ทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn 2567/2024 เที่ยวลาว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE520 : โปรแกรมทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn แขวงคำม่วน สปป.ลาว 3 วัน 1 คืน (รับ-ส่ง กรุงเทพฯ)

DE520 : โปรแกรมทัวร์ลาว The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn แขวงคำม่วน สปป.ลาว 3 วัน 1 คืน (รับ-ส่ง กรุงเทพฯ)


The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn
เดินศึกษาธรรมชาติ บนเส้นทางภูเขาหินปูน ถ่ายรูป พร้อมชมความงามของธรรมชาติ
สนุกสนานกับ "กิจกรรมซิปไลน์"
"เดินข้ามสะพานแขวน โหนสลิง" ถ่ายรูป พร้อมชมความงามของธรรมชาติ
ช้อปปิ้ง "ร้านค้าปลอดภาษี" นมัสการ "วัดพระธาตุพนม"

** พัก The Rock Viewpoint ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ แบบ Capsule **

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE520-02121-23 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500ออกเดินทางแล้ว
DE520-02228-30 มิ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-02305-07 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-02412-14 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-02519-21 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE520-02626-28 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE520-02802-04 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-02709-11 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE520-02916-18 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-03023-25 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-03130 ส.ค.-01 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-03206-08 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-03313-15 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-03420-22 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-03527-29 ก.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-03604-06 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-03711-13 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE520-03818-20 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-03925-27 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-04001-03 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-04108-10 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-04215-17 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-04322-24 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-04429 พ.ย.-01 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-04504-06 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE520-04605-07 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE520-04706-08 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE520-04807-09 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,900จองด่วน
DE520-04913-15 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน
DE520-05020-22 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP7,500จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - นครพนม
18.30 น.จุดนัดหมาย : ปั๊ม ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า
19.00 น.นำท่านออกเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ จังหวัดนครพนม
วันที่ 2นครพนม – The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn 
05.00 น.

เดินทางถึงจังหวัดนครพนม แวะให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัว

พร้อมบริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

07.00 น.นำท่านเดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)
07.30 น.ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งไทยและลาว ** เอกสารที่ใช้ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport **
08.30 น.เดินทางสู่ The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที)
11.00 น.

เดินทางถึง The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn บริเวณนี้มีลักษณะเป็นผาหินแหลม ๆ เกิดจากกระทับถมของซากโครงกระดูกสัตว์ทะเล ปะการัง เป็นเวลานานมีอายุกว่า 320-270 ล้านปีก่อน สันนิฐานว่าเคยเป็นมหาสมุทรมาก่อน 

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

12.30 น.เดินศึกษาธรรมชาติ บนเส้นทางภูเขาหินปูน ถ่ายรูป พร้อมชมความงามของธรรมชาติ ระหว่างเดินเที่ยวมีร้านกาแฟให้นั่งพัก
13.30 น.สนุกสนานกับ กิจกรรมซิปไลน์ มีไกด์คอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เดินข้ามสะพานแขวนโหนสลิง ถ่ายรูป พร้อมชมความงามของธรรมชาติ (ไม่รวมค่าเล่นกิจกรรม คนละ 30$)
เย็นรับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่ ภูผาม่าน 
ที่พักThe Rock Viewpoint ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ แบบ Capsule
วันที่ 3The Rock Viewpoint at Phou Pha Marn – นครพนม - กรุงเทพฯ
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก
08.30 น.เดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที)
11.00 น.

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งไทยและลาว

แวะช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษี ภายในร้านมีสินค้า เช่น ขนม น้ำหอม เครื่องสำอาง เหล้า เบียร์ บุหรี่ อื่นๆ อีกมากมาย 

13.00 น.

เดินทางถึงจ.นครพนม ประเทศไทย 

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม 

นำท่านนมัสการ วัดพระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ ด้วย ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ระหว่างทางแวะให้ท่าน รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ประมาณตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ7,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ7,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมรถตู้ เข้าออก ด่านไทย - สปป.ลาว
 • ค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว เข้าออก ด่านไทย - สปป.ลาว / ค่าเอกสารผ่านแดน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ามัคคุเทศก์ดูแล และนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่ากิจกรรมซิปไลน์ คนละ 30$
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 3,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
  ** การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้**
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
Passport ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ บัตรประชาชน ทำบัตรผ่านแดน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy