง อันถึงที่สุดของนิพพานแล้ว ย่อมไร้ลักษณ์ ไร้รูปรอยใดๆ ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นอรูปภูมิที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป

จากนั้นชม วัดปะวน (Candi Pawon) เป็นวัดที่สร้างขึ้นสำหรับเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างจิตใจ

นำท่านชม  วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่ โดยสันนิษฐานว่าสร้างในเวลาไล่เลี่ยกันกับบุโรพุทโธ โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ ประมาณ3 กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคล้ายเจดีย์ ด้านในมีพระประธาน 3 องค์ วัดแห่งนี้ถูกค้นพบในปี 1836อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งได้รับการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดนี้ซึ่งในระหว่างการบูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบว่าวัดทั้ง 3 แห่งนี้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน ทำให้นักโบราณคดีส่วนหนึ่งเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหนึ่งของบุโรพุทโธ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟ เมอราปี(Museum Merapi Gunung Api) เป็นสถานที่จัดแสดงให้ความรู้บอกเล่าเรื่องราวถึงความเป็นมาเกี่ยวกับภูเขาไฟ ภายในตัวอาคารแบ่งเป็น 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องๆ แต่ละห้องจัดแสดงเรื่องราวการปะทุของภูเขาไฟเมอราปีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิด พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้สึกของการสูญเสียที่อยู่อาศัย และครอบครัวอันเป็นที่รัก

จากนั้นชม สโตนเฮนจ์ เมอราปี เป็นกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ที่เรียงกันเป็นแนวตั้ง รูปวงกลม ตั้งอยู่กลางสนามหญ้า ลักษณะคล้ายกับสโตนเฮนจ์ที่เมืองซาลิสบิวรี่ ประเทศอังกฤษ เป็นจุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของยอร์คยากาต้า นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นนิยมมาถ่ายรูปเซลฟี่กันเป็นจำนวนมาก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักSAHID RICH HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 5วัดพรามนันต์ - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ยอร์คยากาต้า

12.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QZ 7557
14.10 น.เดินทางถึงสนามบินจาการ์ต้า* เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง *
16.40 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QZ 252
20.05 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (5 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 4วัน รวมเท่ากับ 20 USD) 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย  (3 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 4วัน รวมเท่ากับ 12 USD) 
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันก่อนเดินทาง       เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันก่อนเดินทาง       เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง       เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง       ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว 
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง     
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy