ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อียิปต์

[ ทั้งหมด 8 รายการ ]

ทริปสุดคุ้ม ทัวร์อียิปต์ เหิรฟ้าสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า ประเทศอียิปต์ สร้างมานานกว่า 4,500 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียง หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด  โลงศพทองคำแท้ พร้อม หน้ากากทองคำ ของ ฟาโรห์ตุตันคาเมน อันดังก้องโลก  ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ

DE249 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า 6 วัน 3 คืน (MS)

DE249 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า 6 วัน 3 คืน (MS)

DE249 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า 6 วัน 3 คืน (MS)

เริ่มต้น 48,900.-

ต.ค. 62 26-31

พ.ย. 62 14-19

ธ.ค. 62 12-17

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เยือนเมืองอเล็กซานเดรีย | ชมโรงละครโรมัน | ชมป้อมปราการเคตเบย์ | ชมหอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย | ชมสุสานแห่งอเล็กซานเดรีย | ชมเสาปอมเปย์ | ชมมหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาพีระมิดคูฟู มหาพีระมิดคาเฟร และ มหาพีระมิดเมนคู | ชมพีระมิดขั้นบันไดซัคคารา | ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ | ชมหมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร

อ่านเพิ่มเติม
DE261 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ เมมฟิส มหาปิรามิดแห่งกีซ่า ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไนล์ 6 วัน 3 คืน (KU)

DE261 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ เมมฟิส มหาปิรามิดแห่งกีซ่า ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไนล์ 6 วัน 3 คืน (KU)

DE261 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ เมมฟิส มหาปิรามิดแห่งกีซ่า ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไนล์ 6 วัน 3 คืน (KU)

เริ่มต้น 29,988.-

พ.ย. 62 09-14

ธ.ค. 62 07-12

พีระมิด | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ | อเล็กซานเดรีย | หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย | เมมฟิส | ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไนล์

อ่านเพิ่มเติม
DE787 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดีย มหาปิรามิดแห่งกีซ่า  6 วัน 3 คืน (MS)

DE787 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดีย มหาปิรามิดแห่งกีซ่า 6 วัน 3 คืน (MS)

DE787 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดีย มหาปิรามิดแห่งกีซ่า 6 วัน 3 คืน (MS)

เริ่มต้น 29,999.-

พ.ย. 62 09-14

ก.พ. 63 06-11 / 15-20

มี.ค. 63 14-19

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

มหาปีรามิดเมืองกีซ่า | เมืองเมมฟิส | เมืองอเล็กซานเดรีย | เสาปอมเปย์ | กรุงไคโร | สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ | ตลาดข่านเอลคาลีลี

อ่านเพิ่มเติม
DE588 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ พิพิธภัณฑ์ไคโร ซัคคาร่า อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

DE588 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ พิพิธภัณฑ์ไคโร ซัคคาร่า อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

DE588 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ พิพิธภัณฑ์ไคโร ซัคคาร่า อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

เริ่มต้น 39,999.-

พ.ย. 62 30-05

ธ.ค. 62 26-31

พิพิธภัณฑ์ไคโร | ซัคคาร่า | อเล็กซานเดรีย | มหาปิรามิด | สฟิงซ์ | เมมฟิส | ป้อมปราการซิทาเดล | หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย | เสาปอมเปย์ | ล่องเรือแม่น้ำไนล์ + Dinner + ระบำหน้าท้อง | สุเหร่าโมฮัมเม็ด | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ | ช้อปปิ้งตลาดข่าน

อ่านเพิ่มเติม
DE786 : ทัวร์อียิปต์ กรุงไคโร เมืองกีซ่า ล่องเรือสำราญสุดหรูชมแม่น้ำไนล์ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (MS)

DE786 : ทัวร์อียิปต์ กรุงไคโร เมืองกีซ่า ล่องเรือสำราญสุดหรูชมแม่น้ำไนล์ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (MS)

DE786 : ทัวร์อียิปต์ กรุงไคโร เมืองกีซ่า ล่องเรือสำราญสุดหรูชมแม่น้ำไนล์ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (MS)

เริ่มต้น 60,999.-

พ.ย. 62 09-16 / 23-30

ธ.ค. 62 03-10 / 26-02 / 28-04 / 31-07

ชมเมืองเมมฟิส | ชมปีรามิดขั้นบันได | ชมมหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า | ชมศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส | ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล | ชมวิหารของฟาโรห์รามเสสที่ 2 | ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน | ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามไปตามแม่น้ำไนล์ | ชมวิหารคอม-ออม-โบ | ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา | ชมวิหารลักซอร์ | ชมหุบผากษัตริย์ | ชมวิหารฮัคเชฟซุ | ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ | ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี

อ่านเพิ่มเติม
DE587 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน (MS)

DE587 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน (MS)

DE587 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน (MS)

เริ่มต้น 62,999.-

พ.ย. 62 02-09

ธ.ค. 62 03-10 / 24-31 / 28-04 / 31-07

ไคโร ปิรามิด สฟิงซ์ | อเล็กซานเดรีย หลุมฝังศพใต้ดิน | ชมเสาปอมเปย์ | สวนมอนตาซ่าร์ | พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ | ตลาดข่านแอลคาลิลี่ | อัมมาน มาดาบา | เม้าท์ เนโบ | เดดซี | เพตรา | กรุงอัมมาน | มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ | นครเจอราช

อ่านเพิ่มเติม
DE785 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์อียิปต์ เที่ยวไคโร ปิระมิดกิซ่า [บินภายใน + ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์] 8 วัน 5 คืน (MS)

DE785 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์อียิปต์ เที่ยวไคโร ปิระมิดกิซ่า [บินภายใน + ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์] 8 วัน 5 คืน (MS)

DE785 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์อียิปต์ เที่ยวไคโร ปิระมิดกิซ่า [บินภายใน + ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์] 8 วัน 5 คืน (MS)

เริ่มต้น 65,900.-

พ.ย. 62 05-12

ธ.ค. 62 03-10 / 26-02 / 28-04

มหาปิระมิดคีออฟ | ปิระมิดเคฟเฟร | ปิระมิดไมครีนอส | สุสานของกษัตริย์ | พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส | ซัคคาร่า | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ | สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี | เมืองอาบูซิมเบล | อัสวาน | หมู่บ้านนูเบียน | วิหารคอมออมโบ | เทพโซเบค | วิหารเอ็ดฟู | เขตเวสต์แบงค์ | วิหารเดลบาฮารี | มหาวิหารคาร์นัค | วิหารลัคซอร์

อ่านเพิ่มเติม
DE865 : ทัวร์อียิปต์ มหาปิรามิดกีซ่า ล่องแม่น้ำไนล์ อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

DE865 : ทัวร์อียิปต์ มหาปิรามิดกีซ่า ล่องแม่น้ำไนล์ อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

DE865 : ทัวร์อียิปต์ มหาปิรามิดกีซ่า ล่องแม่น้ำไนล์ อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

เริ่มต้น -

ย้อนรอยอารยธรรมอียิปต์โบราณ ไคโร อเล็กซานเดรีย | เมมฟิส | ซัคคาร่า | พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไคโร | ป้อมซิทาเดล | หอสมุดอเล็กซานเดรีย | ล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อ

อ่านเพิ่มเติม


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy