ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง

[ ทั้งหมด 18 รายการ ]

ทัวร์เวียดนามกลาง กับ Double Enjoy Travel บริการสุดพิเศษสำหรับคุณ

เดินทางสู่เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ ... เที่ยวเมืองเว้ ชมพระราชวังเว้ เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองดานัง เที่ยวสวนสนุก FANTASY PARK ชมสะพานมังกร ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง | เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้งตลาดดองบา และตลาดฮาน ** เพราะคุณคือแขกคนสำคัญในการเดินทางของเรา ...

Double Enjoy ~ เที่ยวสนุก สุขคูณสอง

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเวียดนามกลาง ราคาถูก (ปี 2562/2019)

DE955 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ สะพานสีทอง [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE955 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ สะพานสีทอง [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE955 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ สะพานสีทอง [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 9,899.-

ก.พ. 62 05-08 / 06-09 / 09-12 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 23-26 / 26-01 / 27-02

มี.ค. 62 05-08 / 06-09 / 09-12 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 23-26 / 26-29 / 27-30 / 30-02

แฟนตาซีพาร์ค | เมืองดานัง | Golden Bridge | เมืองดานัง | ทะเลสาบลังโก | เมืองเว้ | พระราชวังไดนอย | เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | ฮอยอัน | พายเรือกระด้ง | วัดหลินอึ๋ง | ตลาดห่าน

อ่านเพิ่มเติม
DE574 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลส์ [บาน่าฮิลส์ 1 คืน] 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE574 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลส์ [บาน่าฮิลส์ 1 คืน] 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE574 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลส์ [บาน่าฮิลส์ 1 คืน] 3 วัน 2 คืน (VZ)

เริ่มต้น 9,999.-

ก.พ. 62 09-11

มี.ค. 62 09-11 / 13-15 / 16-18 / 20-22 / 23-25 / 30-01

เมืองฮอยอัน | จั่วฟุกเกี๋ยน | บ้านเลขที่ 101 | สะพานมังกร | ตลาดฮาน | วัดหลินอึ๋ง | บานาฮิลล์ | สะพานสีทอง | สวนสนุก FANTASY PARK | หาดหมีเคว

อ่านเพิ่มเติม
DE924 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (FD)

DE924 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (FD)

DE924 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 11,500.-

ม.ค. 62 25-28

ก.พ. 62 01-04 / 08-11 / 16-19

มี.ค. 62 01-04 / 02-05 / 08-11 / 09-12 / 15-18 / 16-19 / 22-25 / 23-26

หมู่บ้านกั๊มทาน | เมืองโบราณฮอยอัน | สะพานญี่ปุ่น | จั่วฟุกเกี๋ยน | บ้านเลขที่ 101 | แม่น้ำหอม | พระราชวังโบราณ | วัดหลินอึ๋ง | ตลาดฮาน | สะพานมังกร | บานาฮิลล์ | บานาฮิลล์ | สวนดอกไม้ | สะพานทอง | สวนสนุก FANTASY PARK

อ่านเพิ่มเติม
DE871 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ล่องแม่น้ำหอม [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE871 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ล่องแม่น้ำหอม [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE871 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ล่องแม่น้ำหอม [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 11,900.-

ม.ค. 62 24-27 / 25-28 / 26-29 / 31-03

ก.พ. 62 01-04 / 02-05 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 14-17 / 15-19 / 16-19 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 28-03

มี.ค. 62 02-05 / 04-07 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 14-17 / 15-18 / 18-21 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 28-31 / 29-01 / 30-02 / 31-03

เมืองเว้ | วัดเทียนมู่ | ตลาดดองบา | ล่องเรือมังกร | พระราชวังไดโน้ย | เมืองดานัง | ดานัง บานาฮิลล์ | สะพานโกเด้นบริดจ์ | วัดลินห์อึ๋ง | เมืองฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | วัดฟุกเกี๋ยน | สะพานญี่ปุ่น | เมืองดานัง | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE898 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE898 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE898 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 11,900.-

ก.พ. 62 01-04 / 03-06 / 08-11 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 15-18 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 22-25 / 24-27 / 25-28 / 26-01 / 28-03

มี.ค. 62 01-04 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 07-10 / 08-11 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 21-24 / 22-25 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 28-31

เมืองเว้ | พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน | เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยม | สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | เมืองดานัง | บานาฮิลล์บานาฮิลล์ | วัดลินห์อึ๋ง | เมืองโบราณฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | วัดฟุ๊กเกี๋ยน | ศาลกวนอู | สะพานมังกร Dragon Bridge

อ่านเพิ่มเติม
DE872 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานทอง บานาฮิลล์ [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE872 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานทอง บานาฮิลล์ [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE872 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานทอง บานาฮิลล์ [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 11,999.-

ม.ค. 62 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 29-01 / 30-02 / 31-03

ก.พ. 62 01-03 / 02-05 / 03-06 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 10-13 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-28 / 27-02 / 28-03

มี.ค. 62 01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 16-19 / 17-20 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 / 28-31

เมืองเว้ | วัดเทียนมู่ | ล่องเรือมังกร ที่แม่น้ำหอม | พระราชวังโบราณไดโนย | ภูเขาบานาฮิลล์ | สะพานสีทอง | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | สะพานเกาไหลเวียน | วัดหลินอึ๋ง | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (PG)

DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (PG)

DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (PG)

เริ่มต้น 12,888.-

เม.ย. 62 05-07

พ.ค. 62 03-05 / 10-12 / 24-26 / 31-02

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ ... เที่ยวเมืองเว้ | ชมพระราชวังเว้ | ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองดานัง | เที่ยวสวนสนุก FANTASY PARK | ชมสะพานมังกร | ชมวัดหลินอึ๋ง นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง

อ่านเพิ่มเติม
DE658 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE658 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE658 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 12,900.-

ม.ค. 62 22-25 / 25-28 / 29-01

ก.พ. 62 05-08 / 08-11 / 12-15 / 14-17 / 16-19 / 19-22 / 22-25 / 26-01

มี.ค. 62 01-04 / 05-08 / 08-11 / 12-15 / 15-18 / 19-22 / 22-25 / 26-29 / 29-01

เที่ยวชมเมืองเว้ |ชมเจดีย์เทียนมู | ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | ชมความงานของเมืองฮอยอัน | เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม | ช้อปปิ้งตลาดดองบา | ตลาดฮาน | ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอม | นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ | สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park | สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิ้งค์อิ้ง | ช้อปปิ้งตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE923 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE923 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE923 : โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 12,900.-

ม.ค. 62 25-28 / 27-30

ก.พ. 62 18-21 / 19-22 / 20-23 / 24-27 / 27-02

มี.ค. 62 01-04 / 02-05 / 03-06 / 07-11 / 10-13 / 15-18 / 17-20 / 22-25 / 24-27

สะพานมังกร Dragon Bridge | เมืองโบราณฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | วัดฟุ๊กเกี๋ยน | Old House of Tan Sky | สะพานญี่ปุ่น | ศาลกวนอู | เมืองเว้ | เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยม | ตลาด Dong Ba | พระราชวังหลวง | บานาฮิลล์ | สะพานสีทอง | วัดลินห์อึ๋ง

อ่านเพิ่มเติม
DE953 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 3 วัน 2 คืน (FD)

DE953 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 3 วัน 2 คืน (FD)

DE953 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 12,900.-

ม.ค. 62 22-24 / 29-31

ก.พ. 62 05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28

มี.ค. 62 05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28

เมืองโบราณฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village | วัดฟุ๊กเกี๋ยน | Old House of Tan Sky | สะพานญี่ปุ่น | วัดลินห์อึ๋ง | สะพานมังกร Dragon Bridge | บานาฮิลล์ | สะพานสีทอง | The Fantasy Park

อ่านเพิ่มเติม


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy