ทัวร์อียิปต์

[ ทั้งหมด 9 รายการ ]

ทริปสุดคุ้ม ทัวร์อียิปต์ เหิรฟ้าสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า ประเทศอียิปต์ สร้างมานานกว่า 4,500 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียง หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด  โลงศพทองคำแท้ พร้อม หน้ากากทองคำ ของ ฟาโรห์ตุตันคาเมน อันดังก้องโลก  ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ

DE587 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน (MS)

DE587 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน (MS)

DE587 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน (MS)

เริ่มต้น -

ไคโร | ปิรามิด | สฟิงซ์ | อเล็กซานเดรีย หลุมฝังศพใต้ดิน | ชมเสาปอมเปย์ | สวนมอนตาซ่าร์ | พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ | ตลาดข่านแอลคาลิลี่ | อัมมาน มาดาบา | เม้าท์ เนโบ | เดดซี | เพตรา | กรุงอัมมาน | มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ | นครเจอราช

อ่านเพิ่มเติม
DE588 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ชมหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า 8 วัน 5 คืน (MS)

DE588 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ชมหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า 8 วัน 5 คืน (MS)

DE588 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ชมหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า 8 วัน 5 คืน (MS)

เริ่มต้น -

มหาปิรามิด | สฟิงซ์ | อเล็กซานเดรีย | หลุมฝังศพใต้ดิน | เสาปอมเปย์ | สวนมอนตาซ่าร์ | มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ | ป้อมปราการซิทาเดล | ทะเลเดดซี | พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ | ตลาดข่านแอลคาลิลี | เมาท์ เนโบ | โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ | อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส

อ่านเพิ่มเติม
DE785 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์อียิปต์ เที่ยวไคโร ปิระมิดกิซ่า [บินภายใน + ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์] 8 วัน 5 คืน (MS)

DE785 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์อียิปต์ เที่ยวไคโร ปิระมิดกิซ่า [บินภายใน + ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์] 8 วัน 5 คืน (MS)

DE785 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์อียิปต์ เที่ยวไคโร ปิระมิดกิซ่า [บินภายใน + ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์] 8 วัน 5 คืน (MS)

เริ่มต้น -

มหาปิระมิดคีออฟ | ปิระมิดเคฟเฟร | ปิระมิดไมครีนอส | สุสานของกษัตริย์ | พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส | ซัคคาร่า | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ | สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี | เมืองอาบูซิมเบล | อัสวาน | หมู่บ้านนูเบียน | วิหารคอมออมโบ | เทพโซเบค | วิหารเอ็ดฟู | เขตเวสต์แบงค์ | วิหารเดลบาฮารี | มหาวิหารคาร์นัค | วิหารลัคซอร์

อ่านเพิ่มเติม
DE786 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า ล่องเรือสำราญชมแม่น้ำไนล์ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (MS)

DE786 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า ล่องเรือสำราญชมแม่น้ำไนล์ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (MS)

DE786 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า ล่องเรือสำราญชมแม่น้ำไนล์ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (MS)

เริ่มต้น -

ปีรามิดขั้นบันได | มหาปีรามิด | เขื่อนยักษ์อัสวาน | เสาหินโอเบลิสก์ | มหาวิหารอาบูซิมเบล | สวนพฤกษศาสตร์ | คอมออมโบ | วิหารฮัคเชฟซุต | อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน | วิหารฮัคเชฟซุต | มหาวิหารคาร์นัค | หุบผากษัตริย์ | วิหารลักซอร์ | ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ

อ่านเพิ่มเติม
DE787 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (EY)

DE787 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (EY)

DE787 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (EY)

เริ่มต้น -

ไคโร | กีซา | มหาพีระมิด | พีระมิดคูฟู | พีระมิดเคเฟรน | พีระมิดเมนคูเร | มหาสฟิงซ์ | อเล็กซานเดรีย | เมมฟิส | พีระมิดขั้นบันได | เมืองโบราณซัคคาร่า | พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ | สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี | ตลาดข่านเอลคาลีลี่

อ่านเพิ่มเติม
DE865 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า ชมความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิด 6 วัน 3 คืน (EY)

DE865 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า ชมความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิด 6 วัน 3 คืน (EY)

DE865 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า ชมความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิด 6 วัน 3 คืน (EY)

เริ่มต้น -

กีซา | มหาพีระมิด | พีระมิดคูฟู | พีระมิดเคเฟรน | พีระมิดเมนคูเร | มหาสฟิงซ์ | เมืองอเล็กซานเดรีย | เมมฟิส | พีระมิดขั้นบันได | เมืองโบราณซัคคาร่า | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ | สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี | ตลาดข่านเอลคาลีลี

อ่านเพิ่มเติม
DE249 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า 6 วัน 3 คืน (MS)

DE249 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า 6 วัน 3 คืน (MS)

DE249 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ อเล็กซานเดีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า 6 วัน 3 คืน (MS)

เริ่มต้น -

เยือนเมืองอเล็กซานเดรีย | ชมโรงละครโรมัน | ชมป้อมปราการเคตเบย์ | ชมหอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย | ชมสุสานแห่งอเล็กซานเดรีย | ชมเสาปอมเปย์ | ชมมหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาพีระมิดคูฟู มหาพีระมิดคาเฟร และ มหาพีระมิดเมนคู | ชมพีระมิดขั้นบันไดซัคคารา | ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ | ชมหมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร

อ่านเพิ่มเติม
DE261 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า เมมฟิส อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

DE261 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า เมมฟิส อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

DE261 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า เมมฟิส อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

เริ่มต้น -

มหาปิรามิด | สฟิงซ์ | ตัวสฟิงซ์ | ปีรามิดขั้นบันได | ป้อมปราการซิทาเดล | หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย | เสาปอมเปย์ | ล่องเรือแม่น้ำไนล์ | สุเหร่าโมฮัมเม็ด | ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ | ช้อปปิ้งตลาดข่าน | โรงงานผลิตหัวน้ำหอม

อ่านเพิ่มเติม
DE994 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร มหาพีระมิดแห่งกีซา ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 6 วัน 3 คืน (KU)

DE994 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร มหาพีระมิดแห่งกีซา ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 6 วัน 3 คืน (KU)

DE994 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ไคโร มหาพีระมิดแห่งกีซา ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 6 วัน 3 คืน (KU)

เริ่มต้น -

ไคโร | เมมฟิส | เมืองโบราณซัคคารา | หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย | เสาปอมเปย์ | ป้อมปราการซิทาเดล | ล่องเรือแม่น้ำไนล์ | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ | ตลาดข่านเอลคาลีลี | พีระมิดแห่งเมืองกีซา | โรงงานผลิตหัวน้ำหอม | ป้อมปราการไคโรซิทาเดล | สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี | ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส

อ่านเพิ่มเติม


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868 (มน)
         089-204-9121 (อ้วน)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 Copyright © 2020 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.


Add line DoubleEnjoy