ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 2567/2024 | DoubleEnjoy.com™

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง

[ ทั้งหมด 20 รายการ ]

ทัวร์เวียดนามกลาง กับ Double Enjoy บริการสุดพิเศษสำหรับคุณ

เดินทางสู่เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ ... เที่ยวเมืองเว้ ชมพระราชวังเว้ เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองดานัง เที่ยวสวนสนุก FANTASY PARK ชมสะพานมังกร ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง | เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้งตลาดดองบา และตลาดฮาน ** เพราะคุณคือแขกคนสำคัญในการเดินทางของเรา ...

Double Enjoy ~ ใส่ใจคุณมากกว่า

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเวียดนามกลาง ราคาถูก (ปี 2567/2024)

DE898 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ [พักบานาฮิลล์ 2 คืน] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE898 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ [พักบานาฮิลล์ 2 คืน] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE898 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ [พักบานาฮิลล์ 2 คืน] 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 18,999.-

ก.ค. 67 20-23

ส.ค. 67 09-12

ต.ค. 67 11-14

กระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์ | ร้านหินอ่อน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | บาน่าฮิลล์ | สวนสนุก The Fantasy Park | หมู่บ้านฝรั่งเศส | Le Jardin d’ Amour | เมืองดานัง | สะพานมังกร | วัดลินห์อึ๋ง | ตลาดฮาน | ร้านเยื่อไผ่

อ่านเพิ่มเติม
DE923 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE923 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE923 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 15,999.-

มิ.ย. 67 27-30

ก.ค. 67 11-14 / 20-23 / 26-29

ส.ค. 67 10-13

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

สะพานมังกร Dragon Bridge | เมืองโบราณฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | รถสามล้อซิโคล่ | Old House of Tan Sky | สะพานญี่ปุ่น | ศาลกวนอู | เมืองเว้ | เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยม | ตลาดฮาน | พระราชวังหลวง | บานาฮิลล์ | สะพานสีทอง | วัดลินห์อึ๋ง

อ่านเพิ่มเติม
DE575 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE575 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE575 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 14,999.-

มิ.ย. 67 27-30

ก.ค. 67 19-22 / 26-29 / 27-30 / 28-31

ส.ค. 67 08-11 / 10-13 / 22-25

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ดานัง | เว้ | พระราชวังหลวง | ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม | เจดีย์เทียนมู่ | สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ | บาน่าฮิลล์ | ตลาดฮาน | วัดลินห์อึ้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้งฮอยอัน | วัดจีน | บ้านโบราณ | สะพานญี่ปุ่น | ศาลกวนอู | สะพานมังกร

อ่านเพิ่มเติม
DE574 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE574 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE574 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 14,999.-

มิ.ย. 67 21-24

ก.ค. 67 19-22 / 20-23 / 27-30 / 28-31

ส.ค. 67 09-12 / 10-13 / 23-26

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลส์ | เมืองเว้ | สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | เจดีย์เทียนมู่ | ล่องเรือแม่น้ำหอม | พระราชวังเว้ | นั่งสามล้อซิโคล่ | ร้านเยื่อไผ่ | ร้านไข่มุก | นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ | สะพานสีทอง | Fantasy Park | หมู่บ้านฝรั่งเศส | ดานัง | ร้านหินอ่อน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | สะพานมังกร | วัดลินห์อึ๋ง | ช้อปปิ้งตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE871 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE871 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE871 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 3 วัน 2 คืน (VZ)

เริ่มต้น 14,999.-

ก.ค. 67 06-08 / 20-22 / 27-29

ส.ค. 67 10-12

ก.ย. 67 07-09 / 21-23

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ | สะพานสีทอง | สวนสนุก The Fantasy Park | เมืองฝรั่งเศส | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | เมืองฮอยอัน | วัดจีน | Old House of Tan Sky บ้านโบราณ | สะพานญี่ปุ่น | ศาลกวนอู | สะพานมังกร Dragon Bridge | วัดลินห์อึ๋ง | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE869 : ทัวร์มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (ไม่ลงร้านช้อป) 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE869 : ทัวร์มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (ไม่ลงร้านช้อป) 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE869 : ทัวร์มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (ไม่ลงร้านช้อป) 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 13,999.-

มิ.ย. 67 28-01

ก.ค. 67 05-08 / 21-24

ส.ค. 67 01-04 / 17-20

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

บานาฮิลล์ สะพานสีทอง ... นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์ | Wonder Park | Apec Park | สะพานมังกร | หาดหมีเคว | CHARMING SHOW | สะพานมือสีทอง | สวนสนุกแฟนตาซี หมู่บ้านฝรั่งเศส | โซนใหม่ Eclipse Square | วัดลินห์อึ๋ง | Café Son Tra Marina | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | ล่องเรือลอยกระทง | ช้อปปิ้งตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติดานัง) 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติดานัง) 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติดานัง) 3 วัน 2 คืน (VZ)

เริ่มต้น 13,999.-

มิ.ย. 67 21-23 / 28-30

ก.ค. 67 12-14

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ... ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน | เมืองดานัง |วัดลินห์อึ๋ง | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | บาน่าฮิลล์ เต็มวัน | นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ | สะพานมือสีทองสวนสนุกแฟนตาซี | หมู่บ้านฝรั่งเศส | โซนใหม่ Eclipse Square | อิสระชมเทศกาลพลุนานาชาติดานัง | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE674 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] [เชียงใหม่บินตรง] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE674 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] [เชียงใหม่บินตรง] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE674 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] [เชียงใหม่บินตรง] 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น -

บานาฮิลล์ | กระเช้าลอยฟ้า | สวนสนุก The Fantasy Park | สะพานโกลเด้นบริดจ์ | สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | สะพานญี่ปุ่น | บ้านเลขที่ 101 | เมืองโบราณฮอยอัน | สะพานมังกร | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE872 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (FD)

DE872 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (FD)

DE872 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น -

นั่งเรือกระด้ง | พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ | บานาฮิลล์ | สะพานสีทอง | สะพานมังกร | คาร์ฟดราก้อน | วัดหลินอึ๋ง | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE658 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน (FD)

DE658 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน (FD)

DE658 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 13,999.-

ก.ค. 67 04-07

ส.ค. 67 29-01

ต.ค. 67 05-08

ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน | Wonder Park | Apec Park | สะพานมังกร | หาดหมีเคว | บาน่าฮิลล์ เต็มวัน | นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ | สะพานมือสีทอง | สวนสนุกแฟนตาซี | หมู่บ้านฝรั่งเศส | โซนใหม่ Eclipse Square | ร้านผ้าไหม | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | ร้านหินอ่อน | เมืองโบราณฮอยอัน | ล่องเรือลอยกระทง | วัดลินห์อึ๋ง | Café Son Tra Marina | ร้านเยื่อไผ่ | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE954 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ชมสะพานทอง FANTASY PARK [พักบนบาน่าฮิลส์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE954 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ชมสะพานทอง FANTASY PARK [พักบนบาน่าฮิลส์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE954 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ชมสะพานทอง FANTASY PARK [พักบนบาน่าฮิลส์] 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 14,999.-

มิ.ย. 67 29-02

ก.ค. 67 06-09 / 19-22

ส.ค. 67 09-12

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ดานัง เวียดนาม | Wonder Park | Apec Park | สะพานมังกร | หาดหมีเคว | วัดลินห์อึ๋ง | Café Son Tra Marina | ร้านจิวเวลรี่ | บาน่าฮิลล์ | นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ | สะพานมือสีทอง | สวนสนุกแฟนตาซี-หมู่บ้านฝรั่งเศส | โซนใหม่ Eclipse Square | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | ร้านหินอ่อน | เมืองโบราณฮอยอัน | ร้านเยื่อไผ่ | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE955 : ทัวร์เวียดนามกลาง เมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง [เที่ยวบาน่าฮิลส์แบบเต็มวัน] 3 วัน 2 คืน (FD)

DE955 : ทัวร์เวียดนามกลาง เมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง [เที่ยวบาน่าฮิลส์แบบเต็มวัน] 3 วัน 2 คืน (FD)

DE955 : ทัวร์เวียดนามกลาง เมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง [เที่ยวบาน่าฮิลส์แบบเต็มวัน] 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 10,999.-

มิ.ย. 67 22-24 / 29-01

ก.ค. 67 13-15

ส.ค. 67 03-05 / 17-19 / 24-26

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน...เที่ยวบาน่าฮิลส์แบบเต็มวัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | นั่งกระเช้าไฟฟ้า | บานาฮิลล์เต็มวัน | ร้านหยก | สะพานมังกร | วัดลินห์อึ๋ง | Café Son Tra Marina | ร้านเยื่อไผ่ | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE975 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สะพานมังกร 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE975 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สะพานมังกร 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE975 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สะพานมังกร 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 12,999.-

มิ.ย. 67 22-25

ก.ค. 67 04-07

ส.ค. 67 15-18 / 24-27

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

Apec Park | สะพานมังกร | ร้านหินอ่อน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | บาน่าฮิลล์ เต็มวัน | นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ | สะพานมือสีทอง | สวนสนุกแฟนตาซี | หมู่บ้านฝรั่งเศส | โซนใหม่ Eclipse Square | ร้านหยก | วัดลินห์อึ๋ง | Café Son Tra Marina | ร้านเยื่อไผ่ | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE905 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE905 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE905 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (VZ)

เริ่มต้น 11,999.-

มิ.ย. 67 21-23 / 28-30

ก.ค. 67 05-07 / 12-14 / 19-21 / 21-23 / 27-29

ส.ค. 67 02-04 / 10-12 / 16-18 / 23-25 / 30-01

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ เต็มวัน | วัดลินห์อึ๋ง | ร้านเยื่อไผ่ | ร้านหินอ่อน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | ล่องเรือลอยกระทง | ร้านหยก อัญมณี | บาน่าฮิลล์ เต็มวัน | นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ | สะพานมือสีทองสวนสนุกแฟนตาซี | หมู่บ้านฝรั่งเศส | โซนใหม่ Eclipse Square | ตลาดฮาน | สะพานมังกร

อ่านเพิ่มเติม
DE895 : ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง CHARMING SHOW [บานาฮิลล์เต็มวัน] 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE895 : ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง CHARMING SHOW [บานาฮิลล์เต็มวัน] 3 วัน 2 คืน (VZ)

DE895 : ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง CHARMING SHOW [บานาฮิลล์เต็มวัน] 3 วัน 2 คืน (VZ)

เริ่มต้น 11,999.-

มิ.ย. 67 22-24 / 29-01

ก.ค. 67 06-08 / 13-15 / 20-22 / 28-30

ส.ค. 67 03-05 / 11-13 / 17-19 / 24-26 / 31-02

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง CHARMING SHOW | วัดลินห์อึ๋ง | ร้านเยื่อไผ่ | สะพานมังกร | ร้านหินอ่อน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองโบราณฮอยอัน | ร้านหยก อัญมณี | บาน่าฮิลล์ เต็มวัน | นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ | สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี | หมู่บ้านฝรั่งเศส | โซนใหม่ Eclipse Square | ตลาดฮาน | CHARMING SHOW

อ่านเพิ่มเติม
DE970 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง  ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE970 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

DE970 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น -

ฮอยอัน | Old House Of Tan Ky หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ | GOLDEN BRIDGE | สวนดอกไม้ LE JARDIN D'AMOUR | วัดหลินอึ๋ง | สะพานแห่งความรัก | ตลาดฮาน

อ่านเพิ่มเติม
DE953 : แพ็คเกจทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน

DE953 : แพ็คเกจทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน

DE953 : แพ็คเกจทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น -

แพ็คเกจทัวร์ส่วนตัว 7-9 ท่าน | เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานสีทอง [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน | ออกเดินทางได้ทุกวัน ก.ค. - ธ.ค. 65 | ราคาเพียง 9,900 บาท | * ไกด์เวียดนามพูดไทย รอรับท่านที่สนามบิน พร้อมพาเที่ยวตลอดทริป | * ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บริการจองตั๋วให้ฟรี) | * ฟรีประกันโควิด 10,000 USD

อ่านเพิ่มเติม
DE698 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานทอง บานาฮิลล์ [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (WE)

DE698 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานทอง บานาฮิลล์ [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (WE)

DE698 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน สะพานทอง บานาฮิลล์ [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (WE)

เริ่มต้น -

ดานัง | เว้ | วัดเทียนมู่ | ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม | ชมพระราชวังโบราณไดโนย | เมืองฮอยอัน | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | นั่งเรือกระด้ง | สะพานมังกร | นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ | บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค | สะพานสีทอง | พักบนบานาฮิลล์ | เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง

อ่านเพิ่มเติม
DE361 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ FANTASY PARK 3 วัน 2 คืน (FD)

DE361 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ FANTASY PARK 3 วัน 2 คืน (FD)

DE361 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ FANTASY PARK 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น -

วัดเจดีย์เทียนหมู่ | พระราชวังโบราณ | ตลาดดองบา | ล่องเรือแม่น้ำหอม | เมืองโบราณฮอยอัน | สะพานญี่ปุ่น | จั่วฟุกเกี๋ยน | บ้านเลขที่ 101 | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | สะพานมังกร | สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR | สะพานทอง | วัดหลินอึ๋ง

อ่านเพิ่มเติม
DE976 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VN)

DE976 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VN)

DE976 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค [พักบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VN)

เริ่มต้น -

สะพานมังกร | สะพานแห่งความรัก | รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ | บ้านแกะสลักหินอ่อน | เมืองโบราณฮอยอัน | บ้านเลขที่ 101 | สะพานญี่ปุ่น | ศาลกวนอู | วัดฟุกเกี๋ยน | วัดเทียนมู่ | ตลาดดองบา | ล่องเรือมังกร | พระราชวังไดโน้ย | นั่งจักรยานสามล้อชมเมืองเว้ | นั่งกระเช้าลอยฟ้า | สะพานโกเด้นบริดจ์ | สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR | สวนสนุก The Fantasy Park | วัดลินห์อึ๋ง | โบสถ์คริสต์สีชมพู

อ่านเพิ่มเติม


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy