ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง

[ ทั้งหมด 21 รายการ ]

ทัวร์เวียดนามกลาง กับ Double Enjoy Travel บริการสุดพิเศษสำหรับคุณ

เดินทางสู่เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ ... เที่ยวเมืองเว้ ชมพระราชวังเว้ เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองดานัง เที่ยวสวนสนุก FANTASY PARK ชมสะพานมังกร ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง | เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้งตลาดดองบา และตลาดฮาน ** เพราะคุณคือแขกคนสำคัญในการเดินทางของเรา ...

Double Enjoy ~ เที่ยวสนุก สุขคูณสอง

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเวียดนามกลาง ราคาถูก (ปี 2562/2019)

DE898 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE898 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE898 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 11,900.-

พ.ย. 62 15-18 / 19-22

ม.ค. 63 03-06 / 07-10 / 21-24

ก.พ. 63 28-02

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เมืองเว้ | พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน | เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยม | สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | เมืองดานัง | บานาฮิลล์บานาฮิลล์ | วัดลินห์อึ๋ง | เมืองโบราณฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | วัดฟุ๊กเกี๋ยน | ศาลกวนอู | สะพานมังกร Dragon Bridge

อ่านเพิ่มเติม
DE869 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE869 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE869 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 13,900.-

พ.ย. 62 22-25

ธ.ค. 62 13-16

ม.ค. 63 10-13 / 17-20

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เมืองเว้ | พระราชวังหลวงราชวงศ์เหวียน | เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยม | บานาฮิลล์ | เมืองโบราณฮอยอัน | วัดลินห์อึ๋ง | หมู่บ้านกั๊มทาน | ชมสะพานมังกร Dragon Bridge | สวนสนุกThe Fantasy Park | สะพานสีทอง

อ่านเพิ่มเติม
DE923 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE923 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE923 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 13,900.-

ธ.ค. 62 20-23 / 21-24 / 27-30

ม.ค. 63 10-13

ก.พ. 63 14-17

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

สะพานมังกร Dragon Bridge | เมืองโบราณฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | วัดฟุ๊กเกี๋ยน | Old House of Tan Sky | สะพานญี่ปุ่น | ศาลกวนอู | เมืองเว้ | เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยม | ตลาด Dong Ba | พระราชวังหลวง | บานาฮิลล์ | สะพานสีทอง | วัดลินห์อึ๋ง

อ่านเพิ่มเติม
DE658 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์ 1 คืน] 4 วัน 3 คืน (PG)

DE658 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์ 1 คืน] 4 วัน 3 คืน (PG)

DE658 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์ 1 คืน] 4 วัน 3 คืน (PG)

เริ่มต้น 13,900.-

ธ.ค. 62 08-11 / 26-29 / 27-30 / 28-31 / 30-02 / 31-03

เวียดนามกลาง | ดานัง | เว้ | ฮอยอัน | สวนสนุก FANTASY PARK | นั่งเรือกระด้ง | ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร | บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ยอดเขา Bana Hill | สะพานทอง | สุสานไคดินห์ | บ้านเลขที่ 101 | หมู่บ้านกั๊มทาน | วัดเจดีย์เทียนหมู่ | เมืองโบราณฮอยอัน | สะพานญี่ปุ่น | จั๋วฟุกเกี๋ยน

อ่านเพิ่มเติม
DE698 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (PG)

DE698 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (PG)

DE698 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (PG)

เริ่มต้น 14,900.-

ธ.ค. 62 05-08 / 07-10 / 20-23 / 26-29 / 27-30 / 28-31 / 29-01 / 30-02 / 31-03

เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง | ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู | เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง | ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน | นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park

อ่านเพิ่มเติม
DE954 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (PG)

DE954 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (PG)

DE954 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (PG)

เริ่มต้น 17,900.-

ธ.ค. 62 27-30 / 31-03

สะพานมังกร | ฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | เมืองโบราณฮอยอัน | นั่งเรือกระด้งฮอยอัน | วัดจีน | บ้านโบราณ | สะพานญี่ปุ่น | ศาลกวนอู | เว้ | สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | เจดีย์เทียนมู่ | ตลาด Dong Ba | ล่องแม่น้ำหอม | พระราชวังหลวง | นั่งสามล้อซิโคล่ | วัดลินห์อึ๋ง | ตลาดฮาน | บานาฮิลล์

อ่านเพิ่มเติม
DE575 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ [ฉลองปีใหม่] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE575 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ [ฉลองปีใหม่] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE575 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ [ฉลองปีใหม่] 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 19,999.-

ธ.ค. 62 29-01

ฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ | นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ | ล่องเรือกระด้งเมืองฮอยอัน | พักเมอร์เคียว บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน | พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่เมืองเว้ 1 คืน | พักโรงแรมระดับ 5 ดาว Golden Bay ที่เมืองดานัง 1 คืน | ชมโชว์สุดอลังการ Hoi an impression theme park | พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ | ชุดของแถม (ถุงผ้า+ร่ม)

อ่านเพิ่มเติม
DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (PG)

DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (PG)

DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (PG)

เริ่มต้น 12,999.-

พ.ย. 62 18-21 / 26-29

ธ.ค. 62 16-19 / 17-20

หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้งฮอยอัน | สะพานญี่ปุ่น | บ้านเลขที่101 | สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | บานาฮิลล์ | เจดีย์เทียนมู่ | ตลาดดองบา | ล่องแม่น้ำหอม | พระราชวังหลวง | เมืองลังโก | ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

อ่านเพิ่มเติม
DE970 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE970 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE970 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 9,888.-

พ.ย. 62 30-03

ธ.ค. 62 13-16

ม.ค. 63 30-02

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เว้ | วัดเทียนมู่ | ตลาดดองบา | ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม | พระราชวังไดโนย | ฮอยอัน | Old House Of Tan Ky | สมาคมฟุกเกี๋ยน | สะพานญี่ปุ่น | ศาลกวนอู | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ | GOLDEN BRIDGE | โรงเก็บไวน์ | หมู่บ้านฝรั่งเศส | สวนดอกไม้ LE JARDIN D'AMOUR | วัดหลินอึ๋ง | สะพานแห่งความรัก | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE953 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE953 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE953 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 11,888.-

พ.ย. 62 15-18 / 16-19 / 19-22 / 23-26 / 28-01 / 30-03

ธ.ค. 62 01-04 / 02-05 / 03-06 / 07-10 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 26-29

ม.ค. 63 02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 07-10 / 09-12 / 10-13 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 21-24

เว้ | วัดเทียนมู่ | ตลาดดองบา | ล่องเรือมังกร | สวมชุดจักรพรรดิ | พระราชวังไดโน้ย | ดานัง | บานาฮิลล์ | สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR | สะพานโกเด้นบริดจ์ | สวนสนุก The Fantasy Park | เล่น Alpine coaster | ฮอยอัน | บ้านแกะสลักหินอ่อน | หมู่บ้านกั๊มทาน | ล่องเรือกระด้ง | ชมเมืองโบราณฮอยอัน | วัดฟุกเกี๋ยน | สะพานญี่ปุ่น | สะพานมังกร | วัดลินห์อึ๋ง | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy