ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Golden Bridge 2565/2022 เที่ยวเวียดนามกลาง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Golden Bridge 3 วัน 2 คืน (SL)

DE697 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Golden Bridge 3 วัน 2 คืน (SL)
Thai Lion Air (SL)


หมู่บ้านกั๊มทาน(นั่งเรือกระด้ง) . . ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน 
ขึ้นเขาสู่เมืองเทพนิยาย  “บานาฮิลล์”  เต็มอิ่ม  สวนสนุก  สวนดอกไม้  สะพานทอง   
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ๋ง . . สะพานมังกร . . ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง - สนามบินดานัง - วัดหลินอึ๋ง - สะพานแห่งความรัก - ร้าน OTOP - ตลาดฮาน - สะพานมังกร
09.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR ประตู 7 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่าน
12.00 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL7172
13.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม 

ดานัง (Danang) เมืองท่าติดทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเวียดนาม ตั้งอยู่ระหว่างกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินท์ (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

บริการขนมปังเวียดนาม  

สู่  วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Pagoda) 

วัดหลินอึ๋ง วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง อยู่บนคาบสมุทร เซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ไฮไลท์ของวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมยืนองค์ใหญ่สีขาว ที่มีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหน้าออกไปทางทะเลและหันหลังให้ภูเขา คอยปกป้องคุ้มครอง วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรและยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานังอีกด้วย

ชม  สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) ที่คู่รักนิยมพากันมาถ่ายรูป เขียนชื่อคล้องกุญแจบนสะพานแห่งนี้  เป็นอีกจุดที่นิยมสำหรับวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว.

ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน อิสระเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

เย็นบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ค่ำ

ชม สะพานมังกร (Dragon Bridge)  สัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮาน สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนาม.

ที่พัก GOLDEN  ROSE  DANANG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองดานัง - เขาบานาฮิลล์+นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก (หมู่บ้านฝรั่งเศส+โรงไวน์ Debay Wine Cellar+สะพานทอง+สวนดอกไม้+สวนสนุก) - เมืองดานัง
สำคัญมาก*** นำท่านทำการตรวจ  RT-PCR TEST (COVID) ก่อนกลับเมืองไทย *** (รวมค่าตรวจ RT-PCR เรียบร้อยแล้ว)

สู่  เขาบานาฮิลล์ (Ba Na Hill)

เขาบานาฮิลล์ อยู่ในจังหวัดดานัง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,487 เมตร ภูเขาแห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นใหม่ให้มีทั้ง โรงแรมที่พัก วัดวาอาราม หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนสนุก สวนดอกไม้ พร้อมกับสะพานริมเขาสุดอลังการแห่งใหม่

Hilight!! นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยเวิลด์เรคคอร์ด World Record ประเภท Non Stop กระเช้านี้มีความยาวถึง 5,042 เมตร เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ได้สร้าง “แฟนตาซี ปาร์ค” สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ สร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาแห่งนี้

ชม หมู่บ้านฝรั่งเศส (French Village) หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสมัยยุคกลางที่ถูกสร้างเพื่อเป็นเมืองตากอากาศตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานที่แห่งนี้จะมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โบสถ์ ร้านขายของที่ระลึก.

ชม โรงไวน์ (Debay Wine Cellar) โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส ไวน์ที่นี่จะถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16-20 องศา ห้องเก็บไวน์จะอยู่ลึกลงไป 100 เมตร.

ชม สะพานทอง (Golden Bridge)

สะพานทอง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบานาฮิลล์ มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหน้าผาที่สวยงามมากที่สุดในโลก ถูกเนรมิตให้ตั้งอยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ตัวสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พร้อมกับมีรูปปั้นมือยักษ์คล้ายกับการยกชูสะพานไว้ ดูสวยอลังการและยังสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบื้องล่างได้อีกต่างหาก เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็กอินที่ห้ามพลาดของบานาฮิลล์เลยทีเดียว

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบานาฮิลล์)
บ่าย

ชม สวนดอกไม้  ไฮไลท์อีกหนึ่งจุดบนบานาฮิลล์ เนื่องจากสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันสวยสดงดงาม เชิญท่านชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธ์และเก็บภาพประทับใจ

สู่ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค (Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ อีกหนึ่งเมืองเทพนิยาย ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้ท้าทายความมันส์ อาทิเช่น หนัง4D,บ้านผีสิง,ถ้ำไดโนเสาร์,รถไฟเหาะและอื่นๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกแห่งนี้ท่านยังสามารถเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึก มีร้านอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นค่าเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง) 

ห้ามพลาด !! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับ รถรางอัลไพน์โคสเตอร์ (Alpine Coaster) นั่งรถรางชมธรรมชาติ เครื่องเล่นที่เป็นที่นิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเล็กบังคับด้วยมือ สามารถควบคุมให้ช้าหรือเร็วได้ ปลอดภัย สามารถนั่งได้ 2 คน เชิญท่านสนุกสนานกับรถรางและชมธรรมชาติของเขาบานาฮิลล์.

.......... น. ถึงเวลานัดหมาย  นำท่านลงจากบานาฮิลล์  เดินทางกลับสู่ เมืองดานัง อิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก 

GOLDEN  ROSE  DANANG  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง) - เมืองมรดกโลกฮอยอัน(วัด บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น) - เมืองดานัง - สนามบินดานัง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

สู่ เมืองฮอยอัน (HOI AN)  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถพร้อมชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบ้าน

เมืองฮอยอัน เมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถพร้อมชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบ้าน

แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนหรือหมู่บ้านนอนเหนือก (Non Nuoc Village) ให้ท่านได้ชมงานฝีมือขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมการแกะสลักหินอ่อน,หินหยก สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านได้

สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง

ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง”  (ในอดีตเรือกระด้งใช้สำหรับขนของระหว่างเรือลำใหญ่ ลักษณะจะเป็นตระกร้าไม้ไผ่สานครึ่งวงกลม ทาด้วยน้ำยาเคลือบกันน้ำปัจจุบันนำมาใช้ในการท่องเที่ยว) ล่องเรือไปตามสายน้ำชมธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 15 นาที. 

เที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) ชมเมืองเก่าถนนสายวัฒนธรรม “ถนนตรันฝู” ถนนที่ตัดผ่านเมืองฮอยอัน เป็นศูนย์กลางของเมืองนี้ ชมคฤหาสน์หลังใหญ่ที่สุดของถนนสายนี้อายุเกือบ 200 ปี 

ชม วัดกวางดง (Quang Dong Temple) วัดจีนสร้างขึ้นในปี 1885 เป็นที่นิยมสำหรับครอบครัวผู้ที่มีเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวชาวจีนมากราบไหว้ขอพร อิสระท่านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ชม บ้านโบราณ (Old House) บ้านโบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสานที่มีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเก่าๆตามอัธยาศัย

ชม สะพานญี่ปุ่น (Japan Bridge) อิสระเดินชมเมืองมรดกโลก จนถึงเวลานัดหมาย.  

สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี สัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอัน สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองฮอยอัน เพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นอีกฝั่งคลองกับชุมชนชาวจีน เป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าขายของทั้งสองฝั่ง สะพานสร้างด้วยปูนและไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและมิตรภาพ ภายในมีศาลเจ้าเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและสะพานแห่งนี้เริ่มสร้างในปีวอกและสร้างเสร็จในปีจอ จึงมีรูปปั้นลิงกับหมาอยู่ที่ปลายสะพานทั้งสองฝั่ง 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.45 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL7173
16.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........
หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ.
 OPTION 

ตรวจ  RT-PCR + ห้องพักโรงแรม SHA+ หรือ ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ)  1  คืน

 พิเศษ!   ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ท่าน (พักคู่)  (หมายเหตุ :  ภายใต้เงื่อนไขโครงการ TEST & GO  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎของทางรัฐฯเป็นผู้กำหนด)

สำคัญมากมาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL

ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย

1. ติดตั้งแอพลิเคชั่น หมอพร้อม
2. มีวัคซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม)
3. ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 2 ต้องห่างกับวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (ฉีดวัคซีนไขว้ก็เข้าประเทศเวียดนามได้)  หากเคยได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องมีใบรับรองการรักษาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลถึงวันเดินทาง)
4. มีผลตรวจโควิด โดยวิธี  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชั่วโมง *กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ก็เข้าได้ แต่ต้องมีผู้ปกครองเดินทางด้วยและต้องมีผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์) 
5. มีประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขการรักษาโควิด-19 วงเงินครอบคลุมอย่างน้อย 50,000 USD (ค่าประกันรวมในค่า
6. ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลับประเทศไทยอย่างน้อย 7 วัน เพื่อรับ QR CODE ทางอีเมล์ไว้แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ตอนขาเข้าประเทศไทย
ระหว่างเดินทาง

เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ประเทศเวียดนาม

มีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ตรวจแบบ ATK) ตามมาตรการเข้า-ออกประเทศ หากไม่พบเชื้อผู้เดินทางสามารถออกไปท่องเที่ยวปกติตามโปรแกรม (ค่าตรวจรวมในค่าทัวร์)
- ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น PC-COVID VIET NAM ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม 
- ระหว่างการเดินทางมีการตรวจโควิด-19 ตรวจแบบ RT-PCR  ผลการตรวจใช้ก่อนขึ้นเครื่อง (ค่าตรวจรวมในค่าทัวร์)

เดินทางกลับเข้าประเทศไทย

1. เตรียม QR CODE ที่ได้รับจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินและเจ้าหน้าที่ ตม.ไทย กรณีไม่มี QR CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย
2. คนไทยที่เดินทางจาก 63 ประเทศและฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้โครงการ TEST & GO บนเงื่อนไขดังนี้ 

- วันที่เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย ทำการจองตรวจโควิด-19 (ตรวจแบบ RT-PCR 2 ครั้ง) และจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA+ หรือ ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 1 คืน (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
- รอผลที่โรงแรมที่กักตัวจนกว่าจะได้รับผลแจ้งตรวจเป็นลบ หากผลตรวจเป็นลบ สามารถเดินทางไปพื้นที่หรือจังหวัดอื่นได้
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและเดินทางพร้อมผู้ปกครองสามารถเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการ TEST & GO

 

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าประกันสุขภาพ (ครอบคลุมรักษา COVID) วงเงินท่านละ 50,000  USD
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST ที่เวียดนาม 1 ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง 
  ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
 • ค่าตรวจ  RT-PCR + ห้องพักโรงแรม SHA+ หรือ ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ)  1  คืน  ที่ประเทศไทย
 • ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  **กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 10,000 บาท**

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในช่วงสภาวะการณ์ขณะนี้ ทางบริษัทฯ เข้าใจปัญหาในการเลือกซื้อทัวร์ต่างประเทศ  ที่ยังคงต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และมาตรการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ ที่ยังไม่มีความชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ จึงขอเสนอเงื่อนไขการจองทัวร์โปรแกรมเวียดนาม เดินทางช่วงสงกรานต์ ดังนี้
 • เก็บเงินมัดจำค่าทัวร์ เพียงท่านละ 5,000 บาท
 • กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ลดลง   
  หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางสามารถยกเลิกได้ล่วงหน้า อย่างน้อย 31 วัน ก่อนวันเดินทางที่จองทัวร์ไว้ (เดินทางกรุ๊ปวันที่ 12-14 เม.ย. 65 ต้องยกเลิกก่อนการเดินทางก่อนวันที่ 11 มี.ค. 65 , เดินทางกรุ๊ปวันที่ 14-17 เม.ย. 65 ต้องยกเลิกก่อนการเดินทางก่อนวันที่ 13 มี.ค. 65) ทางบริษัทคืนเงินมัดจำให้ 100% ที่ชำระไว้

  -- หรือ สามารถเก็บเป็น Credit Shell ได้ โดยเลื่อนการเดินทางได้ เป็นช่วงปีใหม่ (ซึ่งมีส่วนต่างราคาทัวร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 บาท) 
  • กรุ๊ปเดินทาง 12-14 เม.ย. 65 // เลื่อนเดินทางช่วงปีใหม่เป็นวันที่ 29 - 31 ธ.ค. 65
  • กรุ๊ปเดินทาง 14-17 เม.ย. 65 // เลื่อนเดินทางช่วงปีใหม่เป็นวันที่ 31 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66
   ---หรือ ลูกค้าสามารถเลือกเก็บเงินชำระไว้มาใช้ในการเดินทางทัวร์ในประเทศที่ทางบริษัทฯมี หากค่าทัวร์ในประเทศราคาถูกกว่าทางบริษัทคืนเงินส่วนต่างให้
 • กรณียกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าชำระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจำนวน)
  ทั้งนี้เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28
  * เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจ อีกครั้ง ก่อนทำการชำระเงิน เมื่อท่านตกลงชำระเงินแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด *
   
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  • กรณีต้องทำวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  •  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่
  • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน 
  • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
  • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
 • ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
   

ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย

1. ติดตั้งแอพลิเคชั่น หมอพร้อม
2. มีวัคซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม)
3. ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 2 ต้องห่างกับวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (ฉีดวัคซีนไขว้ก็เข้าประเทศเวียดนามได้)  หากเคยได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องมีใบรับรองการรักษาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลถึงวันเดินทาง)
4. มีผลตรวจโควิด โดยวิธี  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชั่วโมง *กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ก็เข้าได้ แต่ต้องมีผู้ปกครองเดินทางด้วยและต้องมีผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์) 
5. มีประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขการรักษาโควิด-19 วงเงินครอบคลุมอย่างน้อย 50,000 USD (ค่าประกันรวมในค่า
6. ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลับประเทศไทยอย่างน้อย 7 วัน เพื่อรับ QR CODE ทางอีเมล์ไว้แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ตอนขาเข้าประเทศไทย
ระหว่างเดินทาง

เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ประเทศเวียดนาม

มีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ตรวจแบบ ATK) ตามมาตรการเข้า-ออกประเทศ หากไม่พบเชื้อผู้เดินทางสามารถออกไปท่องเที่ยวปกติตามโปรแกรม (ค่าตรวจรวมในค่าทัวร์)
- ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น PC-COVID VIET NAM ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม 
- ระหว่างการเดินทางมีการตรวจโควิด-19 ตรวจแบบ RT-PCR  ผลการตรวจใช้ก่อนขึ้นเครื่อง (ค่าตรวจรวมในค่าทัวร์)

เดินทางกลับเข้าประเทศไทย

1. เตรียม QR CODE ที่ได้รับจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินและเจ้าหน้าที่ ตม.ไทย กรณีไม่มี QR CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย
2. คนไทยที่เดินทางจาก 63 ประเทศและฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้โครงการ TEST & GO บนเงื่อนไขดังนี้ 

- วันที่เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย ทำการจองตรวจโควิด-19 (ตรวจแบบ RT-PCR 2 ครั้ง) และจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA+ หรือ ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 1 คืน (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
- รอผลที่โรงแรมที่กักตัวจนกว่าจะได้รับผลแจ้งตรวจเป็นลบ หากผลตรวจเป็นลบ สามารถเดินทางไปพื้นที่หรือจังหวัดอื่นได้
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและเดินทางพร้อมผู้ปกครองสามารถเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการ TEST & GO

 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy