ทัวร์อิหร่าน

[ ทั้งหมด 2 รายการ ]

ทริปเที่ยวสุดคุ้ม ทัวร์อิหร่าน กับ Double Enjoy ขอนำท่านเดินทางไปยังอิหร่าน ดินแดนอารยธรรมเปอร์เซีย กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมืองคาชาน Kashan มีชื่อเสียงด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House สร้างมาตั้งแต่ยุคที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าในอดีต หมู่บ้านโบราณที่อยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส  จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahan ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนับว่าเป็น จัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน มัสยิดอิหม่าม Imam Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พระราชวังอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1

DE619 : โปรแกรมทัวร์อิหร่าน เตหะราน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน (W5)

DE619 : โปรแกรมทัวร์อิหร่าน เตหะราน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน (W5)

DE619 : โปรแกรมทัวร์อิหร่าน เตหะราน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน (W5)

เริ่มต้น -

กรุงเตหะราน | เมืองคาชาน | เมืองอิศฟาฮาน | วิหารแว้งค์ | พระราชวังเชเฮลโซตุน | จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน | สะพานคาจู | เมืองพาซาร์การ์ด - เมืองชีราซ | มัสยิดสีชมพู | พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส | สุสานสี่กษัตริย์ | สุสานกวีเอก ฮาเฟซ | ป้อมคาริมข่าน | ตลาดวาคิล บาซาร์

อ่านเพิ่มเติม
DE854 : โปรแกรมทัวร์อิหร่าน เตหะราน สุเหร่าสีชมพู 7 วัน 4 คืน (W5)

DE854 : โปรแกรมทัวร์อิหร่าน เตหะราน สุเหร่าสีชมพู 7 วัน 4 คืน (W5)

DE854 : โปรแกรมทัวร์อิหร่าน เตหะราน สุเหร่าสีชมพู 7 วัน 4 คืน (W5)

เริ่มต้น -

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | เมืองเตหะราน | พระราชวังโกเลสตาน | สุเหร่าสีชมพู | เปอร์เซโพลิส | เนโครโพลิส | อิสฟาฮาน | มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ | พระราชวังอาลี คาปู | ทะเลเกลือ Dasht-e Kavir | หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ | เมืองคาชาน | พระราชวังเซเฮล โชตุน

อ่านเพิ่มเติม


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 089-204-9121 (อ้วน)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 Copyright © 2020 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.


Add line DoubleEnjoy