ทัวร์เส้นทางสายไหม

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เส้นทางสายไหม

[ ทั้งหมด 6 รายการ ]

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี คานาสือ ตุนหวง จางเย่ 10 วัน 9 คืน (CZ)

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี คานาสือ ตุนหวง จางเย่ 10 วัน 9 คืน (CZ)

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี คานาสือ ตุนหวง จางเย่ 10 วัน 9 คืน (CZ)

เริ่มต้น 89,900.-

ก.ย. 67 15-24

ทัวร์เส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าในตำนานหลายศตวรรษ อุทยานคานาสือ ทะเลสาบน้ำจืดอันบริสุทธิ์ท่ามกลางเทือกเขาอัลไต ตุนหวง ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร

อ่านเพิ่มเติม
DE814 : โปรแกรมทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เฉินตู จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (TG)

DE814 : โปรแกรมทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เฉินตู จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (TG)

DE814 : โปรแกรมทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เฉินตู จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (TG)

เริ่มต้น 87,900.-

ก.ค. 67 21-28

ส.ค. 67 09-16 / 23-30

ก.ย. 67 13-20 / 17-24

เมืองเฉินตู | ถนนโบราณจินลี่ | วังแพะเขียว | วัดต้าฝอซื่อ | เมืองจางเย่ | เมืองเจียยี่กวน | ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า | ตุนหวง | หมิงซาซาน | ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว | ถ้ำพระมอเกาคู | นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ | เมืองโบราณเกาฉางกู่ | ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ | คอนเอ๋อจิ่ง | ภูเขาเปล่วเพลิง | เมืองอูรูมูฉี | ต้าปาจาร์ | สวนหงซาน | พิพิธภัณฑ์ซินเกียง | ถนนคนเดินชุนซีลู่

อ่านเพิ่มเติม
DE332 : โปรแกรมทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

DE332 : โปรแกรมทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

DE332 : โปรแกรมทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

เริ่มต้น 74,999.-

ส.ค. 67 07-15 / 14-22 / 28-05

ก.ย. 67 04-12 / 11-19

ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย | วัดปิ่งหลิงซื่อ | ป่าหินแม่น้ำหวงเหอ | อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน | กำแพงเมืองด่านเจียยวี่กวน | เนินทรายหมิงซาซาน | สระน้ำวงพระจันทร์ | ตลาดกลางคืนซาโจว | ถ้ำม่อเกาคู | ภาพยนต์ 3 มิติ | นั่งรถไฟความเร็วสูง | ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน | ถ้ำพันองค์ | เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง | หมู่บ้านอุยกูร์ | เทือกเขาเทียนซาน | ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ | ตลาดต้าปาจา

อ่านเพิ่มเติม
DE959 : ทัวร์ป่าหูหยาง มองโกเลียใน แกรนด์แคนยอนผิงซานหู จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (3U) [บินภายใน 2 เที่ยว - ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE959 : ทัวร์ป่าหูหยาง มองโกเลียใน แกรนด์แคนยอนผิงซานหู จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (3U) [บินภายใน 2 เที่ยว - ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE959 : ทัวร์ป่าหูหยาง มองโกเลียใน แกรนด์แคนยอนผิงซานหู จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (3U) [บินภายใน 2 เที่ยว - ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

เริ่มต้น -

เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ | วัดต้าฝอซื่อ | ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย | แกรนด์แคนยอนผิงซานหู เมืองจางเย่ | กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน | เมืองเอ๋อจี้น่าฉี มองโกเลียใน | ซากโบราณสถานเฮยเฉิง (Heicheng) | ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ | ป่าหูหยาง 3000 ปี | ทะเลสาบจูเหยียน | เมืองตุนหวง | วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู | ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน | ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว

อ่านเพิ่มเติม
DE960 : ทัวร์ป่าหูหยาง หลิงจิงถ่า จางเย่ ตุนหวง 6 วัน 5 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE960 : ทัวร์ป่าหูหยาง หลิงจิงถ่า จางเย่ ตุนหวง 6 วัน 5 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE960 : ทัวร์ป่าหูหยาง หลิงจิงถ่า จางเย่ ตุนหวง 6 วัน 5 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

เริ่มต้น -

เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ | วัดต้าฝอซื่อ | ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย | เมืองเจียยี่กวน | ด่านเจียยี่กวน | ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า | เมืองตุนหวง | ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน | ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว | วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู

อ่านเพิ่มเติม
DE897 : ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (TG) [บินภายใน 3 เที่ยว - ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE897 : ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (TG) [บินภายใน 3 เที่ยว - ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE897 : ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (TG) [บินภายใน 3 เที่ยว - ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

เริ่มต้น -

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน | เมืองเอ๋อจี่หน้าฉี | ทะเลสาบจูเหยียน | เมืองจางเย่ | อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย | กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน | ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน | ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว | ถ้ำผาโม่เกาคู | ถนนคนเดินควานไจ่เซี่ยงจื่อ

อ่านเพิ่มเติม


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy